Europese Commissie ligt op ramkoers vanwege afgiftetarieven telecomproviders

De Europese Commissie heeft OPTA nogmaals geadviseerd om lagere tarieven vast te stellen voor het afwikkelen van telefoongesprekken in Nederland. De Nederlandse telecomtoezichthouder wordt hierdoor in een lastig parket gemanoeuvreerd. Desondanks verwacht OPTA na bestudering van de adviezen van de Europese Commissie nog deze zomer het definitieve besluit te kunnen publiceren. Wat is het geval?

OPTA heeft op 12 januari 2012 het ontwerpbesluit marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte aangeboden bij de Europese Commissie. In dit ontwerpbesluit stelt OPTA de maximumtarieven vast voor vaste en mobiele gespreksafgifte, de tarieven die aanbieders elkaar in rekening brengen voor afhandelen van telefoonverkeer. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in 2011 echter een streep door dit besluit gehaald. Het CBb vond deze tarieven te laag. Als gevolg van deze uitspraak mogen aanbieders elkaar hogere tarieven berekenen voor het afwikkelen van telefoongesprekken op hun netwerken.

Mark de Jong, plaatsvervangend voorzitter van OPTA: ‘Ik had, net als de Europese Commissie, graag gezien dat er lagere afgiftetarieven gelden in Nederland. OPTA is echter door de uitspraak van het CBb gedwongen om hogere tarieven vast te stellen. Tegen deze uitspraak kan OPTA niet in beroep.’

Procedure

De telefoonaanbieder van de persoon die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de klant die belt: het zogenoemde afgiftetarief. OPTA stelt de afgiftetarieven die telefoonaanbieders aan elkaar mogen rekenen vast. Vervolgens legt OPTA deze tarieven voor aan de Europese Commissie. Daarna treedt zo’n besluit in werking en kunnen aanbieders de hoogte van deze tarieven aanvechten bij het CBb. In de onderhavige zaak heeft het CBb vervolgens hogere tarieven vastgesteld. Voor vaste telefonie geldt sindsdien een afgiftetarief van maximaal 0,72 eurocent per minuut. Aanbieders berekenen deze tarieven door aan de consument, waardoor deze ongeveer 1 procent meer betaalt voor zijn telefoonrekening dan volgens het oorspronkelijke besluit van OPTA. Het tarief van 0,72 eurocent geldt totdat het nieuwe voorstel van OPTA over de vaste afgiftetarieven in werking treedt.

BULRIC

BULRIC staat voor Bottom Up Long Range Incremental Costing en is een systeem waarmee de kosten worden berekend voor het afwikkelen van telefoonverkeer. Als uitgangspunt worden de kosten genomen van een efficiënte operator. De Europese Commissie had medio februari 2012 een nader onderzoek geopend naar het voorgenomen besluit van OPTA over de tarieven voor gespreksafgifte. In 2010 heeft OPTA de Aanbeveling van de Europese Commissie gevolgd en deze tarieven op basis van de zogeheten ‘pure BULRIC-kostenmethodiek’ vastgesteld. Deze aanpak werd echter in 2011 geblokkeerd door een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven, die OPTA oplegde een andere kostenmethodiek toe te passen, namelijk BULRIC plus. De Europese Commissie vond het niet acceptabel dat OPTA deze instructie van het CBb volgt.

Geen concurrentie

Bellers kunnen niet kiezen door welk netwerk hun telefoontje worden afgewikkeld. Er is hier dus geen concurrentie. Zonder regulering zouden deze tarieven daarom veel te hoog zijn. Om die reden stelt OPTA de afgiftetarieven die vaste en mobiele aanbieders aan elkaar mogen rekenen via een besluit vast. Zo heeft OPTA de mobiele afgiftetarieven de afgelopen vijf jaar stapsgewijs verlaagd van 11 naar 2,7 eurocent per minuut. Welke tarieven gelden nu? Het onderzoek van de Europese Commissie heeft vooralsnog geen effect op de tarieven van mobiele gespreksafgifte, omdat het CBb daar in zijn uitspraak in ieder geval tot juli 2013 de maximumtarieven heeft vastgesteld. Op basis van die uitspraak geldt op dit moment een mobiel afgiftetarief van maximaal 2,7 eurocent per minuut en vanaf 1 september 2012 een maximumtarief van 2,4 eurocent per minuut. Voor vaste gespreksafgifte blijft het door het CBb vastgestelde maximumtarief van 0,72 eurocent per minuut gelden. Dit zijn de geldende tarieven totdat een nieuw besluit van OPTA in werking treedt.

De discussie over vaste en mobiele afgiftetarieven, inclusief de ingewikkelde BULRIC-kostprijssystematiek wordt vaak over de hoofden van consumenten en zakelijke telecomgebruikers heen gevoerd. Gelet op de drastische verlaging van de afgiftetarieven die OPTA en de Europese Commissie de afgelopen vijf jaar hebben bereikt, gaat die discussie wel degelijk ergens over. In die zin is het bizar dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Nederland blijkbaar een eigen koers kan varen die ongunstiger is voor eindgebruikers, maar zo is de wet in Nederland nu eenmaal geregeld.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.