Rechtbank Rotterdam verklaart beroep van Tele2 ongegrond

OPTA heeft Tele2 op 16 november 2010 een boete opgelegd van 64.500 euro voor het overtreden van de Roaming Verordening. Tele2 had consumenten te veel laten betalen voor bellen binnen de Europese Unie. Tele2 rekende 0,55 euro per minuut, terwijl dat maximaal 0,51 euro per minuut mocht zijn. Tele2 heeft bezwaar ingediend tegen de boete. In de beslissing op bezwaar van Tele2 tegen de boete, heeft OPTA de boete verlaagd naar 43.040 euro. Tele2 is tegen die beslissing op bezwaar in beroep gegaan. De rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan en het beroep van Tele2 ongegrond verklaard.

In haar beroep heeft Tele2 een aantal punten genoemd. Zo stelt Tele2 dat OPTA de bewijsmiddelen niet mag gebruiken, omdat de toezichthouder tijdens het onderzoek niet heeft gewezen op het zwijgrecht. Verder is de overtreding niet of nauwelijks verwijtbaar zodat OPTA geen boete mag opleggen, aldus Tele2. Daarnaast stelde Tele2 dat OPTA geen boete mag opleggen omdat dat in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, het verbod van willekeur, het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidbeginsel en artikel 9 van de Roaming Verordening. Dat is inderdaad een hele mond vol, maar al deze argumenten van Tele2 maakten blijkbaar geen indruk op de Rotterdamse rechtbank.

Artikel 9 van de Roaming Verordening, dat betrekking heeft op sancties, luidt als volgt: 'De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. Deze sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.'

Bewijsmiddelen

De rechtbank vindt dat er geen gronden zijn om de bewijsmiddelen uit te sluiten die OPTA heeft gebruikt. In de inlichtingenbrief die OPTA heeft gestuurd voordat het boeteonderzoek begon, hoefde OPTA niet op het zwijgrecht te wijzen. De rechtbank is verder van oordeel dat het beroep van Tele2 op strijd met het gelijkheidsbeginsel ongegrond is. Tele2 heeft aangevoerd dat OPTA in vergelijkbare gevallen een waarschuwing of een last onder dwangsom heeft opgelegd. De rechtbank vond dat de overtreding van een andere marktpartij die Tele2 noemde, niet op één lijn is te stellen met de overtreding van Tele2.

Menselijke fout

Tele2 stelde dat de overtreding een menselijke fout was, die Tele2 heeft hersteld. Tele2 heeft de schade inmiddels vergoed aan haar klanten die was ontstaan door de onjuiste informatie over de tariefaanpassing. Daarom vindt Tele2 dat de overtreding niet verwijtbaar is. De rechtbank oordeelt dat de overtreding volledig aan Tele2 kan worden verweten, omdat haar controlesysteem onvoldoende was om fouten te voorkomen of tijdig op te sporen en te herstellen. De rechtbank vindt de boete die OPTA op basis van haar Boetebeleidsregels heeft vastgesteld niet te hoog. OPTA heeft de overtreding van de Roaming Verordening terecht als zeer zwaar gekwalificeerd. De rechtbank oordeelt dat OPTA er bij het vaststellen van de boetehoogte voldoende mee rekening heeft gehouden dat in het concrete geval de belangen van de consumenten nauwelijks zijn geschaad.

De rechtbank oordeelt dat de overtreding van de Roaming Verordening volledig aan Tele2 kan worden verweten, omdat haar controlesysteem onvoldoende was om fouten te voorkomen of tijdig op te sporen en te herstellen. Hoewel een menselijke fout natuurlijk nooit valt uit te sluiten, is het blijkbaar ontoereikende controlesysteem bij Tele2 anno 2012 wel een opmerkelijke zaak.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.