Telecomproviders moeten vanaf 1 januari 2013 over continuïteitsplan beschikken

Met ingang van 1 januari 2013 treedt het Besluit continuïteit openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten in werking (klik hier voor meer informatie). Dit besluit bevat nadere regels ter uitvoering van het bij de wijziging van de Telecommunicatiewet per 5 juni 2012 ingevoegde Hoofdstuk 11A (continuïteit).

Het doel van de bepalingen van Hoofdstuk 11A is de continuïteit van de openbare elektronische communicatienetwerken of -diensten te waarborgen, om de effecten van inbreuken op gebruikers en onderling verbonden netwerken zo gering mogelijk te houden.

Passende maatregelen

Op grond van deze bepalingen moeten aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken of -diensten passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en de integriteit van deze netwerken en diensten te waarborgen, en moeten inbreuken op de continuïteit worden gemeld bij Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het Agentschap is tevens belast met het toezicht op deze bepalingen.

Continuïteitsplan

Het besluit bevat onder meer de verplichting voor de betreffende aanbieders om over een zogenoemd continuïteitsplan te beschikken, waarin de te treffen maatregelen ter waarborging van de continuïteit zijn beschreven. Verder moeten op grond van het besluit contactfunctionarissen worden aangewezen en moet worden gezorgd voor een deugdelijke fysieke beveiliging van de netwerken en diensten. Ook bevat het besluit een nadere uitwerking van de reeds geldende meldplicht bij inbreuken op de continuïteit voor de aanbieders.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.