Computer Profile signaleert exponentiële groei in aantal zakelijke tablets

Het gebruik van zakelijke tablets neemt nog altijd snel toe. Vergeleken met de situatie eind 2011 constateerde Computer Profile eind 2012 een stijging in het aantal zakelijk gebruikte tablets van ruim 400 procent. Dit blijkt uit een marktanalyse die Computer Profile de afgelopen zes maanden hield bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. De inventarisatie betrof het gebruik van eindgebruikersapparatuur.

De groei wordt enerzijds veroorzaakt doordat het aantal bedrijfsvestigingen waar zakelijke tablets wordt gebruikt nog altijd snel toeneemt en anderzijds doordat het aantal tablets per locatie blijft stijgen. Veruit de belangrijkste speler op dit terrein is en blijft Apple. Van alle door Computer Profile geïnventariseerde tablets betreft ruim 8 op de 10 tablets een iPad 1, 2 of 3. Samsung heeft een aandeel in het totaal van circa 7 procent. Alle andere fabrikanten hebben op de zakelijke markt vooralsnog een aandeel van 2 procent of lager.

Aan het einde van 2010, ongeveer een half jaar na de introductie van de iPad in Nederland, troffen de onderzoekers door de werkgever verstrekte zakelijke tablets aan bij een kleine 1 procent van de bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers. Aan het einde van 2011 was dat reeds met 9 procentpunt gestegen. In de loop van 2012 is het aantal locaties verder gegroeid met 7,5 procentpunt. De groei in de afgelopen twaalf maanden was het grootst bij bedrijfsvestigingen met 100 tot 200 werknemers en 200 tot 500 werknemers. In beide segmenten is het aantal locaties met iPads nagenoeg verdubbeld. Branches met een relatief snelle groei in aantal locaties met zakelijke tablets zijn de overheid en de transportsector. In beide segmenten heeft bijna een verdrievoudiging van het aantal locaties met tablets plaatsgevonden. Overheidsinstanties waar tablets het meest naar voren komen, zijn Nederlandse gemeenten, maar ook in het gerechtelijk apparaat komt het gebruik van tablets steeds vaker voor.

Desktops en laptops

Nu het gebruik van zakelijke tablets in volume sterk aan het groeien is, is de tablet ook steeds vaker een concurrent voor de pc, in het bijzonder de laptop. De pc-markt bestaat voornamelijk uit een viertal producenten. Ongeveer 48 procent van alle desktops en laptops betreft een systeem van HP. Dat is een procentpuntje winst ten opzichte van het jaar daarvoor. HP kent bij bedrijfsvestigingen in het segment middelgrote ondernemingen (50 tot 250 medewerkers) en instanties uit de publieke sector (overheid, onderwijs, zorg) haar grootste zogenoemde 'parkaandelen'. Beide liggen boven de 50 procent. De segmenten waar HP het best scoort, zijn ook de segmenten waar Fujitsu het best scoort. Fujitsu zag in totaliteit zijn parkaandeel in de pc-markt stijgen van 4,7 procent eind 2011 naar 6 procent nu. Het aandeel van Dell, overall de nummer twee, is het hoogst bij bedrijfsvestigingen van multinationals en Fortune 500 organisaties en locaties uit het segment national enterprises (250 tot 2.500 medewerkers). Bij locaties van multinationals is Dell met 41 procent zelfs de marktleider. De twee segmenten waar Dell het duidelijkst naar voren komt, zijn ook de segmenten waar Lenovo, de nummer 4 op de Nederlandse markt, haar grootste parkaandelen kent. Zowel Dell als Lenovo zijn ten opzichte van een jaar geleden vrijwel gelijk gebleven in parkaandeel. Het deel van de pc-markt dat valt onder ‘overige’ leveranciers is drie procentpunt gedaald, namelijk van 10 naar 7 procent.

Thin clients

Het aandeel van desktopcomputers in het totaal aantal systemen is de laatste jaren aan het dalen. Eind 2009 bedroeg het percentage desktops 72 procent van het totaal aantal eindgebruikerssystemen, eind 2010 bedroeg dat nog 69 procent, eind 2011 67 procent en nu is dat verder gedaald naar 63 procent. Het percentage laptops van het totaal aantal systemen is in deze periode gestegen; van ongeveer 18,5 procent eind 2010 naar de huidige 21 procent. Naast het toenemend belang van laptops is ook de invloed van thin clients aan het toenemen. Het aandeel thin clients steeg de laatste drie jaar telkens met een procentpuntje tot de huidige 14 procent. Kortom, 1 op de 7 eindgebruikerssystemen betreft een thin client. Het toenemende gebruik van desktopvirtualisatie zal hier volgens de onderzoekers ongetwijfeld een belangrijke rol in spelen.

Hoewel tablets in aantal sterk aan het toenemen zijn, vormt dit type eindgebruikerssystemen momenteel nog steeds niet meer dan 1,5 procent van het totaal. Naast een verschuiving in het soort eindgebruikerssystemen constateren de onderzoekers ook een lichte daling in het aantal systemen dat op een (gemiddelde) locatie in gebruik is. Voor de geïnventariseerde bedrijfsvestigingen (met 50 of meer medewerkers) lag in 2010 het gemiddeld aantal eindgebruikerssystemen op 222. In 2011 daalde dat naar een gemiddeld aantal van 214 systemen. In 2012 is dat verder afgenomen naar het huidige gemiddelde van 204 systemen per locatie. De meeste eindgebruikerssystemen worden gebruikt door instellingen uit de publieke sector. In tegenstelling tot andere sectoren, is het aandeel thin clients binnen de publieke sector relatief belangrijk, met name bij overheids- en zorglocaties.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.