De groeistuipen van cloud computing

Nederlandse bedrijven en instellingen in de zorg, overheid en het onderwijs zijn in het algemeen terughoudend als het gaat om de adoptie van nieuwe technologieën. Toch maakte vorig jaar 20 procent van alle bedrijfs- en organisatievestigingen in Nederland gebruik van een of meerdere cloud-gebaseerde oplossingen. Onderzoekers verwachten dat dit percentage in 2012 zal verdubbelen tot 40 procent. Dit blijkt uit een sectorrapport van Heliview Research & Consultancy in opdracht van ABN AMRO.

De mate van cloud-adoptie blijkt nauw samen te hangen met leeftijd. Zo blijkt dat 60 procent van de bedrijven met een cloud-oplossing een IT-manager heeft die jonger is dan 40 jaar. Bedrijven zonder cloud-oplossing hebben doorgaans een significant ouder IT-management. Daarnaast kwam naar voren dat IT-managers van bedrijven met een cloud-oplossing veel vaker lid zijn van een sociale netwerksite, zoals Twitter, LinkedIn, Facebook of Hyves. Bovendien bloggen ze vaker, of beheren ze een blog. Aan deze activiteiten besteden ze wekelijks aanzienlijk meer tijd dan IT-managers bij bedrijven zonder cloud-oplossing.

Cloud computing is een verzamelnaam voor een nieuwe manier waarop consumenten en bedrijven ICT-diensten afnemen. Cloud computing wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal datacenters die via internet met elkaar in verbinding staan. In dit model worden hardware, platform, software en data via internet vanuit datacenters beschikbaar gesteld. Een ICT-afdeling is hierdoor flexibel in het afnemen van het juiste type en de juiste hoeveelheid applicaties en rekenkracht.

Businessmodel

Cloud computing wijkt af van het model dat traditionele outsourcers gebruiken. Dat biedt gebruikers namelijk geen ruimte om zelf het aantal ICT-middelen te beheren. Leveranciers krijgen te maken met een businessmodel dat niet langer op licentie- en consultancyinkomsten is gebaseerd, maar op het daadwerkelijk gebruik van applicaties en processing power. Gebruikers profiteren hiervan, doordat ze steeds meer hardware-, tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken en geen grote investeringen hoeven te doen om er gebruik van te maken. Ze betalen immers gespreid voor het daadwerkelijke gebruik.

Definities

 • Cloud computing: via internet gebruikmaken van oplossingen die on demand worden aangeboden. Er wordt per gebruik of mate van gebruik afgerekend.
 • SaaS (Software as a Service): softwareoplossingen die als een dienst via de browser toegankelijk worden aangeboden. Voorbeelden: webmail, internetbankieren, CRM- en HRM-toepassingen. Meestal betaalt men voor het gebruik en per hoeveelheid gebruik (aantal gebruikers).
 • IaaS (Infrastructure as a Service): gebruik maken van reken-, backup- of opslagcapaciteit die in de cloud draait.
 • PaaS (Platform as a Service): cloud-oplossingen gebruiken waarmee het mogelijk is om binnen een vooropgezette infrastructuur eigen applicaties te ontwikkelen en exploiteren.
 • XaaS (Anything as a Service): algemene term om oplossingen aan te duiden die via internet worden aangeboden.

Volgorde

Dit jaar zullen eindgebruikers zich steeds meer gaan oriënteren op de cloud als alternatieve vorm om ICT-middelen beschikbaar te maken. De acceptatie van cloud computing verloopt vaak via een vaste volgorde:

 1. van on premise
 2. naar (out)sourced
 3. via hosted cloud
 4. naar private cloud

Later vindt de stap naar public cloud plaats, al dan niet op onderdelen. Cloud computing leidt tot intensiever gebruik van de netwerkinfrastructuur binnen organisaties, maar natuurlijk ook daarbuiten.

Argumenten

Er is aan gebruikers van het eerste uur gevraagd waarom ze nu serieus cloud-oplossingen zijn gaan gebruiken. Kosten speelden een grote rol in hun overwegingen, maar bleken niet de belangrijkste reden. Dit was vooral de belofte dat je via de cloud hardware-, tijd- en plaatsonafhankelijk kunt werken. Flexibiliteit is dus hét argument voor cloud computing. Zakelijke eindgebruikers twijfelen nog over drie punten:

 • databescherming
 • continuïteit van de leverancier
 • het risico van de dienst afgesloten te worden

Deze zorgen weerhouden organisaties er tot dusver van om in cloud computing te stappen. Afgaande op de argumenten om (nog) geen cloudoplossingen af te nemen, blijkt dat de rem op cloud computing hoofdzakelijk een vertrouwenskwestie is. Het is zeker dat huidige gebruikers twijfelende organisaties geïnteresseerd kunnen maken. In elk geval is het belangrijk om bij cloud-gebaseerde oplossingen aandacht te besteden aan een goede SLA (Service Level Agreement).

Onbewust

Veel Nederlandse organisaties zijn nog onbekend met cloud computing en daardoor terughoudend. Er is een grote groep die gegevens vooralsnog per se in eigen huis wil houden. Opvallend is dat 29 procent van hen al cloud-oplossingen gebruikt. Kortom: zonder het misschien zelf te beseffen, maken veel organisaties al gebruik van applicaties die onder cloud-computing vallen. De adoptie van cloud computing vindt in sommige gevallen dus min of meer onopgemerkt plaats. Nu geldt nog dat hoe groter organisaties worden, hoe vaker ze gebruik maken van cloud computing, of hiermee experimenteren. Hierbij gaat het vooral om minder kritieke applicaties. Naar verwachting zal dit op korte termijn niet veranderen. Grote organisaties hebben nu eenmaal meer te verliezen. Momenteel hebben zij – meer dan hun kleinere branchegenoten – de kennis in huis om zelf data- en applicatiebeheer uit te voeren. Mede hierdoor is voor hen de drempel hoger om hun belangrijkste systemen in de cloud te plaatsen.

Uurtje-factuurtje

Het blijkt dat een groot deel van de organisaties die ICT-aanbieden hun businessmodel (deels) hebben gebaseerd op ‘uurtje-factuurtje’ en inkomsten uit licenties. Dit heeft een vertragende werking op de keuze voor cloud-oplossingen. Immers, bij cloud computing investeren klanten niet meer in producten en diensten. Ze betalen voor daadwerkelijk gebruik, meestal per medewerker per maand. Dit maakt van ICT een operational cost in plaats van een investering.

Mismatch

Opmerkelijk is volgens de onderzoekers dat ICT-aanbieders in de Nederlandse markt nog niet de behoefte voelen om massaal over te gaan op het aanbieden van cloud-oplossingen. Cloud computing is volgens de onderzoekers een groeimarkt met groeistuipen. In hun motivatie speelt het ontbreken van de klantvraag de grootste rol. Men ziet daarnaast nog voldoende mogelijkheden voor het aanbieden van traditionele producten en diensten. De belangrijkste barrière voor ICT-aanbieders om over te stappen op het aanbieden cloud computing is tweeledig: cloud-oplossingen sluiten niet aan bij het huidige businessmodel en de omzet van de huidige producten en diensten staat nog niet onder druk. Met een gemiddelde time-to-market van elf maanden is de switch naar cloud computing niet snel gemaakt. Dit samen met het feit dat cloud-oplossingen vaak haaks op het bestaande businessmodel van ICT-aanbieders staat, zorgt ervoor dat de ICT-sector op dit moment terughoudend is ten aanzien van het aanbieden van cloud-oplossingen.

Conclusies

 1. Alle ingrediënten zijn aanwezig om te profiteren van cloud computing. Desondanks is er een terughoudenheid bij ICT-aanbieders in het aanbieden van cloud computing. De houding van gebruikers speelt ICT-aanbieders in de kaart: alhoewel bedrijven in het algemeen terughoudend zijn om nieuwe technologie toe te passen, neemt het gebruik van cloud-diensten exponentieel toe van 20 procent in 2011 naar 40 procent in 2012.
 2. ICT-aanbieders geven aan dat het aanwijsbare voordeel voor de klant een belangrijke voorwaarde is. Ook hier zijn de kaarten goed geschud. De voordelen van cloud computing zijn voor zowel gebruikers als aanbieders duidelijk: flexibiliteit, onafhankelijkheid en kostenbesparing. Zodra gebruikers deze voordelen ervaren, krijg je een vliegwieleffect: gebruik werkt meer gebruik in de hand. De cloud is daarbij een uitgelezen kans om met elkaar een langetermijnrelatie aan te gaan
 3. Onbekendheid met cloud computing blijkt een belangrijke barrière te zijn voor een nog snellere adoptie. Gebruikers twijfelen met name over de vraag of hun data veilig genoeg zijn en of het systeem continu beschikbaar is. ICT-bedrijven op hun beurt vrezen kannibalisatie op hun bestaande omzet.
 4. Gebruikers worden overspoeld door informatie uit allerlei verschillende hoeken: ICT-leveranciers, vakmedia, kennisinstituten, banken en de overheid. Cloud computing is er in veel verschillende soorten. Alle ICT-diensten die via internet aan de gebruiker worden aangeboden, zijn een vorm van cloud computing. IaaS, PaaS, SaaS, XaaS, private, hybride en public cloud zijn allemaal zeer onderscheidende termen, maar waar gebruik je het nu precies voor? De beoogde gebruiker van cloud computing ziet door de bomen het bos niet meer.
 5. Gebruikers werpen barrières op onder het mom van ‘bescherming van data’, ‘continuïteitsgaranties’ en ‘bandbreedte-issues’. Terechte vragen en zorgen, die bijvoorbeeld ondervangen kunnen worden door het aanbieden van online demo’s (alpha-, beta-versies). Klanten kunnen zo makkelijk experimenteren.

 

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.