INTUG arrangeerde inspirerende meeting met Neelie Kroes

Afgelopen week heeft een delegatie onder leiding van chairman Danielle Jacobs van de internationale telecomgebruikersorganisatie INTUG in Brussel een inspirerende ontmoeting gehad met eurocommissaris en vice president Neelie Kroes van de Europese Commissie en leden van haar kabinet. Namens BTG nam directeur Richard den Uijl deel aan deze consultatie.

Bij de ontmoeting waren onder meer vertegenwoordigers van Belgische, Franse, Nederlandse, Duitse en Engelse gebruikersorganisaties op het gebied van telecommunicatie aanwezig. Vanuit het bedrijfsleven namen functionarissen van Coca Cola, SITA Waste Services en Cofinimmoin deel aan de inhoudelijk hoogstaande discussie met mevrouw Kroes.

 

Budget

INTUG omarmt de zogenoemde Connecting Europe Facility die 2 oktober jongstleden door de Europese Commissie is aangekondigd. Tijdens een conferentie op hoog niveau in Brussel hebben ondernemers en beleidsmakers zich voorstander getoond van de oprichting van een Connecting Europe Facility, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld voor de nieuwe financieringsperiode 2014-2020 van de Europese Unie. Met een budget tot 50 miljard euro kan de Connecting Europe Facility een sleutelinstrument worden voor gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau die tot doel hebben de vlotte werking van de interne markt te garanderen en een stimulans te geven aan duurzame groei, werkgelegenheid en concurrentiekracht in de hele Europese Unie.

Glasvezel

INTUG reageerde tijdens de bijeenkomst verheugd op de inhoud van de speech van vice president Neelie Kroes die zij onlangs hield tijdens de ETNO-conferentie. Tijdens deze toespraak riep zij de Europese telecom incumbents op om haast te maken met het investeren in en de uitrol van supersnelle glasvezelnetwerken die als belangrijke aanjagers voor de Europese economie moeten gaan fungeren en nieuwe bedrijfsprocessen mogelijk moeten maken.

Roaming

Tijdens de meeting met mevrouw Kroes werd in vogelvlucht de Digitale Agenda en de progressie die daarmee is geboekt doorgenomen. De nadruk lag hierbij met name op het arsenaal aan uitgebalanceerde maatregelen op het terrein van roaming en wholesale breedband. INTUG presenteerde bovendien haar onlangs gepubliceerde Mobile Position Paper en benadrukte de problemen waarmee MNCs worstelen in hun streven om internationale mobiele netwerkdiensten te ontwikkelen.

Cloud computing

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook de belangrijkste uitdagingen op het terrein van cloud computing aan bod. Ondernemers worstelen vooral met issues als vertrouwen, certificatie, veiligheid en de bescherming van data in relatie tot cloud computing. INTUG vindt het in dit verband vooral belangrijk dat afnemers van clouddiensten gemakkelijk moeten kunnen switchen tussen verschillende cloudproviders. Voorkomen moet worden dat met de opkomst van cloud computing nieuwe vendor lock ins ontstaan als gevolg van verticale integratie en exclusiviteitsbedingen. Vooral bij M2M communicatie is dit risico groot vanwege het gebruik van zogenoemde embedded mobile transceivers.

Relevante markten

De deelnemers aan de discussie refereerden aan de specifieke marktbehoeften van de zakelijke markt en de huidige zwakke concurrentie op het terrein van internationale netwerkdiensten. De op stapel staande consultatie over de Review of relevant markets is een uitgelezen kans om deze situatie te verbeteren, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat het hier gaat om een marktsegement dat in het recente verleden te weinig aandacht heeft gekregen. Tot slot prees INTUG de voortgang die de internationale toezichthouder BEREC heeft geboekt met de zogenoemde artikel 7-procedures door samen op te trekken met de Europese Commissie. Bij twijfels over de verplichtingen die de toezichthouder wil opleggen, kan de Europese Commissie namelijk aanwijzingen geven. Daarvoor is de artikel 7-procedure in het leven geroepen. Ook de vasthoudendheid van BEREC om in 2013 de ontwikkelingen op de zakelijke markt met argusogen te blijven volgen werd geroemd. Mevrouw Kroes op haar beurt sprak de hoop uit dat INTUG haar ook in de nabije toekomst zal blijven voeden met out of the box-ideeën die als aanjager kunnen dienen om de doelen van de Digital Agenda zo snel mogelijk te realiseren. Kortom, het was een inspirerende en vruchtbare bijeenkomst.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.