Overheid investeert weer in ICT

Overheidsorganisaties zien af van hun voornemen om het mes te zetten in de ICT-budgetten. Dit in tegenstelling tot de verwachtingen een half jaar geleden. Bedrijven met meer dan 500 werknemers voeren de bezuinigen wel fors door. Dit blijkt uit de Ernst & Young ICT Barometer onder 600 managers en ICT-professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Een opvallende uitkomst van de ICT Barometer is dat overheidsorganisaties weer gaan investeren in ICT. Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young: ‘Bezuinigingen kun je realiseren door slimmer te organiseren, juist ook met behulp van ICT. Daar zal dan in geïnvesteerd moeten worden.’

Kostenreductieprogramma’s

Per sector is het beeld uitermate grillig, zeker ook in vergelijking met een half jaar geleden. In de sectoren productie/industrie en met name handel/distributie overheerst somberheid ten aanzien van ICT-bestedingen in het komende jaar. In de dienstverlening is het beeld gematigd positief, terwijl de sector overheid/not-for-profit het negatieve sentiment heeft ingeruild voor positieve verwachtingen. In de sector productie/industrie vertoont het ICT-budget nog een lichte groei, terwijl het budget in de sector dienstverlening stabiel is. Met een negatieve verwachting voor het komende jaar vertoont de sector handel/distributie een duidelijk afwijkend beeld. ‘Dat juist deze sector somber is over de verwachte ICT-bestedingen in het komende jaar, is gezien het historisch lage consumentenvertrouwen niet onverwacht’, zegt Kruijt. Bedrijven met meer dan 500 werknemers blijven bezuinigen op hun ICT-uitgaven.

Sentiment

Kruijt: ‘Ook de ICT-budgetten van de grootste ondernemingen ontkomen niet aan de kostenreductieprogramma’s die zij doorvoeren. Deze trend zet in vergelijking met een half jaar geleden versterkt door. Uit ons onderzoek blijkt dat alleen middelgrote bedrijven nog bereid zijn om in ICT te investeren.’ Verder wordt een toename in de bestedingen aan hardware verwacht. Die leken een jaar geleden nog onderweg naar het laagst gemeten niveau ooit. Kruijt denkt niet dat er sprake is van een omslag in het sentiment.

Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young: ‘Het besef is er dat het onverantwoord is om vervangingsinvesteringen in infrastructuur nog langer uit te stellen.’

De vraag naar interne ICT’ers laat voor het eerst een daling zien, hoewel driekwart van de bedrijven er nog in slaagt om de omvang van de eigen ICT-afdeling op peil te houden. De daling in de vraag naar externe ICT’ers begon al eerder en houdt aan. Bij organisaties met meer dan 500 werknemers is die dalende tendens al sinds begin 2011 zichtbaar. Zij blijven op alle onderdelen van het ICT-budget bezuinigen. De stemming onder deze organisaties is uitgesproken negatief. En hoewel zij het tij op de meeste onderdelen ook niet kunnen keren, zijn het de middelgrote bedrijven die er met hun investeringen voor zorgen dat de ICT in Nederland niet stilvalt. De groeivertraging in de ICT-bestedingen zet dus door, maar de verwachting ten aanzien van de bestedingen aan hardware slaat om van negatief naar positief. Ook de uitgaven voor software nemen nog steeds toe. Dat geldt niet voor de verwachte bestedingen aan externe ICT-services die blijven dalen.

Telecom

De grootste posten in het ICT-budget zijn servers, standaardsoftware en telecom. Cloudcomputing, hosting en storage worden als grootste groeiers in het ICT-budget beschouwd. De ICT Indicator daalt minder snel dan vorige metingen lieten zien, maar staat wel lager op 69 ten opzichte van 75 in januari van dit jaar. De ICT Horizon laat in vergelijking met de vorige meting een iets positiever beeld zien. Kruijt constateert al met al dat het beeld nog altijd weinig rooskleurig is. ‘Maar laten wij blij zijn dat de middelgrote bedrijven nog steeds bereid zijn om te investeren in ICT. Zij laten zich zoals zo vaak ook hier weer gelden als de motor van onze nationale economie.’

De grootste posten in het ICT-budget zijn servers, standaardsoftware en telecom:

Cloudcomputing, hosting en storage worden als grootste groeiers in het ICT-budget beschouwd:

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.