Directies beslissen steeds vaker weer zelf over ict

Directies trekken de besluitvorming over ict-projecten steviger naar zich toe. Dit blijkt uit het resultaat van de ict-besturingsscan van adviesbureau Berenschot die door ruim 100 organisaties is ingevuld. Bij nog maar 7 procent van de aan de ict-besturingsscan deelnemende organisaties is de directie niét betrokken bij besluitvorming op het gebied van ict. Een groeiend aantal organisaties realiseert zich dat een dergelijke afwezigheid van de directie niet langer houdbaar is.

Bij ongeveer een op de twee organisaties is de directie inmiddels vertegenwoordigd in het centrale orgaan dat besluit over ict.

Tom Pots, adviseur bij Berenschot: ‘Het toenemende belang van ict voor organisaties, het tempo waarin technische ontwikkelingen op organisaties, haar partners en klanten afkomen en de financiële middelen waarop ict beslag legt, rechtvaardigen de expliciete aandacht voor de sturing van ict door directies.’

Investeringen

Uit de ict-besturingsscan blijkt dat twee onderdelen van de besluitvorming steeds beter worden georganiseerd. Zo werd bij 91 procent van de bedrijven een ict-board of andere vorm van centraal orgaan in het leven geroepen. Zo’n ict-board is onder meer verantwoordelijk voor integrale besluiten over ict-investeringen. Berenschot ziet het als een uitdaging om de ict-boards krachtig te verankeren op directieniveau. Een andere verbetering betreft het steeds professioneler inrichten van het besluitvormingsproces over ict-investeringen. Dit wordt ook wel projectportfoliomanagement genoemd. Met als grootste uitdaging om informatie gedreven en intuïtieve ict-besluitvorming in balans te brengen. Het ontbreken van een centraal orgaan op directieniveau en het niet organiseren van projectportfoliomanagement leidt tot versnipperde, ad hoc en intuïtieve investeringsbeslissingen die te weinig gericht zijn op de strategische doelstellingen van de organisatie. Pots: ‘Directies hebben dan geen totaalbeeld van de investeringen en zijn niet in staat hun ict-projectenportfolio integraal te besturen. Er is nog een wereld te winnen, maar steeds meer directies begrijpen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen.’

Deelname

Om een beeld te krijgen van de besluitvorming over ict-investeringen kunnen bedrijven deelnemen aan de online ict-besturingsscan. Deze wordt sinds 2011 gehouden en is gebaseerd op het ict-besturingsmodel van Berenschot en laat zien in welke mate een organisatie invulling heeft gegeven aan een goede IT-governance. De resultaten worden na het invullen van de ict-besturingsscan toegestuurd. De scan is vrij toegankelijk.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.