Europese Commissie effent het pad voor 4G in Europa

De Europese Commissie heeft besloten om in de buurt van de 2GHz-band nog eens 120 MHz toe te voegen aan het deel van het radiospectrum voor 4G-technologieën, zoals LTE (Long Term Evolution). Deze band wordt momenteel enkel gebruikt voor draadloze communicatie van het type UMTS (Universal Mobile Communications System), ook bekend als 3G-netwerken.

Het besluit verplicht de lidstaten ertoe het betrokken spectrum uiterlijk op 30 juni 2014 open te stellen en legt geharmoniseerde technische voorwaarden vast om het naast elkaar bestaan van verschillende technologieën mogelijk te maken. Hierdoor zal de EU kunnen bogen op een spectrum voor draadloze breedbanddiensten van hoge snelheid dat tot twee keer zo groot is als dat in de Verenigde Staten, namelijk ongeveer 1.000 MHz.

Investeren

Door het besluit van de Commissie zullen mobiele operatoren meer mogelijkheden krijgen om te investeren in verbeterde mobiele netwerken, wat de hele economie ten goede komt. Consumenten zullen op termijn van snellere gegevensoverdracht en meer breedbanddiensten kunnen genieten. Meer spectrum voor 4G-technologieën zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan het streven van de Digitale Agenda om alle inwoners van de EU uiterlijk in 2020 toegang te bieden tot een breedbandverbinding van ten minste 30 Mbps.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes: ‘Dit extra spectrum voor 4G in Europa betekent dat we beter kunnen voldoen aan de veranderende en stijgende vraag naar breedband. Ik zou graag zien dat de lidstaten snel actie ondernemen om de bestaande licenties te wijzigen. Iedereen is gebaat bij snellere draadloze verbindingen in Europa.’

Liberalisering

Met het besluit wordt uitvoering gegeven aan de geharmoniseerde liberalisering van de 2 GHz-band (1920-1980 MHz gepaard met 2110-2170 MHz) in alle lidstaten en zo wordt voorkomen dat de eengemaakte markt bij het toekomstige gebruik van deze band versnipperd raakt. Dankzij de invoering van gebruiksflexibiliteit in spectrumbanden door technologische beperkingen op te heffen, kan op kosteneffectieve wijze geavanceerde draadloze infrastructuur worden ontplooid om aan de marktvraag te voldoen.

Schaars goed

Radiospectrum is volgens de Europese Commissie een uiterst waardevolle hulpbron die steeds schaarser wordt. Het sociaaleconomische belang ervan is spectaculair toegenomen doordat draadloze diensten zoals breedbandtoegang en het 'internet van dingen' doordringen in alle geledingen van de economie en de samenleving. Bronnen uit de sector voorspellen dat het wereldwijde mobiele dataverkeer tot 2015 jaarlijks met 26  procent zal toenemen. Tegen die tijd zullen er meer dan 7 miljard mobiele telefoons, tablets en andere mobiele toestellen zijn die verbinding met het internet kunnen maken.

Slimmer

Door de snelle stijging van het draadloze dataverkeer en het gebrek aan beschikbaar spectrum moet het spectrum slimmer worden beheerd, onder meer door spectrumbanden die al in gebruik zijn beter te benutten, bijvoorbeeld door technologische beperkingen op te heffen en door banddeling. Door het zogeheten UMTS-besluit, dat in 1999 is vastgesteld en waarmee het startschot werd gegeven voor de gecoördineerde en geleidelijke invoering van UMTS in de hele EU tegen 1 januari 2002, wordt de gepaarde terrestrische 2GHz-band (1920-1980 MHz gepaard met 2110-2170 MHz) traditioneel voor UMTS-communicatie (3G-netwerken) gebruikt. In het kader van de uitvoering van het programma voor het radiospectrumbeleid, en met name met het oog op het streefdoel van ten minste 1.200 MHz voor draadloze breedbanddiensten, zijn de inventarisatie van het spectrumgebruik alsook flexibel en gedeeld gebruik van het spectrum belangrijke prioriteiten van de EU-spectrumhervorming om innovatie, efficiënt gebruik en investeringen te stimuleren. Daarom wordt in het besluit van de Commissie voor elektronische communicatiediensten in de EU op basis van draadloze technologie zoals LTE en meer geavanceerde technologieën, het flexibele gebruik van de 1920-1980 MHz en de 2110-2170 MHz-band voorgeschreven. Uit ontwikkelingen in de sector blijkt dat deze technologieën meer en meer in staat zijn 30 Mbps aan veel gebruikers tegelijk aan te bieden en de consumenten dus toegang tot hogesnelheidsbreedband te verschaffen tegen concurrerende prijzen.

Vervolgmaatregel

De Commissie overweegt ook een vervolgmaatregel met betrekking tot het ongepaarde terrestrische 2 GHz-spectrum (1900-1920 MHz en 2010-2025 MHz), dat momenteel is toegewezen voor gebruik door UMTS-netwerken, maar overal in de EU ongebruikt blijft. Een dergelijk initiatief moet de grootst mogelijke economische, sociale en ecologische voordelen opleveren door een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ongepaarde banden te waarborgen. Daarvoor moet naar alternatieve toepassingen voor terrestrische mobiele breedband worden gekeken en rekening worden gehouden met bestaande gebruiksrechten. In dit verband heeft de Commissie al een mandaat verleend aan de CEPT (Europese Conferentie van Post- en Telecommunicatieadministraties) om geschikte toepassingen te onderzoeken en passende technische voorwaarden en regelingen voor gedeeld gebruik te ontwikkelen.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.