Afknijpen internetverkeer is schering en inslag in Europa

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair minister Verhagen een reactie gegeven op het rapport BEREC ‘A view of traffic management and other practices resulting in restrictions to the open Internet in Europe’ (klik hier) van de Europese toezichthouder BEREC over netneutraliteit. De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie had hierom in de procedurevergadering van 5 juni jl. gevraagd.

Minister Verhagen verwelkomt het rapport omdat het voor het eerst kwantitatief inzicht geeft in hoe in Europa aanbieders van internettoegang omgaan met het internetverkeer dat zij over hun netwerken afhandelen. Het rapport is tot stand gekomen op basis van reacties van 381 Europese aanbieders van internettoegang. Het ging hierbij om 266 vaste en 115 mobiele aanbieders.

VoIP

Uit het rapport blijkt dat het blokkeren of afknijpen van peer-to-peer verkeer (P2P), op zowel vaste als mobiele netwerken, en het blokkeren van Voice over IP verkeer (VoIP) op met name mobiele netwerken veel voorkomt. P2P wordt door 18 procent van de vaste aanbieders belemmerd, hetgeen effect heeft op ruim 21 procent van de Europese eindgebruikers. Soms alleen tijdens piekuren of congestie, soms alleen bij sommige abonnees, soms altijd voor iedereen. P2P wordt door 35 procent van de mobiele aanbieders, goed voor 36 tot 42 procent van de Europese eindgebruikers, belemmerd. Het VoIP-verkeer wordt door 23 procent van de mobiele aanbieders contractueel en/of technisch geblokkeerd. Dit raakt 21 tot 39 procent van de eindgebruikers. VoIP wordt vrijwel niet geblokkeerd door vaste aanbieders.

Schendingen

De hierboven genoemde kwantitatieve cijfers schetsen de situatie op geaggregeerd, Europees niveau. Uit het rapport van BEREC blijkt verder dat de situatie per land, zonder deze specifiek te noemen, sterk kan verschillen. In het ene land zijn meer schendingen van het principe van netneutraliteit dan het andere. In Nederland was de situatie vorig jaar dusdanig dat dit de minister en de Tweede Kamer aanleiding gaf om netneutraliteit te borgen via de Telecommunicatiewet. Dat was op het moment dat duidelijk werd dat meerdere grote mobiele telecomaanbieders innovatieve concurrerende diensten als Skype en Whatsapp (wilden gaan) belemmeren. Met die wettelijke borging wordt het ongewenst blokkeren of afknijpen van P2P- en VOIP-verkeer in Nederland voorkomen.

Europese agenda

Eurocommissaris Kroes heeft te kennen gegeven dat het BEREC-rapport bevestigt dat netneutraliteit een belangrijk thema is op de Europese agenda. Zij heeft aangekondigd met nadere aanbevelingen op dit punt te komen. Afgaand op wat zij hierover heeft losgelaten, verwacht minister Verhagen dat deze aanbevelingen zich met name richten op het transparanter maken van het aanbod van internetabonnementen voor consumenten, inclusief eventuele beperkingen daarin. Minister Verhagen heeft de Nederlandse wetgeving en de gedachtegang daarachter onlangs nog uitgebreid toegelicht en aanbevolen bij Eurocommissaris Kroes, zoals hij had toegezegd. Tot slot belooft de minister dat hij de Tweede Kamer, via de geëigende wegen, op de hoogte zal houden over de ontwikkelingen in Europa op het gebied van netneutraliteit.

Kamervragen

Inmiddels heeft het Tweede Kamerlid Dijkgraaf (SGP) aan de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een zevental vragen gesteld over over netneutraliteit die we jullie niet willen onthouden.

 1. Heeft u kennisgenomen van een recent weblogbericht van Eurocommissaris Kroes (Digitale agenda) over netneutraliteit en de presentatie van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) op een conferentie in Roemenië over netneutraliteit (d.d. 5 juni jl.)?
 2. Deelt u de kritiek van Eurocommissaris Kroes op de Nederlandse implementatie van netneutraliteit zoals verwoordt in haar weblog: ‘But I do not propose to force each and every operator to provide full internet: it is for consumers to vote with their feet.’?
 3. In hoeverre is de Nederlandse implementatie van netneutraliteit via de gewijzigde Telecommunicatiewet (Kamerstukken 32 549 en 32 403) strijdig met de geest en de inhoud van de Europese Telecommunicatierichtlijnen?
 4. Deelt u de bezwaren van de OPTA dat de Nederlandse implementatie van netneutraliteit niet proportioneel is en dat het juist ook nadelen kan hebben voor het welzijn en de keuzevrijheid van consumenten?
 5. In hoeverre is het verbod op door een grote groep internetgebruikers gewenste internetfiltering door providers op grond van ideologische motieven strijdig met artikel 7 van de Nederlandse grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), met daarin de zinsnede ‘Dit recht omvat (…)de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.’ (lid 1)?
 6. Bent u van mening dat onder meer het verbod op internetfiltering door providers op grond van ideologische motieven en de vraag van consumenten wordt ondergraven door de kritiek van zowel Eurocommissaris Kroes als de OPTA?
 7. Bent u bereid de OPTA op korte termijn te laten kijken naar de wijze waarop Nederland netneutraliteit heeft geïmplementeerd en of daarmee op proportionele wijze tegemoetgekomen is aan de wensen van consumenten en de daadwerkelijke problemen?

 

Reageren is niet mogelijk

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.