KPN en OPTA graven zich in

BTG-leden krijgen via de pers regelmatig informatie tot zich over zaken in telecomland die minder soepel verlopen, hopeloos misgaan of zelfs escaleren. Van recente datum bijvoorbeeld is het gesteggel tussen KPN en OPTA. Op verzoek van BTG-leden die lang niet alle ontwikkelingen op de voet kunnen volgen, heeft de kennismanager een update samengesteld.

In januari 2012 heeft KPN de wens uitgesproken om met een schone lei te beginnen bij de OPTA en de relatie met de toezichthouder te verbeteren. Dit heeft volgens KPN geleid tot constructieve gesprekken met de OPTA over het treffen van een schikking over alle lopende boetezaken. Uiteindelijk bleek het echter niet mogelijk om over het totaal aan voorwaarden overeenstemming te bereiken. Een schikking is dus voorlopig van de baan.

Hoewel KPN in een persbericht refereert aan ‘constructieve gesprekken', geeft een woordvoerder van OPTA er de voorkeur aan om te spreken van ‘zakelijke gesprekken’. Deze nuancering in de woordkeuze en het feit dat er geen gezamenlijk persbericht naar buiten is gekomen, geeft in ieder geval al aan dat de lucht tussen beide partijen zeker nog niet is geklaard.

Volgens een woordvoerder van OPTA verzetten de belangen van zowel de concurrenten als de afnemers van KPN zich tegen een schikking. Verder wegen transparantie en rechtszekerheid zwaar. KPN blijft zich bovendien verzetten tegen publicatie van besluiten en blijkt niet bereid om lopende procedures in te trekken. KPN en OPTA blijven wel in gesprek over verdere verbetering van het compliance-programma van KPN (zie hieronder) en over herstel van het vertrouwen.

Geen schikking

Nu er geen sprake is van een schikking, zullen de lopende juridische procedures niet worden beëindigd. KPN, dat zelf het initiatief nam voor de gesprekken, betreurt dat het niet is gelukt om tot een schikking te komen. Ook de woordvoerder van OPTA had het fijn gevonden als er wel tot overeenstemming was gekomen. ‘KPN zal zich inspannen om het vertrouwen van de OPTA terug te winnen, we hopen dat daarmee het verscherpt toezicht zal vervallen’, aldus CEO Eelco Blok. Dit blijkt vooralsnog echter ijdele hoop. De OPTA-woordvoerder benadrukt dat het verscherpte toezicht pas kan worden opgeheven als KPN een daadwerkelijke gedragsverandering laat zien en daarvan is tot dusverre niets gebleken.

Het verscherpte toezichtsregime is ingevoerd met het oog op de belangen van concurrenten en afnemers van KPN, aldus OPTA. Wel heeft KPN de intentie uitgesproken zich voortaan aan de spelregels te willen houden, aldus de woordvoerder, die verder niet wil ingaan op de aard en de inhoud van de gevoerde gesprekken tussen beide kemphanen. De periode van het verscherpte toezicht loopt dus gewoon door. OPTA heeft volgens eigen zeggen daar extra capaciteit voor vrijgemaakt. In een extreem geval zou de periode van verscherpt toezicht zomaar een jaar of zelfs langer kunnen duren.

Overtredingen

Zoals bekend heeft het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, op 21 december 2011 besloten om KPN vanaf die datum onder verscherpt toezicht te stellen. Dit betekent dat OPTA het risico dat KPN wet- en regelgeving overtreedt hoog inschat, met alle schadelijke gevolgen voor consument en/of concurrentie van dien. Het college heeft deze beslissing genomen wegens geconstateerde gedragingen en overtredingen van het telecombedrijf. Tegen deze overtredingen heeft OPTA inmiddels handhavend opgetreden. Vanwege lopende procedures kan OPTA nog geen uitspraken doen over de aard en omvang van de geconstateerde overtredingen.

De woordvoerder van OPTA benadrukt nog dat OPTA KPN in het verleden al eerder onder verscherpt toezicht heeft gesteld. Dat was in 2005 toen de toezichthouder KPN voor 17 miljoen euro heeft beboet voor het verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. KPN verhindert momenteel via de rechter dat de lopende boetebesluiten van OPTA in de openbaarheid worden gebracht. Wel heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) op 6 februari jongstleden uitspraak gedaan over een last onder dwangsom die OPTA aan KPN heeft opgelegd. Die uitspraak is wel openbaar gemaakt en gepubliceerd.

OT2010

OPTA heeft de last onder dwangsom opgelegd om het telecombedrijf te dwingen haar aanbod in de overheidsaanbestedingsprocedure OT2010 in te trekken. OPTA had eerder vastgesteld dat KPN een overtreding van de non-discriminatieverplichting had begaan, omdat zij haar externe afnemers later had geïnformeerd over een kortingsactie op inkooptarieven dan haar eigen interne afnemers. Door het late informeren heeft KPN haar concurrenten de mogelijkheid ontnomen om deze lagere tarieven te gebruiken in hun bod voor OT2010. Omdat de gevolgen van deze overtreding nog steeds voortduren, heeft OPTA KPN gelast deze gevolgen ongedaan te maken door haar aanbod in de aanbesteding in te trekken. KPN heeft het CBb via een voorlopige voorziening gevraagd de last te schorsen. Het CBb heeft dit verzoek afgewezen.

Compliance

KPN heeft volgens eigen zeggen een uitgebreid compliance-programma dat is gericht op het bevorderen van een integere, open en transparante compliance-cultuur waarin wet- en regelgeving wordt nageleefd. Het programma richt zich, naast integriteit in het algemeen, nadrukkelijk op naleving van de Telecommunicatiewet, de Mededingingswet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle bedrijfsonderdelen hebben een eigen dedicated compliance officer, die onder aansturing van de group compliance officer, samen met de business, het compliance-programma handen en voeten geven. Activiteiten die binnen dit programma worden ondernomen, zijn onder andere:

 • trainen van medewerkers met betrekking tot relevante wet- en regelgeving; dit gebeurt door e-learnings en classroomtrainingen
 • integriteitsworkshops en -gesprekken binnen de teams
 • regelmatige communicatie vanuit het (top)management over compliance-onderwerpen
 • procedure voor implementatie van nieuwe wet- en regelgeving
 • monitoring van naleving van wet- en regelgeving in de dagelijkse processen door middel van een risicocontrolebouwwerk (elk kwartaal worden de controlemaatregelen die zijn geïmplementeerd in de bedrijfsprocessen getest en geëvalueerd)
 • er zijn diverse manieren om incidenten en misstanden te melden, eventueel ook anoniem (hierover wordt regelmatig gecommuniceerd)
 • onderzoeken van mogelijke overtredingen en misstanden en acties om herhaling te voorkomen, inclusief sancties bij geconstateerde overtredingen

Handvest

Tevens heeft KPN in 2008 een zogenoemd Compliance Handvest gesloten met OPTA. KPN is hierin volgens eigen zeggen uniek. In Nederland zijn geen andere bedrijven die een dergelijk handvest hebben gesloten. Op basis van dit handvest geeft KPN volgens eigen zeggen OPTA volledig inzicht in de gang van zaken met betrekking tot compliance, en meldt het proactief alle mogelijke overtredingen die gemeld zijn.

 1. Elk kwartaal rapporteert KPN schriftelijk aan OPTA over het compliance-programma. Dit is een uitgebreide toelichting op de stand van zaken op bovenstaande onderwerpen.
 2. Geconstateerde issues die een overtreding van de Telecommunicatiewet zouden kunnen zijn, worden tweewekelijks aan OPTA gemeld.
 3. OPTA wordt geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en de afhandeling van deze meldingen.

Net als OPTA maakt ook BTG zich sterk voor een level playing field voor alle telecomaanbieders, zodat zakelijke grootverbruikers maximaal kunnen profiteren van scherpe prijzen. Sinds 1986 behartigt BTG de belangen van haar leden. Alle bedrijven of instellingen in Nederland die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie kunnen lid worden van BTG. BTG lost problemen voor leden op, bijvoorbeeld met leveranciers zoals KPN of Vodafone. BTG vertegenwoordigt leden ook bij regelgevende instanties, zoals OPTA, maar ook internationaal.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.