OPTA publiceert marktanalysebesluit vaste telefonie 2012

OPTA heeft het marktanalysebesluit vaste telefonie 2012 gepubliceerd. Het betreft de wholesale-  en retailmarkten voor vaste telefonie. In de marktanalyse stelt het college vast dat KPN en haar groepsmaatschappijen beschikken over een aanmerkelijke marktmacht op de wholesalemarkten voor enkel-, twee- en meervoudige gespreksdiensten en de retailmarkten voor twee- en meervoudige gesprekken. Het college legt KPN daarom een aantal verplichtingen op.

Op de wholesalemarkten moet KPN ondermeer gespreksopbouw/C(P)S en wederverkoop van de telefoonaansluiting (WLR) leveren. Op de retailmarkten moet KPN voldoen aan ondergrens tariefregulering en aan eindgebruikers een minimale prijs vragen voor vaste telefoniediensten. Zo wordt gewaarborgd dat andere aanbieders niet uit de markt worden gedrukt door te lage prijzen van KPN. Het besluit treedt in werking op 1 mei 2012.

Op grond van hoofdstuk 6a van de Telecommunicatiewet (Tw) dient het college van de OPTA tenminste elke drie jaar bepaalde relevante markten in de elektronische communicatiesector te onderzoeken, teneinde vast te stellen of op die markten sprake is van daadwerkelijke concurrentie dan wel dat op de markten ondernemingen beschikken over aanmerkelijke marktmacht.

Digitale telefonie

De markt voor enkelvoudige gesprekken heeft een omvang van 6,1 miljoen aansluitingen. Een groot deel van deze aansluitingen wordt afgenomen door consumenten. Zakelijke afnemers blijken eveneens gebruik te maken van diensten ten behoeve van het voeren van enkelvoudige gesprekken. Een van de ontwikkelingen op de markt voor vaste telefonie is de verschuiving in de vraag van afnemers van vaste telefonie in het gebruik van traditionele analoge telefonie (PSTN) naar digitale telefonie (VoB). Inmiddels neemt circa 55 procent van de eindgebruikers VoB (Voice over Broadband)-diensten af. Het college verwacht dat de migratie van PSTN naar VoB zich de komende jaren zal voortzetten. Een deel van de afnemers van PSTN blijft hiervan vooralsnog gebruikmaken vanwege bijvoorbeeld de specifieke toepassing voor alarminstallaties en het (nog) niet willen afnemen van vaste telefonie in combinatie met andere diensten in een bundel.

PSTN

Voor zakelijke eindgebruikers blijft PSTN, in combinatie met diensten ten behoeve van twee- of meervoudige gesprekken, van belang. In deze combinaties wordt PSTN met name gebruikt voor specifieke toepassingen zoals bijvoorbeeld thuiswerkplekken. Het toenemende belang van VoB in de markt voor vaste telefonie heeft ertoe geleid dat met name de kabelaanbieders, een grotere rol op de markt voor enkelvoudige gesprekken hebben verkregen. Het college verwacht dat het marktaandeel van KPN – hoewel het daalt – ook in de komende reguleringsperiode hoog blijft. De voordelen die KPN ontleent aan het beschikken over niet gemakkelijk te repliceren infrastructuur, verticale integratie, schaal- en breedtevoordelen en het bestaan van overstap- en toetredingsdrempels dragen bij aan de machtspositie van KPN op deze markt. Het college legt KPN daarom verplichtingen op. Gelet op de ontwikkelingen op de markt voor enkelvoudige gesprekken, heeft het college aanleiding gezien om een lichtere set aan verplichtingen op te leggen dan in 2008 voor deze diensten aan KPN was opgelegd.

KPN dient zich op wholesaleniveau te houden aan toegangs-, non-discriminatie- en transparantieverplichtingen. Tariefregulering wordt op deze markt niet meer opgelegd, ook geen toets op marge-uitholling.

Tweevoudige gesprekken

Zakelijke afnemers nemen het grootste gedeelte van deze diensten af. De diensten die op de markt voor tweevoudige gesprekken worden aangeboden zijn ISDN2 en VoB2. Op dit moment wordt ISDN door zakelijke afnemers (nog) als de zakelijke standaard beschouwd vanwege onder andere de beschikbaarheid van meerdere lijnen en de hoge gesprekskwaliteit. Zakelijke afnemers nemen ISDN2 vaak af in combinatie met diensten ten behoeve van enkel- of meervoudige gesprekken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aansluiten van verschillende nevenvestigingen met ISDN2, terwijl het hoofdkantoor gebruikmaakt van ISDN30. KPN heeft op deze markt een zeer sterke positie. Ook hier ontleent KPN voordelen aan het beschikken over niet makkelijk te repliceren infrastructuur, verticale integratie, schaal- en breedtevoordelen en het bestaan van overstap- en toetredingsdrempels. Deze voordelen dragen bij aan de machtspositie van KPN op deze markt. Kabelaanbieders zijn relatief recent met VoB2 toegetreden tot deze markt. Het college verwacht dat de komende reguleringsperiode de positie van kabelaanbieders sterker zal worden. Met het opleggen van telefoniespecifieke regulering verwacht het college de positie van partijen zonder of met een beperkt eigen netwerk te versterken.

Gelet op de ontwikkelingen op de markt voor tweevoudige gesprekken, heeft het college aanleiding gezien om op wholesaleniveau dezelfde verplichtingen op te leggen als in 2008 zijn opgelegd voor deze diensten. KPN dient zich te houden aan een toegangs-, non-discriminatie- en transparantieverplichting. Daarnaast reguleert het college KPN’s wholesaletarieven.

Meervoudige gesprekken

De markt voor meervoudige gesprekken heeft een omvang van circa 36.000 aansluitingen. De afnemers van deze diensten zijn met name midden- en grootzakelijke bedrijven. De diensten die op de markt voor meervoudige gesprekken worden aangeboden zijn ISDN15, ISDN20 en ISDN30. Zoals eerder aangegeven wordt ISDN door zakelijke afnemers als de standaard voor vaste telefonie beschouwd. Voor deze afnemers is VoB nog geen reëel alternatief voor traditionele telefonie, als het gaat om de aansluiting tot het openbare telefonienetwerk. Voor de bedrijfsinterne telefonie zijn bedrijven al wel vaker overgestapt op IP-gebaseerde diensten. Bedrijven zijn niet (nog) bereid de investeringen ten behoeve van volledig op IP-gebaseerde telefonie te plegen.
KPN levert ISDN15, ISDN20 als ISDN30-aansluitingen. KPN heeft op deze markt een zeer sterke positie. Ook hier ontleent KPN voordelen aan het beschikken over niet makkelijk te repliceren infrastructuur, verticale integratie, schaal- en breedtevoordelen en het bestaan van overstap- en toetredingsdrempels. Deze voordelen dragen bij aan de machtspositie van KPN op deze markt. Andere aanbieders, zoals BT, Colt, Tele2 en Verizon, bieden ook ISDN30 aan op basis van hun eigen netwerken. Die netwerken hebben echter geen landelijke dekking. Het college verwacht dat deze partijen in staat zijn de komende reguleringsperiode een beperkte groei te realiseren. Met het opleggen van telefoniespecifieke regulering versterkt het college de positie van deze aanbieders.

Op de markt voor meervoudige gesprekken legt college KPN een vergelijkbare set aan verplichtingen op als op de wholesalemarkt voor tweevoudige gespreksdiensten en daarmee ook een vergelijkbare set als in 2008. Het betreft een toegangs-, non-discriminatie- en transparantieverplichting. Daarnaast reguleert het college KPN’s wholesaletarieven.

Marge-uitholling

Het college stelt vast dat KPN beschikt over aanmerkelijke marktmacht op de retailmarkten voor twee- en meervoudige gesprekken in aanwezigheid van de hoger gelegen en telefoniespecifieke wholesaleverplichtingen. Het college concludeert vervolgens dat zich de volgende potentiële mededingingsproblemen zich op deze markten voordoen: buitensporige hoge prijzen (beperkt), marge-uitholling, prijsdiscriminatie en bundeling en koppelverkoop. Deze problemen doen zich uitsluitend voor op de markten voor twee- en meervoudige gesprekken die niet geleverd worden middels VoB. Om de vastgestelde potentiële mededingingsproblemen te adresseren legt het college aan KPN een verplichting op tot het voldoen aan ondergrenstariefregulering.

De verplichting behelst dat KPN is gehouden om voor de diensten die zij op de retailmarkten voor twee- en meervoudige gesprekken aanbiedt, niet-anticompetitieve tarieven te hanteren.

KPN voldoet aan deze verplichting als de tarieven van de eindgebruikersdiensten van KPN ten minste zo hoog zijn dat KPN’s retaildiensten te allen tijde en overal (dus onafhankelijk van de locatie van de betreffende aanbieding of levering) prijstechnisch repliceerbaar zijn. De ondergrenstariefregulering wordt opgelegd in de vorm van een prijssqueezetoets op dienstniveau.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.