Mobiele technologie is zowel een vloek als een zegen

Ruim de helft van de Nederlanders (56 procent) is bang dat we met z’n allen te afhankelijk zijn geworden van (mobiele) communicatietechnologie. Dat blijkt uit onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum onder bijna 2.000 Nederlanders naar de impact van mobiele technologie op ons leef- en werkritme.

Met de uitkomsten van het onderzoek worden voor het eerst data over het veranderende leef- en werkritme van de afgelopen drie jaar beschikbaar gesteld. De inzichten van het Leefritme Kenniscentrum worden door Vodafone gebruikt voor de innovatie van haar producten en diensten.

Aan de hand van vijf zogenoemde dichotomieën (verbinden versus isoleren, individualisering versus samenwerking, fragmentatie versus aggregatie, verdieping versus vervlakking, empowerment versus afhankelijkheid) kregen de onderzoekers inzicht in de maatschappelijke impact van (mobiele) ICT. De snelle opkomst van smartphones, tablets en laptops veroorzaakt tal van nieuwe gebruiksmogelijkheden, die enerzijds een vloek en anderzijds een zegen blijken te zijn. Het onderzoek laat zien dat de consument meer dan ooit zelf aan zet is om zijn eigen grenzen te bewaken. Onderstaande infographic is hier ook als PDF te downloaden, waardoor inzoomen mogelijk wordt.

Bron: Leefritme Kenniscentrum

Verslaafd

Gemiddeld 80 procent van de Nederlanders vindt het eigen leefritme prettig tot zeer prettig. Dat is een stijging met 10 procent ten opzichte van 2008. Voor een gedeelte van deze Nederlanders zal het feit dat door (mobiele) communicatietechnologie het werk minder tijd- en plaatsgebonden is geworden daartoe mede bijgedragen hebben. Ruim de helft van Nederland (56 procent) geeft aan geen dag meer zonder internet te kunnen. Ook kan 36 procent van de ondervraagden niet buiten een mobiele telefoon en geeft 12 procent toe verslaafd te zijn aan social media. Tegelijkertijd geeft een op de twee ondervraagden aan meer grip op het eigen leefritme te willen hebben. De behoefte aan controle over de eigen tijd en takenpakket zijn volgens de onderzoekers weinig veranderd de afgelopen drie jaar.

Verbinden

Nederlanders verschillen van mening over de vraag of ICT, internet en mobiele technologie mensen met elkaar verbinden. Bijna de helft (46 procent) is het bijvoorbeeld helemaal eens met het idee dat men zich nauwer verbonden voelt met mensen die men kent maar ver weg wonen. Een derde is het hier juist niet mee eens. Het valt op dat bijna een op de twee Nederlanders zegt dat anderen door de technologische ontwikkelingen buitengesloten kunnen raken, terwijl slechts 17 procent over zich zelf zegt vaker eenzaam te zijn.

Grenzen

Alleen de consument zelf kan volgens de onderzoekers zorgen dat hij grip houdt op het enorme aanbod van informatie, zowel privé als op het werk. Op de vraag of men de laatste drie jaren productiever is geworden, antwoordt 38 procent dat men vandaag veel meer doet in eenzelfde tijdseenheid in vergelijking met drie jaar geleden. Slechts 22 procent van de ondervraagden heeft het gevoel dat de ICT-ontwikkelingen additionele druk op het leefritme leggen. Een op de vier respondenten geeft aan dat ICT, internet en (smart)phones hen helpt om gefocust te blijven op wat men moet doen. 56 procent is het hier mee ‘oneens tot helemaal oneens’. Van de respondenten van de zogenoemde generatie Y, waarvan vaker gezegd wordt dat zij ‘always on’ zijn, is echter 59 procent het ook ‘eens tot helemaal eens’ met de stelling dat ICT, internet en (smart)phones er voor zorgen dat ze te vaak afgeleid worden. Dat ICT en internet en (smart)phones belangrijke bronnen van stress zouden zijn, wordt in dit onderzoek echter weerlegd: zelfs bij generatie Y is slechts 15 procent het hier mee ‘eens tot  helemaal mee eens’.

Sociale media

Het gebruik van sociale media op het werk kan volgens de onderzoekers worden gezien als een uiting van het verlangen om dezelfde productiviteits- en connectiviteitstools die men privé gebruikt ook op het werk terug te vinden. Opmerkelijk is dat de vaste telefoon en de desktop pc zowel voor privé als werkdoeleinden ingezet worden, maar dat respondenten voorlopig nog veel voorbehoud maken om de privé mobiele telefoon of de privé laptop voor het werk in te zetten. Als het gaat om meer op de productiviteit geörienteerde producten, zoals een privé smartphone, internet op de mobiel, apps, sociale media op de mobiel en VoIP-toepassingen zoals skype, constateren de onderzoekers dat minder respondenten problemen hebben met dit gemengd gebruik.

Connectiviteit is tegelijkertijd een zegen en vloek. We zijn productiever, veelzijdiger, multitasken maar hebben soms de indruk alsmaar meer te moeten doen en de technologie helpt ons soms gefocust te blijven, maar is ook vaak een bron van afleiding.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.