Ministerie van EL&I wil meld- en informatieplicht voor aanbieders

Wij ontvingen het volgende bericht van het ministerie van EL&I

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) consulteert vanaf vandaag het concept-Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten. Dit besluit is een uitvoeringsregeling van de artikelen 11a.1 en 11a.2. van de Telecommunicatiewet, zoals deze zal luiden na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen (zie Kamerstukken 32549). Het doel van deze bepalingen is om de continuïteit van de openbare elektronische communicatienetwerken en –diensten te waarborgen en om de effecten van inbreuken op gebruikers en onderling verbonden netwerken zo gering mogelijk te houden. In een omgeving waarin de afhankelijkheid van elektronische communicatie almaar toeneemt, is de beschikbaarheid van netwerken en de daarover geleverde diensten van groot economisch en maatschappelijk belang.
Het concept-besluit bevat een nadere uitwerking van de in het wetsvoorstel opgenomen verplichtingen voor aanbieders van de bovengenoemde netwerken en diensten om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast bevat dit besluit een uitwerking van de verplichting voor deze aanbieders om relevante inbreuken op hun netwerken en diensten te melden bij Agentschap Telecom van het Ministerie van ELI.

Uit deze tekst zou bijna de indruk ontstaan dat het hier gaat over de beschikbaarheid van netwerken. Dat is niet het geval. Het ‘waarborgen van de continuïteit’ heeft voornamelijk van doen met de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder wat daarmee mis kan gaan. Met dit besluit wordt geregeld dat aanbieders een continuïteitsplan moeten samenstellen en dat jaarlijks evalueren. Zou niet onverstandig zijn wanneer de overheid dat ook gaat doen.

Wij zijn van mening deze regeling hooguit een symbolische waarde heeft en niets toevoegt aan de bestaande praktijk. BTG reageert dan ook niet op deze consultatie.

Bron: Ministerie van EL&I

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.