Agentschap Telecom inventariseert telekwetsbaarheid

Zo’n 700 bedrijven die openbaar internet of telecom in Nederland aanbieden, krijgen deze week een enquêteformulier toegestuurd van het Agentschap Telecom. De overheid wil met de enquête beoordelen of deze bedrijven voldoende ondernemen om de continuïteit van hun netwerk te waarborgen, en daarmee de beschikbaarheid van (mobiele) telefonie en internet voor hun klanten te waarborgen. Met de enquête wordt beoordeeld of de providers passende maatregelen hebben genomen om storingen in hun netwerk te voorkomen of op te lossen.

Klanten van mobiele telefoonaanbieders hebben  de afgelopen jaren te maken gehad met zowel korte als langdurige storingen. Daardoor werd duidelijk dat storingen een steeds grotere impact op de economie en maatschappij hebben. Omdat bellen, maar ook betalen, tegenwoordig steeds meer over het internet gaat, zijn elektronische communicatiediensten en netwerken voor een groot deel afhankelijk van een goed functionerende ICT-omgeving. Een storing kan daardoor grote economische schade opleveren. De maatschappij is zich niet bewust van deze 'telekwetsbaarheid', oftewel de afhankelijkheid van telecommunicatie. Sinds juni van dit jaar zijn openbare aanbieders van internet en telecom wettelijk verplicht alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om die storingen te voorkomen. Ook moeten ze tevoren precies omschrijven welke procedures ze volgen bij een uitval van hun netwerk.

Zorgplicht continuïteit

Met de enquête die deze dagen wordt verstuurd, wil Agentschap Telecom onderzoeken welke voorzorgsmaatregelen aanbieders inmiddels al genomen hebben om uitval van hun netwerk te voorkomen. Ook wil het agentschap de deelnemers aan de enquête bewust maken van zaken die ze nog moeten regelen. Deze verplichting vloeit voort uit het New Regulatory Framework (NRF) dat de Europese Commissie heeft uitgevaardigd. Deze regelgeving is in juni 2012 in werking getreden.  Agentschap Telecom is namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare aanbieders van internet en telecommunicatie. Begin 2013 worden de uitkomst van deze grootschalige enquête verwacht.

Meldplicht

Naast de verplichting om storingen in het netwerk zoveel mogelijk te voorkomen, hebben de telecomaanbieders nog een verplichting. Storingen die in hun netwerk optreden, moeten zij melden aan Agentschap Telecom. Het agentschap rapporteert aan de hand van deze meldingen aan de Europese Commissie. Hierbij worden eventuele trends en ontwikkelingen geanalyseerd. Mocht er sprake zijn van aanzienlijke economische en/of maatschappelijke schade dan zal Agentschap Telecom de storingen nader onderzoeken.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.