Staat gunt vaste telefonie aan Tele2

De Rijksoverheid heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding voor vaste telefonie (OT2010) definitief is gegund aan Tele2. Op dinsdag 10 april jongstleden heeft het gerechtshof van Den Haag uitspraak gedaan in het hoger beroep rond het zogenoemde cluster Vast. Op basis van die uitspraak zal de Staat de opdracht voor het cluster Vast definitief gunnen aan Tele2. De ondertekening van het contract met Tele2 zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden. CEO Tele2 Nederland Günther Vogelpoel verklaarde ‘oprecht blij’ te zijn met dit contract. ‘De overheid is een belangrijke klant voor Tele2 en we zijn er trots op dat we hen de komende jaren van vaste telefonie mogen voorzien.’ 

Het contract betekent dat Tele2 Zakelijk de komende jaren de vaste telefonie gaat verzorgen voor meer dan honderd overheidsinstellingen door heel Nederland, waaronder het Ministerie van Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken, Verkeer & Waterstaat, maar ook grote gemeenten, waterschappen, de Universiteit van Amsterdam en de Hoge Raad. Dat betekent dat dagelijks meer dan 300.000 (semi-)ambtenaren gaan bellen via het Tele2-netwerk.

Juridische strijd

Met de gunning aan Tele2 komt een eind aan een langdurige juridische touwtrekkerij. De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 6 februari 2012 uitspraak gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening van KPN. De voorzieningenrechter oordeelde toen dat OPTA bevoegd is om tegen de overtreding van KPN op te treden. Door de niet gelijktijdige bekendmaking verkreeg KPN volgens College van Beroep voor het bedrijfsleven een informatievoorsprong. Dat heeft ervoor gezorgd dat de mogelijkheden van KPN en Tele2 bij het uitbrengen van een bod niet gelijk waren.

Last onder dwangsom

Aangezien er geen lichtere maatregel was om de gevolgen van de overtreding ongedaan te maken, mocht OPTA ervoor kiezen om een last last onder dwangsom op te leggen. Telecombedrijf KPN riskeerde een dwangsom van 100.000 euro per dag met een maximum van 1 miljoen euro, zo bleek uit een beslissing van OPTA op een bezwaarschrift van Tele2. Het verzoek van KPN was de zoveelste stap in de strijd tussen Tele2 en KPN over de aanbesteding van vaste telefoniediensten door de Nederlandse Staat, onder de naam OT2010. Wat was het geval?

Kortingsactie

KPN heeft in de aanloop naar de overheidsaanbesteding voor vaste telefonie (OT2010) zijn externe afnemers later geïnformeerd over een kortingsactie op inkooptarieven dan zijn eigen interne afnemers. KPN introduceerde in dit verband een actietarief voor zogenaamde WLR-nummerblokken, de zogenoemde WLR-actietarieven. Door het late informeren heeft KPN zijn concurrenten de mogelijkheid ontnomen om deze lagere tarieven te gebruiken in hun bod voor OT2010. Tele2 had vervolgens OPTA verzocht om handhavend op te treden tegen KPN. Op 13 oktober 2010 heeft OPTA dit deel van het handhavingsverzoek afgewezen, omdat KPN zijn concurrenten inmiddels volledig geïnformeerd had.

Bezwaar

Tele2 heeft vervolgens bezwaar aangetekend tegen dit besluit met het argument dat de overtreding weliswaar beëindigd was, maar de gevolgen ervan nog niet. KPN Retail had haar aanbod in OT2010 namelijk niet ingetrokken. Volgens KPN had zij een onherroepelijk aanbod gedaan, waarop niet kan worden ingebroken, omdat daarvoor geen privaatrechtelijke toestemming van de Staat is verkregen. KPN was volgens eigen zeggen niet in staat om een dergelijk aanbod ongedaan te maken. Volgens KPN was het college van OPTA überhaupt niet bevoegd in relaties tussen aanbieders en klanten in te grijpen. Volgens Tele2 zou het college van de OPTA KPN echter alsnog dienen te gelasten haar aanbieding inzake OT 2010 in te trekken. OPTA heeft de zaak toen nader onderzocht en volgde Tele2 in de argumentatie dat de gevolgen van deze overtreding inderdaad nog steeds voortduurden. KPN’s bod voor OT2010 stond immers nog steeds in de markt, terwijl concurrenten (waaronder Tele2) niet de gelegenheid hebben gekregen een nieuw bod te doen waarin zij de kortingsactie ook konden meenemen.

Non-discriminatieverplichting

In het dictumonderdeel xlvii van het marktanalysebesluit Vaste Telefonie is aan KPN specifiek voor WLR een non-discriminatieverplichting opgelegd. Deze luidt als volgt:

‘KPN dient op grond van artikel 6a.2 jo. artikel 6a.8 van de Telecommunicatiewet de genoemde vormen van toegang onder gelijke voorwaarden te verlenen. Deze verplichting houdt tevens in dat KPN gelijke voorwaarden hanteert bij de levering aan externe afnemers als die welk onder gelijke omstandigheden gelden voor haarzelf, haar dochterondernemingen of haar partnerondernemingen.' De non-discriminatieverplichting heeft in ieder geval betrekking op onder andere het proces van aankondiging van nieuwe of gewijzigde tarieven, en het proces van informatieverstrekking.’

Dwangsom

OPTA legde KPN dus een last onder dwangsom op om het telecombedrijf te dwingen haar bod voor OT2010 in te trekken en daarmee ook de gevolgen van de geconstateerde overtreding te stoppen. Tegen deze last onder dwangsom kon KPN een voorlopige voorziening indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Tele2 had ook bezwaar gemaakt tegen het besluit van OPTA van 1 juli 2011 dat het bod van KPN voldoende hoog was om te voorkomen dat concurrenten uit de markt geprijsd worden. Dit bezwaar heeft OPTA toen afgewezen. Eerder, op 20 december 2010, was al uitspraak gedaan over het handelen van KPN in de dagen voor het uitbrengen van zijn bod. KPN had namelijk een kortingsactie intern eerder bekendgemaakt dan aan externe afnemers. Hiermee had KPN volgens OPTA gehandeld in strijd met het marktanalysebesluit Vaste Telefonie. De voorzieningenrechter onderschreef dat oordeel toen.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.