OPTA organiseert bijeenkomst over bellen naar 0800-nummers

Op 30 mei 2012 is het Besluit interoperabiliteit (BI) gewijzigd. Daarbij is onder andere artikel 5 gewijzigd dat betrekking heeft op het bellen naar niet-geografische nummers. Het college van OPTA heeft een aantal bijeenkomsten gepland over dit besluit. De eerste bijeenkomst vindt plaats op maandag 3 september aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur ten kantore van OPTA. Geïnteresseerde marktpartijen dienen zich uiterlijk vrijdag 24 augustus aanstaande per e-mail aan te melden.

Artikel 5 van het Besluit interoperabiliteit bepaalt kort gezegd dat vaste en mobiele aanbieders voor bellen naar een aantal niet-geografische nummerreeksen (te weten 0800, 084, 085, 087, 088, 0900, 0906, 0909, 116, 14 of 18) tarieven dienen te hanteren die vergelijkbaar zijn met die voor bellen naar geografische nummers, tenzij een hoger tarief noodzakelijk is om de extra kosten te dekken voor bellen naar deze niet-geografische nummers. Artikel 5 BI treedt op 1 juli 2013 in werking.

Gespreksopbouw

OPTA heeft in maart 2011 onderzoek laten uitvoeren naar de gespreksopbouw voor het bellen naar 0800-nummers. Bij 0800-nummers betaalt niet de beller, maar de nummergebruiker, het bedrijf of de instantie achter het 0800-nummer voor (de opbouw van) het gesprek. Deze systematiek zorgt voor een bijzondere marktsituatie. OPTA had signalen gekregen dat mobiele aanbieders hoge tarieven rekenen voor gespreksopbouw. De onderzoekers kwamen met een alarmerende conclusie: de tarieven die voor mobiele gespreksopbouw werden gevraagd bleken maar liefst minstens tien keer hoger te zijn dan de kosten (uitgaande van de kostprijsmethodiek BULRIC voor afgifte).

De tarieven die voor mobiele gespreksopbouw werden gevraagd bleken maar liefst minstens tien keer hoger te zijn dan de kosten.

Geen kopersmacht

Uit hetzelfde onderzoek in opdracht van OPTA bleek dat er geen goede alternatieven zijn voor wie een 0800-nummer voor vaste en mobiele bellers nodig heeft. De nummergebruikers hebben daardoor geen effectieve kopersmacht. Dit resulteert in hoge tarieven. Een bedrijf of instelling kan via verschillende communicatiemiddelen bereikbaar zijn voor zijn doelgroep. Wanneer een organisatie voor bellers gratis telefonisch bereikbaar wil zijn, is een 0800-nummer de geëigende oplossing. De nummergebruiker betaalt in dat geval de kosten van het gesprek en neemt dus gespreksopbouw af bij de netwerken van de bellers. Er is echter al enige jaren discussie over de tarieven van met name de mobiele gespreksopbouw naar 0800-nummers. Deze bedragen ongeveer 25 cent per minuut, wat hoog is in vergelijking met gereguleerde mobiele afgiftetarieven die zijn gebaseerd op de kosten die netwerkaanbieders maken om gespreksafgifte te verzorgen. Technisch is gespreksafgifte sterk vergelijkbaar met gespreksopbouw, zodat ook de kosten vergelijkbaar zijn. Ook is dit hoog in vergelijking met de tarieven die voor vergelijkbare diensten in andere delen van de markt worden gevraagd. Door uitsluitend vanaf vast (of mobiel) aankiesbaar te zijn, is een organisatie bovendien voor een te groot deel van zijn klanten minder laagdrempelig bereikbaar.

Vanaf 2007 is het aantal aangevraagde 0800-nummers gedaald:

Geen alternatieven

De onderzochte alternatieve nummerreeksen zoals 0900-nummers, geografische nummer en 088-nummers voldoen volgens de onderzoekers niet aan de behoefte van de nummergebruiker om gratis bereikbaar te zijn voor het algemene publiek. Ook hebben deze nummerreeksen niet altijd een imago dat aansluit bij de wensen van de nummergebruiker. Alternatieve communicatievormen die wel gratis zijn, zoals chat, mail en dergelijke, zijn nog onvoldoende ingeburgerd, bieden een andere communicatiebeleving die niet in dezelfde behoefte voorziet als spraaktelefonie en leveren in veel gevallen voor de organisatie teveel bijkomende personeelskosten op. Het kiezen van een andere connectieroute (bijvoorbeeld door te kiezen voor directe interconnectie in plaats van gebruik te maken van transit) levert ook geen onderhandelingsmacht op, omdat voor elke route gespreksopbouw van het opbouwende netwerk dient te worden afgenomen. Het zogenoemde multimarket contact levert in de praktijk evenmin kopersmacht op, omdat bij zowel de nummergebruiker als de telecomaanbieder de afname van verschillende diensten los van elkaar staan. Het uitlokken van concurrentie tussen de netwerken door niet aankiesbaar te zijn voor de minst gunstige netwerken levert praktische bezwaren op en doet geen recht aan de doelstelling om voor het algemene publiek toegankelijk te zijn.

Artikel 5 van het Besluit interoperabiliteit (BI) luidt als volgt:

 1. 
Een aanbieder van openbare telefoondiensten of een daarbij betrokken aanbieder van openbare elektronische communicatienetwerken die daarbij de toegang tot eindgebruikers controleert, waarborgt dat eindgebruikers gebruik kunnen maken van diensten met gebruikmaking van niet-geografische nummers binnen de Europese Unie.
 2. De verplichting, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat de in het eerste lid bedoelde aanbieders van openbare telefoondiensten en van openbare elektronische communicatienetwerken voor oproepen naar een nummer uit de reeks 0800, 084, 085, 087, 088, 0900, 0906, 0909, 116, 14 of 18 tarieven of andere vergoedingen hanteren die vergelijkbaar zijn met de tarieven of andere vergoedingen die deze aanbieders hanteren voor oproepen naar geografische nummers, en zij uitsluitend een afwijkend tarief of afwijkende vergoeding hanteren indien dit noodzakelijk is om de extra kosten te dekken die gemoeid zijn met de oproepen naar deze niet-geografische nummers. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat deze verplichting van toepassing is op andere categorieën aanbieders of op andere categorieën niet-geografische nummers.
 3. 
Bij ministeriële regeling kunnen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde verplichting nadere regels worden gesteld.

Na artikel 5 is een artikel 5a ingevoegd, die luidt als volgt: ‘Een aanbieder van openbare telefoondiensten waarmee internationale oproepen mogelijk zijn hanteert voor oproepen van zijn eindgebruikers naar en van eindgebruikers die gebruikmaken van nummers die behoren tot de Europese telefoonnummeringsruimte tarieven die vergelijkbaar zijn met de tarieven voor oproepen van en naar andere lidstaten van de Europese Unie.’

Naleving

Het college van OPTA ziet toe op de naleving van artikel 5 van het Besluit interoperabiliteit. In het licht daarvan acht het college het gewenst de operationele invulling van dit artikel nader uit te werken. Het college wil geïnteresseerde partijen bij de uitwerking van de operationele invulling van artikel 5 BI betrekken via een Industry Group (IG artikel 5 BI). Het college roept marktpartijen daarom op om aan die groep deel te nemen. Doel van de operationele invulling van artikel 5 BI is een document (bijvoorbeeld beleidsregels) waarin is aangegeven hoe het college artikel 5 interpreteert waardoor duidelijk wordt welke tarieven aanbieders maximaal mogen rekenen voor bepaalde wholesale- en/of retaildiensten die zijn gerelateerd aan bellen naar de gespecificeerde niet-geografische nummerreeksen. Onderdeel van de operationele invulling is ook het vaststellen van eenduidige begrippen. Kortom: het college wil graag in samenwerking met betrokken marktpartijen komen tot een duidelijke en efficiënte invulling van artikel 5. Onder marktpartijen verstaat het college alle partijen in de productieketen voor bellen naar niet-geografische nummers (waaronder ook de aanbieders van informatiediensten). Het college zal de groepsleden in de week voor die eerste bijeenkomst een startdocument sturen waarin de hoofdvragen die het college ziet voor de operationele invulling zijn opgenomen.

Aanmelding

De in deelname aan de Industry Group geïnteresseerde marktpartijen dienen zich uiterlijk vrijdag 24 augustus 2012 per e-mail (klik hier) aan te melden. Dit onder vermelding van de namen van de personen die zullen deelnemen (inclusief hun telefoonnummer en e-mailadres). Belangenorganisatie BTG heeft inmiddels een projectgroep 0800-nummers opgericht. Geïnteresseerde leden kunnen zich hier aanmelden.

Door te kiezen voor een 0800-nummer is een bedrijf of (overheids)instelling op een laagdrempelige manier bereikbaar voor de doelgroep, bijvoorbeeld klanten of het algemene publiek. De torenhoge tarieven die mobiele operators berekenen voor met name de mobiele gespreksopbouw naar 0800-nummers zijn BTG-leden echter al jarenlang een doorn in het oog. Daarom is het goed dat artikel 5 van het Besluit interoperabiliteit hier paal en perk aan stelt. Het is alleen jammer dat het besluit pas op 1 juli 2013 in werking treedt.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.