Uitkomst buitengewone alv 24 januari 2013

Eerherstel voor Richard den Uijl, nieuwe raad van toezicht benoemd

Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering van BTG op 24 januari 2013 te Nieuwegein is de voorgenomen schorsing van de bestuurder van de vereniging ongedaan gemaakt. Er waren volgens een grote meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde BTG-leden geen valide redenen die een dergelijke maatregel zouden rechtvaardigen.

Op korte termijn zal de raad van toezicht gesprekken met Richard den Uijl voeren omtrent het voornemen om een nieuw arbeidscontract met hem als directeur van BTG aan te gaan. Een effectieve en positieve samenwerking tussen BTG en TGG zal voor alle betrokkenen een belangrijke randvoorwaarde vormen. Aldus zal de door leden gewenste en meermaals geaccordeerde koerswijziging van BTG (‘BTG 2.0’) met enige nuanceringen in de operationele uitvoering voortgezet worden. De eerder geformuleerde speerpunten blijven daarbij geheel overeind: openheid, hogere betrokkenheid van leden en actieve kennisdeling via een daadkrachtige organisatie.

Tevens hebben de leden van BTG zich uitgesproken over een nieuwe samenstelling van de raad van toezicht van BTG. Onder dankzegging voor al hetgeen Rob Matthijssen voor BTG en TGG heeft gedaan sinds de oprichting in 1986 heeft hij zijn voorzitterschap neergelegd. De nieuwe raad van toezicht zal bestaan uit Gwan Kho (Mediq), Lex Smit (Siemens), Jan-Hein Bastiaenen (Strict) en Dick van Schooneveld (Stratix). De eerstgenoemden zijn in afwachting van definitieve goedkeuring vanuit hun respectievelijke werkgevers en laatstgenoemde is benoemd als interim voorzitter van de raad.

Op de eerstvolgende reguliere alv van BTG in maart of april zullen definitieve oplossingsrichtingen aan de leden worden voorgelegd. Zo moet de governance-structuur beter ingericht worden. Via regelmatige enquêtes en nieuwsberichten zullen wij de leden hierbij actief betrekken zodat de noodzakelijke verbeteringen bespreekbaar, merkbaar en duidelijk zichtbaar zullen worden.

Wij willen de rust en continuïteit binnen BTG herstellen, zodat we ons weer geheel kunnen richten op het bewerkstelligen van een gezonde en toekomstbestendige vereniging!

De Raad van toezicht BTG

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.