Minister Verhagen ziet niets in aparte tolweg op internet

Met het zomerreces in zicht heeft demissionair minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) afgelopen week op de valreep nog een aantal brandende kamervragen beantwoord die betrekking hadden op het inmiddels in de Nederlandse Telecommunicatiewet verankerde principe van netneutraliteit. Tevens ging de minister in op de plannen van Europese telco’s om inbreuk te maken op het principe van netneutraliteit door een aparte tolweg voor internet op te richten.

In zijn beantwoording van de vragen van Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) ging de minister in op de plannen van Europese telco’s om het principe van netneutraliteit te schaden door een aparte tolweg voor internet op te richten. De minister gaf aan dat hij kennis had genomen van een voorstel van ETNO (European Telecommunications Network Operators Association) om een nieuwe verrekeningssystematiek te introduceren voor de vergoeding van dataverkeer dat wordt afgehandeld over netwerken. Lees hier meer.

Artikel 3.2 ETNO-voorstel: '[…] to ensure an adequate return on investment in high bandwidth infrastructures, operating agencies shall negotiate commercial agreements to achieve a sustainable system of fair compensation for telecommunications services and, where appropriate, respecting the principle of sending party network pays.'

Minister Verhagen: ‘Het voorstel zoals gedaan door ETNO is pas recent ingediend en zeer globaal. Mij is niet bekend in hoeverre dit een puur ETNO (vereniging met name bestaande uit incumbents) gedreven voorstel is, of dat er een bredere behoefte in de markt bestaat voor een dergelijk voorstel en in hoeverre het voorstel praktisch realiseerbaar is.’ Desondanks geeft de minister op basis van de beperkte informatie een eerste reactie.

Afzender betaalt

‘De kern van het voorstel van ETNO lijkt dat zij een verrekeningssystematiek wil introduceren waarin aanbieders die internettoegang leveren aan eindgebruikers een vergoeding krijgen van aanbieders van diensten en toepassingen voor op hun (de aanbieders van internettoegang) netwerk afgeleverd dataverkeer. Dit volgt uit het door ETNO genoemde principe van sending party network pays. Dat betekent dat de partij die data verzendt aan de partij die de data via zijn netwerk naar de eindgebruiker transporteert een afgiftetarief betaalt. Dit is vergelijkbaar met de gespreksafgiftetarieven zoals nu gebruikelijk bij telefonie. Als bij telefonie een abonnee van een bepaald netwerk naar de abonnee belt van een ander netwerk, betaalt de aanbieder van het netwerk waar het telefoontje vandaan komt een tarief aan de aanbieder van het andere netwerk voor het “bezorgen” van het telefoontje bij de abonnee van dat andere netwerk. Het voorstel lijkt dan ook een pleidooi te zijn voor de introductie van afgiftetarieven voor data(bits). ‘Ik zie aan het ETNO-voorstel op het eerste gezicht een aantal punten die mij zorgen baren. Afgiftetarieven (en de onzekerheid over hun toekomstige hoogte) kunnen voor aanbieders van diensten en toepassingen een drempel vormen om hun diensten aan te blijven bieden en nieuwe diensten te ontwikkelen’, aldus Verhagen.

Monopoliepositie

Tevens levert een verrekeningssystematiek, waarin kosten via afgiftetarieven in rekening worden gebracht,  volgens de minister naar verwachting economisch minder efficiënte uitkomsten dan tarieven die direct aan eigen eindgebruikers in rekening worden gebracht. ‘Partijen die het verkeer naar hun bestemming, de eindgebruiker, willen zenden worden immers geconfronteerd met het feit dat ze geen alternatief hebben om bij de eindgebruiker te komen: zij moeten tot overeenstemming zien te komen met de aanbieder van het netwerk waaraan de eindgebruiker is aangesloten. De aanbieder van het netwerk heeft hier feitelijk een monopoliepositie. Immers, over-the-top partijen, zoals Google, Apple en Facebook, die willen dat hun content of diensten voor een bepaalde eindgebruiker via het internet bereikbaar zijn, hebben in dit verrekenmodel geen andere keuze dan tot overeenstemming te komen met de aanbieder van het netwerk waarop de eindgebruiker is aangesloten. In feite heeft de aanbieder van het netwerk waarop de abonnee is aangesloten het monopolie op de toegang tot die abonnee in handen. Er bestaat daarmee een risico op vermindering van de concurrentie en innovatie onder internetbedrijven en minder keuze in internetdiensten voor consumenten. Ook hier past de vergelijking met telefonie, waar de aanbieder van een bepaald netwerk de enige is die ervoor kan zorgen dat telefoongesprekken die komen van een ander netwerk bij zijn abonnees terecht kunnen komen. Vandaar dat deze tarieven bij telefonie door de OPTA worden gereguleerd. 'Ik zie dan ook een risico in het voorstel om een dergelijk verrekeningsmodel via ITU-regels aan iedereen op te leggen’, aldus Verhagen.

ITU

Het ministerie van EL&I neemt namens Nederland als lid van de ITU deel aan de Verdragsconferentie tot herziening van de International Telecoms Regulations, die in december dit jaar in Dubai zal worden gehouden. Het ministerie van EL&I zal het voorstel van ETNO binnen de EU dan ook verder bespreken om te bezien of een gezamenlijke kritische Europese inbreng mogelijk is. Op basis van zijn huidige beeld wat het voorstel van ETNO inhoudt, neemt de minister er desgevraagd krachtig afstand van.

ETNO lijkt met haar voorstel een verrekeningssystematiek te willen introduceren die gebaseerd is op het principe van 'de afzender betaalt'. Dat betekent dat de partij die data verzendt aan de partij die de data via zijn netwerk naar de eindgebruiker transporteert een afgiftetarief betaalt. Als de verzendende partij niet betaalt, zal de door hem verzonden data niet worden doorgegeven. Dit conflicteert met de in Nederland bij wet vastgelegde netneutraliteit.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.