Amerikaanse inlichtingendienst nagelt Chinese telecompartijen aan de schandpaal

Er zijn sterke aanwijzingen dat het Chinese telecomconcern Huawei zich bij het zakendoen in de Verenigde Staten niet houdt aan de vigerende Amerikaanse wetten. Ook op de business principles van de aartsrivaal van Huawei, het beursgenoteerde eveneens Chinese ZTE, valt het nodige aan te merken. Dit concludeert de Amerikaanse House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI) op basis van een onderzoek van bijna een jaar.

Volgens het onderzoek in opdracht van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (leer hier het volledige rapport) heeft China de middelen, de mogelijkheden en de motieven om telecommunicatieapparatuur te gebruiken voor dubieuze praktijken. De onderzoekers constateren dat Huawei, dat zelf in een open brief op het onderzoek had aangedrongen, niet volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek. Ook was de Chinese multinational niet bereid om de relatie met de Chinese overheid en de Chinese communistische partij uit de doeken te doen. Bovendien heeft Huawei geen volledige helderheid verschaft over de organisatiestructuur, de eigendomsstructuren en de beslissingsprocessen in het concern. De onderzoekers achten het zeer waarschijnlijk dat Huawei staatssteun krijgt, waardoor er volgens hen sprake is van oneerlijke concurrentie. Huawei ontkent dit overigens. Wel geeft Huawei toe dat de Chinese communistisch partij middels een partijcomité invloed uitoefent in de onderneming. Over de samenstelling en de bevoegdheden van dit partijcomité blijft Huawei volgens de onderzoekers echter vaag.

Chinese leger

De onderzoekers refereren aan het verleden van Huawei toen er sterke banden waren met het Chinese leger. Zelfs een belastingfraudeonderzoek uit 1999 wordt er met de haren bijgesleept om aan te tonen dat Huawei geen transparante onderneming is. Ook de Amerikaanse dochteronderneming van Huawei is volgens de onderzoekers niet transparant als het gaat om de operaties, de financiering en het management. De onderzoekers trekken met name de onafhankelijkheid van deze Amerikaanse dochteronderneming in twijfel. Grover en hardnekkiger zijn de beschuldigingen dat Huawei systematisch de intellectuele eigendomsrechten van Amerikaanse bedrijven zou schenden. Door zaken te doen met Iran zou Huawei bovendien de internationale sancties omzeilen en de Amerikaanse exportwetten schenden. Huawei zou ook geweigerd hebben inzicht te geven in de R&D-programma’s, waardoor het voor de onderzoekers onduidelijk blijft of Huawei toch niet stiekem diensten verleent voor het Chinese leger en/of de Chinese geheime dienst. Tot slot schermen de onderzoekers met verklaringen van klokkenluiders, huidige en voormalige werknemers van Huawei die het bedrijf beschuldigen van illegale praktijken.

Chairman Mike Rogers van het House Permanent Select Committee on Intelligence (HPSCI) zette de toon nog voordat het onderzoek begon: 'I stand by my caution to the American business community about engaging Huawei technology until we can fully determine their motives.'

ZTE

Hoewel de lijst met beschuldigingen aan het adres van ZTE korter is dan van Huawei, komen de beschuldigingen grosso modo op hetzelfde neer. ZTE heeft volgens de onderzoekers eveneens geweigerd antwoord te geven op een aantal cruciale vragen van het onderzoekscomité over interne ondernemingszaken. Het argument dat ZTE hierbij hanteerde was dat het geen staatsgeheimen mag openbaren volgens de Chinese wetten. Net als Huawei wordt ZTE ervan beschuldigd banden te onderhouden met de de communistische partij en en het Chinese leger. Ook ZTE zou zich schuldig maken aan het schenden van patenten van Amerikaanse bedrijven. ZTE zou volgens de Amerikaanse onderzoekers eveneens schimmig doen over de activiteiten die de onderneming ontplooit in de Verenigde Staten.

Aanbevelingen

 1. De commissie adviseert de Amerikaanse overheid om een verdere penetratie van Huawei en ZTE  op de Amerikaanse markt met argusogen te blijven volgen.
 2. Ook zouden de twee Chinese challengers uitgesloten moeten worden van fusie- en overnameprocessen omdat ze de nationale veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar zouden brengen. Bedrijfskritische systemen van de Amerikaanse overheid zouden geen apparatuur of componenten van Huawei or ZTE mogen bevatten. Amerikaanse netwerkproviders en systeemontwerpers wordt dringend geadviseerd om op zoek te gaan naar alternatieve leveranciers.
 3. De mededingsautoriteiten zouden op hun beurt onderzoek moeten doen naar de oneerlijke handelspraktijken van Huawei en ZTE en zich met name moeten concentreren op ongeoorloofde staatssteun.
 4. Chinese ondernemingen zoals Huawei en ZTE zouden veel opener en transparanter moeten zijn over hun activiteiten. Ze zouden een beursnotering moeten aanvragen op een van de westerse aandelenmarkten en zich moeten conformeren aan de Amerikaanse wetten en regels. Ook zouden ze zich moeten laten auditen door onafhankelijke derde partijen.
 5. Tot slot dringen de onderzoekers aan op nieuwe wetgeving die er voor moet zorgen dat informatie over aanbestedingen van bedrijfskritische infrastructuren makkelijker kan worden uitgewisseld.

Reactie

Huawei reageert hier op alle beschuldigingen. Kort samengevat stelt het concern dat het wel degelijk volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek. Zo hebben Huawei-functionarissen hun medewerking verleend aan interviews in onder meer Washington D.C., Hong Kong en Shenzhen. Onderzoekers van het HPSCI zouden bovendien toegang hebben gekregen tot het R&D-laboratorium, het trainingscentrum en de productiefaciliteiten van Huawei. Tevens zou het bedrijf inzicht hebben gegeven in de verkoopcijfers vanaf de oprichting van in 1987, aandeelhouders en hun belangen en financieringsbronnen van de onderneming. Daarnaast is een lijst overhandigd met alle namen van de directeuren die de afgelopen tien jaar in dienst van het telecomconcern zijn geweest. Huawei beschuldigt de onderzoekers van vooringenomenheid. Door Chinese ondernemingen in een kwaad daglicht te stellen wordt de Amerikaanse markt voor nieuwe toetreders afgeschermd, aldus Huawei, dat volgens eigen zeggen inmiddels actief is in 140 landen. Het bedrijf claimt wereldwijd zaken te doen met 500 telecomoperators. De financiële rapportages worden gecontroleerd door KPMG.

Officiële reactie Huawei: 'The United States has become the world's largest economic entity in a short period of time due in large part to the open policy it has been implementing over the past 200 years. We believe that the United States will continue with this spirit. Huawei is no different from any start-up enterprises in Silicon Valley, and our growth and development relies very much on our entrepreneurial spirit, the commitment and hard work of our employees, as well as our unwavering dedication to innovation.'

Privaat

Huawei is een Chinese privaat gefinancierde onderneming, opgericht in 1987 door Ren Zhengfei met ruim 140.000 medewerkers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Shenzhen. Het bedrijf is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en levert telecomnetwerken, datanetwerken, cloud computing-diensten en apparaten als tablets en smartphones. Huawei richt zich hiermee op telecomoperators, bedrijven en consumenten. In 2011 bedroeg de omzet van Huawei 32,4 miljard Amerikaanse dollar, dat is een stijging van ruim 11 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Op 31 december 2011 had Huawei meer dan 140.000 medewerkers wereldwijd, waarvan meer dan 62.000 werkzaam in R&D (44 procent). 72 procent van de Huawei-medewerkers in het buitenland zijn van lokale afkomst. Huawei heeft 14 regionale hoofdkantoren, 23 R&D centers, meer dan 32 innovatiecentra en 45 trainingscentra wereldwijd.

De waslijst met beschuldigingen aan het adres van Huawei en ZTE komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al jarenlang circuleren er geruchten dat Chinese ondernemingen zich schuldig zouden maken aan bedrijsspionage, schendingen van intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke handelspraktijken. Louter het feit dat Huawei en ZTE geen volledige opening van zaken hebben gegeven, wil echter nog niet zeggen dat de feiten allemaal zijn bewezen. Een verdachte is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Volgens het Nederlandse recht geldt er geen omgekeerde bewijslast. Huawei en ZTE hoeven met andere woorden hun onschuld niet te bewijzen. BTG-leden zullen zich desondanks afvragen of ze nog wel met goed fatsoen zaken kunnen doen met Chinese telecompartijen zoals Huawei en ZTE en hun partners. Een eenduidig antwoord op deze vraag is echter moeilijk te geven. Bedrijven en nationale overheden zullen zelf hun eigen risico-inventarisatie moeten maken. Het is een publiek geheim dat KPN bijvoorbeeld al jarenlang zaken doet met Huawei. In het kader van de BTG-projectgroep Internationale telecommunicatie zullen we binnenkort een gastspreker uitnodigen die meer zal vertellen over internationaal zakendoen. Aanmelden voor deze besloten projectgroep kan hier (inloggen vereist).

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.