Telecomproviders moeten consument serieus alternatief aanbieden voor ‘minute billing’

Op 1 januari 2013 treedt het gewijzigde artikel 7.2a van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) in werking. De wijziging betreft een uitbreiding die als doel heeft dat de consument de mogelijkheid heeft te kiezen voor een abonnement waarbij hij enkel betaalt voor wat hij belt. Let wel: de regels gelden niet voor zakelijke abonnementen. Dit wordt benadrukt in een persbericht van OPTA waarin de toezichthouder alle betrokken partijen informeert over deze wijziging.

Aanleiding voor de wijziging is dat een deel van de mobiele aanbieders in 2010 voor nieuwe abonnementen tarieven per minuut zijn gaan rekenen in plaats van per seconde (minute billing). Dit houdt in dat ongeacht de duur van het gesprek steeds volledige minuten in rekening worden gebracht. Dit heeft geleid tot de nodige ophef in de media en bij de politiek.

Om te waarborgen dat consumenten ook kunnen kiezen voor een abonnement waarbij per seconde wordt afgerekend en geen starttarief in rekening wordt gebracht, is aan artikel 7.2a Tw een vierde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:

‘Een aanbieder van een openbare telefoondienst biedt een consument de mogelijkheid een overeenkomst aan te gaan:

 • a. waarbij geen starttarief in rekening wordt gebracht;
 • b. waarbij de gespreksduur in seconden in rekening wordt gebracht, en
 • c. waarbij, indien de aanbieder ook abonnementen aanbiedt waarbij de gespreksduur niet in seconden in rekening wordt gebracht, het tarief, gezien de overige voorwaarden van de overeenkomst, vergelijkbaar is met het tarief bij de andere door de aanbieder aangeboden abonnementen.

Volwaardig alternatief

Het college van OPTA is van oordeel dat een aanbieder van een openbare telefoondienst voldoet aan hetgeen voorgeschreven is in artikel 7.2a, vierde lid, Tw indien:

 1. de aanbieder de consument in ieder geval één aanbod doet waarbij de gespreksduur per seconde in rekening wordt gebracht en waarbij geen starttarief wordt gerekend;
 2. de aanbieder de voorgeschreven overeenkomst een volwaardig en serieus alternatief laat zijn voor andere door hem aangeboden overeenkomsten.

Om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen, dienen aanbieders hun aanbod mogelijk aan te passen. Het college wijst erop dat het de eigen verantwoordelijkheid van deze aanbieders is om deze regels na te leven vanaf het moment van inwerkingtreding hiervan. Hierbij geeft OPTA een nadere toelichting op de nieuwe regels.

Voor wie gelden de nieuwe regels?

De nieuwe regels gelden voor alle aanbieders van openbare telefoondiensten die een abonnement aanbieden aan consumenten. Als aanbieder merkt het college van OPTA aan 'de juridische entiteit'. Dit is degene die met de consument een overeenkomst sluit, ook wel: de rechtspersoon die de dienst aanbiedt. De juridische entiteit die meerdere handelsnamen of merken voert, wordt door het college als één juridische entiteit beschouwd en hoeft derhalve maar één gereguleerde overeenkomst aan te bieden. Met ‘gereguleerd’ wordt in dit verband bedoeld een overeenkomst die voldoet aan artikel 7.2a, vierde lid, Tw. De nieuwe regels strekken zich uit tot aanbieders van zowel mobiele als vaste openbare telefoniediensten. Let wel: de regels gelden niet voor zakelijke abonnementen.

Wat houden de nieuwe regels in?

Gelet op de nieuwe regels moeten aanbieders van een openbare telefoondienst de consument de mogelijkheid bieden om een gereguleerde overeenkomst aan te kunnen gaan. Naar het oordeel van het college betekent dit dat de consument op de hoogte moet kunnen zijn van het aanbod. Om effectief op de hoogte te kunnen zijn, dient de provider de gereguleerde overeenkomst op eenzelfde wijze aan te bieden als hij dat met zijn overige telefoondiensten doet. Hij kan hierbij bijvoorbeeld denken aan dezelfde vindplaats van het abonnement als de overige door u aangeboden abonnementen. Dit geldt tevens voor de door hem aangeboden telefoondiensten onder een andere handelsnaam of merknaam. Ook hier dienten de aanbieders een logische verwijzing naar de gereguleerde overeenkomst te presenteren. Dit voorschrift strekt zich niet zover uit dat providers de consument altijd actief dienen te wijzen op de gereguleerde overeenkomst. De abonnee moet de gereguleerde overeenkomst zelfstandig op eenvoudige en soortgelijke wijze kunnen vinden, zoals dit ook bij de andere door de providers aangeboden producten of diensten het geval is. Op het moment dat de aanbieder van de overeenkomst, conform zijn reguliere aanprijzingwijze presenteert, voldoet hij aan dit criterium.

Eén gereguleerde overeenkomst

Uit de nieuwe regels volgt dat aanbieders van een openbare telefoondienst de consument de mogelijkheid moeten bieden een gereguleerde overeenkomst aan te gaan. Naar het oordeel van het college van OPTA is het voldoende als zij één gereguleerde overeenkomst aanbieden. Wel is het aan de providers om ervoor te zorgen dat deze ene overeenkomst voldoet aan onderdeel c van het toegevoegde vierde lid van artikel 7.2a Tw. Hierbij merkt het college van OPTA op dat hij - gelet op het doel en de aanleiding van het wetsartikel - er de voorkeur aan geeft dat aanbieders die zowel mobiele als vaste openbare telefoondiensten aanbieden, in ieder geval in een gereguleerde overeenkomst voor mobiele telefonie voorzien. Het college maakt op voorhand geen onderscheid tussen de vorm of betaalwijze waarin de gereguleerde overeenkomst wordt aangeboden. Het is echter wel aan de provider om ervoor te zorgen dat dit aanbod voldoet aan hetgeen in onderdeel c van het toegevoegde vierde lid van artikel 7.2a Tw is vermeld.

Geen starttarief

Bij de gereguleerde overeenkomst brengen de telecomaanbieders geen starttarief in rekening. Hierbij gaat het om starttarieven die door de aanbieder zelf worden bepaald. De abonnee betaalt in dat geval geen bijdrage voor het opzetten van de verbinding of andere bijkomende kosten, in welke vorm dan ook, bovenop het vooraf aan de abonnee bekende tarief. Het is aan de aanbieder om aan te tonen welke tarieven niet direct en / of indirect door hem kunnen worden bepaald.

Gespreksduur in seconden

De voorgeschreven overeenkomst moet de gesprekduur in seconden in rekening brengen. Dit geldt dus meteen vanaf de eerste seconde en derhalve is het bij de voorgeschreven overeenkomst niet toegestaan de eerste minuut af te ronden. De gespreksduur in seconden in rekening brengen betekent naar het oordeel van het college dat de consument moet betalen voor wat hij feitelijk belt. Abonnementen met een vast factuurbedrag en een onbeperkt aantal belminuten voldoen dus niet aan het toegevoegde vierde lid van artikel 7.2a Tw, omdat daarbij de consument een vooraf bepaald vast bedrag betaalt, los van het feitelijke belgedrag.

Vergelijkbaar

Het tarief van de gereguleerde overeenkomst moet, gezien de overige voorwaarden, vergelijkbaar zijn met het tarief van de andere door de aanbieder aangeboden overeenkomsten. Met het begrip ‘vergelijkbaar’ wordt bedoeld dat de gereguleerde overeenkomst een volwaardig alternatief moet zijn voor andere door de aanbieder aangeboden overeenkomsten. De gereguleerde overeenkomst mag met andere woorden niet evident financieel onaantrekkelijker zijn. De vergelijkbaarheid ziet niet op vergelijkbaarheid in de aangeboden techniek (bijvoorbeeld vast en mobiel) of betaalwijze (zoals prepaid en postpaid).

Gemiddelde belprofiel

Vergelijkbaarheid ziet niet enkel op de verkeerstarieven. Naast de geldelijke vergelijkbaarheid, dient de gereguleerde overeenkomst ook op kwalitatieve kenmerken vergelijkbaar te zijn. Derhalve moeten ook overige voorwaarden die (in)direct invloed hebben op de (financiële) aantrekkelijkheid worden meegewogen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de duur van de overeenkomst, de hoogte van het maandelijkse abonnement, de houdbaarheid van de belminuten, de eenmalige vergoeding voor bijvoorbeeld randapparatuur, de prijs van belminuten binnen en buiten de bundel en het aantal gebelde minuten binnen en buiten de bundel. Om een vergelijkbaar gereguleerde overeenkomst samen te stellen kunnen aanbieders uitgaan van het gemiddelde belprofiel van afnemers van hun meest afgesloten overeenkomst.

Toezicht en handhaving

Vanaf het moment van samengaan van OPTA, NMa en Consumentenautoriteit, zal handhaving geschieden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De inhoud van deze toelichting is reeds afgestemd met de directeur van de Directie Consumenten van ACM. Toezicht zal onder andere plaatsvinden naar aanleiding van klachten of signalen die binnenkomen via ConsuWijzer. Het toezicht op de naleving van de nieuwe regels zal onder andere bestaan uit toetsing of de gereguleerde overeenkomst geen vorm van starttarief bevat, per seconde wordt afgerekend en niet evident minder aantrekkelijk is dan de overige door de aanbieder aangeboden abonnementen. Het is aan de aanbieder om aan te tonen dat de door hem aangeboden gereguleerde overeenkomst zowel geldelijk als kwalitatief vergelijkbaar is met het bij hem meest afgesloten abonnement, bezien op het niveau van het gemiddelde belprofiel van afnemers van dit abonnement. Indien daartoe aanleiding is zal de toezichthouder inlichtingen vorderen. Aanbieders zijn verplicht hieraan mee te werken. Overtreding kan leiden tot het opleggen van een boete van maximaal 450.000 euro en/of een last onder dwangsom om de overtreding te beëindigen.

KPN

De wijziging in de Telecommunicatiewet is voor KPN aanleiding om de tariefstructuur voor BelBasis, een instapabonnement voor bellen met de vaste lijn, per 1 januari 2013 aan te passen en vereenvoudigen. Het starttarief (een standaardbedrag voor de totstandkoming van een telefoongesprek, ongeacht de duur) komt voor dit abonnement te vervallen. Klanten betalen vanaf 1 januari aanstaande alleen een tarief per minuut. Let wel: om het verval van het starttarief te compenseren, gaat het tarief per minuut van dit abonnement wel omhoog. Circa 200.000 klanten van KPN hebben een BelBasis abonnement. Naast de vereenvoudiging van de tariefstructuur voor het bellen naar andere nummers in Nederland heeft KPN volgens eigen zeggen tevens de internationale tarieven voor dit BelBasis abonnement vereenvoudigd. In lijn met de andere abonnementen van KPN voor vaste telefonie thuis (BelVrij en InternetPlusBellen) is de wereldbol opgedeeld in vijf zones met elk één uniform tarief per minuut.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.