Minister Verhagen komt zelf met voorstel inzake compensatie bij telecomstoringen

Vodafone, KPN en T-Mobile zijn bereid hun netwerk in te zetten bij grote storingen bij een concurrent. Zo moeten de gevolgen voor consumenten en bedrijven van storingen, zoals de grote storing bij Vodafone in april, beperkt worden. Klanten kunnen in geval van storing van een van deze providers dan gebruikmaken van de netwerken van de andere providers via (regionale) roaming. Dit schrijft minister Maxime Verhagen aan de Tweede Kamer.

In het Schriftelijk Overleg Telecommunicatie van medio april (TK, vergaderjaar 2011/12, 24 095 nr. 313) had minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie de Tweede Kamer toegezegd om vóór het zomerreces de Kamer te informeren over de mogelijkheden van roaming naar aanleiding van de opgetreden storing in het netwerk van Vodafone begin april dit jaar. Daarnaast had hij toegezegd de Tweede Kamer eveneens te informeren over de stand van zaken aangaande de uitvoering van de motie Braakhuis - Van Dam inzake de compensatie bij telecomstoringen (lees hier verder).

In april is met de CEO’s van Vodafone, KPN en T-Mobile gesproken over mogelijkheden om storingen als die van Vodafone te voorkomen en de gevolgen voor consumenten en bedrijven van dergelijke storingen te beperken. Tevens heeft op het Ministerie van EL&I een gesprek plaatsgevonden tussen de operators en vertegenwoordigers van Consumentenbond, VNO-NCW en BTG. De operators hebben medio mei een brief aan het Ministerie van EL&I gestuurd met de eerste voorstellen (lees hier verder). De minister is blij dat de operators in deze brief aangeven bereid te zijn en mogelijkheden te zien om roaming in te zetten bij grote storingen. Wel wordt geconstateerd dat regionale en met name nationale roaming complex zijn gelet op de technische en juridische beperkingen bij grootschalige toepassing, zoals overbelasting, kosten en privacy. De minister heeft er bij de operators op aangedrongen de ideeën uit te werken in concrete voorstellen en daartoe hebben ze zich bereid verklaard. Minister Verhagen houdt de voortgang nauwlettend in de gaten, zo nodig zal hij partijen na de zomer opnieuw bijeenroepen. Hij heeft de operators aangeboden dat het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecommunicatie (NCO-T; een overleg van overheid met marktpartijen) kan faciliteren bij de uitwerking van de voorstellen.

Compensatie

In de brief aan de Tweede Kamer gaat de minister ook in op de stand van zaken inzake compensatie bij telecomstoringen. In de gesprekken met de CEO’s respectievelijk met Consumentenbond, VNO-NCW en BTG is ook gesproken over compensatie bij telecomstoringen. In de brief van de CEO’s van medio mei hebben de CEO’s aangegeven dat zij hierover geen gezamenlijke afspraken zullen maken, met name omdat men hier tegen mededingingsrechtelijke grenzen aanloopt. Daarom zal de minister op korte termijn zelf met een voorstel richting belanghebbende partijen komen ten behoeve van de uitvoering van de motie. Hij zal de Tweede Kamer over de uitwerking hiervan na het zomerreces nader informeren.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.