Nederland loopt met uitrol 4G in de pas met Europa

‘Met de flexibilisering van vergunningen en het beschikbaar komen van extra frequentieruimte is voldaan aan de belangrijkste randvoorwaarden voor het uitrollen van 4G-netwerken in Nederland. Het is nu aan de telecomoperators om hieraan invulling te geven.’ Dit antwoordt minister Kamp van Economische Zaken in antwoord op kamervragen over de frequentieveiling van 4G-internet.

Minister Kamp is het eens met eurocommissaris Kroes dat Europa tempo moet maken met de uitrol van 4G-netwerken, ook al denkt hij zelf niet dat leveranciers van smartphones Europa zullen negeren bij de introductie van nieuwe toestellen. ‘Europa is en blijft voor smartphoneleveranciers een belangrijke afzetmarkt gezien het grote aantal consumenten dat geïnteresseerd is in deze nieuwe toestellen. ‘Het belang van een snelle uitrol van 4G-netwerken zit voor mij met name in de mogelijkheden die deze netwerken bieden om, naast innovatie, de explosieve groei van mobiel internet te faciliteren’, aldus de minister.

Minister Kamp is het niet eens met de suggestie dat dat Nederland relatief langzaam is met het uitrollen van het 4G-netwerk. Dit werd gesuggereerd in een artikel in Automatiseringsgids op 3 oktober jongstleden (klik hier) waarin eurocommissaris Kroes de lidstaten maande tot tempo met betrekking tot de uitrol van 4G. Minister Kamp: ‘De uitrol van 4G bevindt zich in Nederland in een beginnend stadium. Daarin verschilt Nederland niet veel van andere landen in Europa.’

Technologieneutraal

Om concurrentie en innovatie te bevorderen zijn volgens de minister de huidige vergunningen voor mobiele communicatie geflexibiliseerd, dat wil zeggen dat de vergunninghouder zodra hij daarvoor een verzoek bij Agentschap Telecom indient, vrij is in het toepassen van de technologie die hij wenst (onder bepaalde technische restricties). Kamp: ‘De vergunningen die na de veiling zullen worden uitgegeven zijn reeds geheel technologieneutraal. Bovendien heb ik nieuwe frequentieruimte vrijgemaakt (in de 800 MHz band) voor innovatieve dienstverlening met hoge datasnelheidsmogelijkheden, waaronder met name 4G. Mevrouw Kroes refereert hier ook aan.’ De frequentieveiling die momenteel loopt geeft providers de gelegenheid extra frequentieruimte voor 4G te kunnen verwerven. De minister gaat er dan ook van uit dat na de veiling 4G in Nederland door hen verder zal worden uitgerold.

Uitrol

De minister gaf desgevraagd ook een summier overzicht van de stand van zaken van de uitrol van het 4G-netwerk in de Europese lidstaten. De uitrol van 4G-netwerken in Europese lidstaten bevindt zich volgens hem in een beginnend stadium. In veel lidstaten zijn het afgelopen jaar commerciële 4G-diensten gelanceerd, zij het in de meeste gevallen nog slechts van beperkte omvang (bijvoorbeeld alleen in de grote steden). Veruit de meeste van de inmiddels uitgerolde 4G-netwerken opereren in de 800 MHz, 1800 MHz en 2,6 GHz banden. De verwachting is dat na de multibandveiling de uitrol van 4G in Nederland ook op die frequentiebanden zal gaan plaatsvinden. De minister verwees hierbij naar de website van de branchevereniging Global mobile Suppliers Association (GSA). Hier staat nadere informatie over de uitrol van 4G in Europa en in landen daarbuiten.

Nieuwkomers

Op de vraag wat het kabinet zou kunnen doen om het 4G-netwerk sneller over Nederland uit te rollen, gaf Kamp het volgende antwoord: ‘Zoals in de antwoorden op de kamervragen is aangegeven, heeft het kabinet de vergunningen voor mobiele communicatie geflexibiliseerd en extra frequentieruimte voor 4G (in de 800 MHz band) vrijgemaakt die momenteel, samen met ander spectrum, wordt geveild. Om innovatie en concurrentie op de markt te bevorderen is daarnaast bij deze veiling exclusief frequentieruimte gereserveerd voor nieuwkomers. Aan de nieuwe vergunningen zijn ingebruiknameverplichtingen verbonden, dus vergunninghouders zijn verplicht uit te rollen. Agentschap Telecom ziet daarop toe. Deze maatregelen hebben tot doel om ook 4G sneller over Nederland uit te rollen. De markt zal het nu verder moeten gaan waarmaken.’

Storingen

De minister vertrouwt er tot slot op dat de telecomproviders uit concurrentieoverwegingen zelf gaan zorgen voor een constante netkwaliteit in de 4G-infrastructuur. Het kabinet kan deze uiteraard niet garanderen. Het beleid van de minister is er op gericht te bevorderen dat de mobiele markt concurrerend blijft en aansluit op de behoeften van de consument. Naast andere factoren als diversiteit, tarieven en gebruikersgemak speelt de kwaliteit van de infrastructuur waarover een dienst wordt geleverd, een belangrijke rol bij de keuze van de consument. Dit betreft ook de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de netwerken. Aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken zijn sinds de op 5 juni 2012 van kracht geworden nieuwe Telecommunicatiewet ook verplicht de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen ter waarborging van de continuïteit. In geval van storingen dient melding te worden gedaan aan het Agentschap Telecom. Omdat de markt zelf ook een groot belang hecht aan een constante netkwaliteit - waarvan genoemde beschikbaarheid en het inbouwen van voldoende redundantie onderdeel zijn - verwacht de minister dat zij vanuit concurrentieoogpunt hiervoor zorg draagt.

Voor meer informatie over de uitrol van 4G-netwerken zie ook het artikel Nog één lte-veiling en dan vol gas in de meest recente uitgave van BTG Magazine.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.