KPN probeert junkstatus af te wenden met claimemissie van 4 miljard euro

De omzet en de overige opbrengsten van KPN daalden in 2012 met 3,5 procent tot 12,708 miljard euro. De nettowinst kwam vorig jaar 55 procent lager uit op 693 miljoen euro. Om de financiële positie aan te laten sluiten bij de strategie heeft KPN een claimemissie van 4 miljard euro aangekondigd. De transactie moet de balans van KPN versterken en zal moeten zorgen voor een stabiele financiële positie in de komende jaren. Dit maakte ceo Eelco Blok van KPN bekend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2012. 

Een claimemissie is een emissie van aandelen van een bepaald bedrijf. Het verschil met een gewone emissie is dat de aandelen enkel beschikbaar zijn voor houders van de al bestaande aandelen, doordat aan deze aandeelhouders een claimrecht wordt toegekend. Dit is er voor bedoeld om het aandeelhouderschap (en daarmee de zeggenschap) niet te veel te laten verwateren. De opbrengst van de claimemissie zal volgens Blok KPN’s financiële en strategische flexibiliteit vergroten en zal worden gebruikt om te blijven investeren in KPN’s activiteiten en de netto schuld te verlagen. KPN heeft een netto schuld / EBITDA ratio tussen 2,0-2,5x aan het eind van 2013 als doel gesteld.

In de afgelopen jaren is KPN’s financiële positie beïnvloed door stijgende schulden in combinatie met lagere winstgevendheid. De gerapporteerde netto schuld / EBITDA ratio is in de afgelopen twaalf maanden geleidelijk opgelopen van 2,3x in het vierde kwartaal van 2011, naar 3,0x in het vierde kwartaal van 2012, als de 1,352 miljard euro die KPN in januari 2013 betaald heeft voor het verkregen spectrum in de Nederlandse frequentieveiling wordt meegerekend. Indien rekening wordt gehouden met het effect van de consolidatie van Reggefiber (ceteris paribus) zou de ratio zelfs 3.2x zijn. Dit zou voor de rating agencies direct aanleiding kunnen zijn om het aandeel KPN de junkstatus te geven. Vooruitkijkend is KPN’s strategie erop gericht zijn marktposities en financiële prestaties in Nederland verder te stabiliseren, gebruikmakend van het recent verkregen spectrum en middels het opgewaardeerde vaste netwerk. In Duitsland en België gaat KPN zijn commerciële activiteiten verder opschroeven, wat naar verwachting leidt tot groei van de dienstenomzet, met lagere marges op de korte termijn.

Bond ratings met een waardering onder BBB-/Baa worden beschouwd als niet-investeringswaardig en worden gewoonlijk junk bonds genoemd

Verkoop van activa

In 2012 had KPN nog steeds te maken met 'uitdagende marktomstandigheden', zoals het cliché luidt. Blok: ‘De macro-economische omstandigheden bleven een negatief effect hebben op het consumentenvertrouwen en op de investeringsplannen van onze zakelijke klanten. Bovendien nam de concurrentie toe in onze mobiele markten. De financiële resultaten waren grotendeels in lijn met onze outlook, maar ondersteund door verkoop van activa en wat lager dan onze verwachtingen aan het begin van het jaar. Operationeel hebben we goede voortgang geboekt met de uitvoering van onze strategie en stappen gezet om onze marktposities in Nederland te stabiliseren. In Duitsland hebben we echter een vertraging van de omzetgroei ervaren’, zo erkent Blok. ‘We hebben te maken met een periode van lagere onderliggende winstgevendheid in alle drie de kernmarkten.’ Blok refereerde ook aan de kosten die KPN moet maken voor investeringen in klanten en in service, netwerk- en IT- kosten en strategische investeringen zoals spectrum en glasvezel.

Eelco Blok, CEO KPN: ‘We moeten onze balans versterken om onze strategie te kunnen blijven uitvoeren en het bedrijf te positioneren voor toekomstige groei. KPN’s financiële positie is in de afgelopen jaren beïnvloed door een opgelopen schuldniveau in combinatie met toenemende commerciële investeringen. De 4 miljard euro claimemissie die vandaag is aangekondigd en het al eerder aangekondigde lagere dividend zullen onze financiële positie in de komende jaren ondersteunen.’

Kruispunt

Na een periode van dalende marktaandelen in Nederland is KPN er volgens eigen zeggen in geslaagd om in 2012 de marktposities te stabiliseren door het uitvoeren van de zogenoemde ‘strengthen-simplify-grow’- strategie zoals aangekondigd in mei 2011. De winstgevendheid is echter gedaald, als gevolg van investeringen in klanten die hiervoor noodzakelijk waren. KPN is actief in een uitdagende markt, die wordt gekenmerkt door druk vanuit regelgeving, lage economische groei en sterke concurrentie in alle mobiele markten. De telecomsector staat volgens Blok op een kruispunt met nieuwe technologieën en mogelijk lange termijn duidelijkheid op het vlak van Europese regelgeving. Vandaag bereikt KPN circa 18 procent van de Nederlandse bevolking met zijn glasvezelnetwerk en exploiteert het bedrijf een geüpgraded VDSL-netwerk, waarbij het aan circa 70 procent van de Nederlandse huishoudens een minimumsnelheid van 40 Mbps kan aanbieden. In de mobiele markt heeft KPN het doel om in 2014 een landelijk dekkend 4G-netwerk operationeel te hebben in Nederland, terwijl HSPA+ grotendeels is uitgerold in Duitsland en België. Deze netwerken vormen de basis voor KPN om een verbeterde klantervaring aan te bieden en, volgend op de huidige periode met hogere investeringen in netwerken en diensten, de winstgevendheid in de verschillende markten te verbeteren op de middellange termijn.

Duitsland

In Duitsland is KPN jarenlang in staat geweest om het marktaandeel significant te laten groeien in combinatie met hoge winstgevendheid. De laatste tijd is deze outperformance echter afgevlakt. In 2012 is de groei van de omzet uit mobiele diensten afgenomen, terwijl de marge sterk bleef. In de laatste twee jaar heeft E-Plus het mobiele netwerk geüpgraded met HSPA+ technologie, waarmee het nu meer dan 85 procent van de Duitse bevolking bereikt. Dit netwerk vormt de basis voor de volgende fase in de zogenoemde challenger-strategie, waarin mobiele data centraal staat en naar verwachting zal zorgen voor nieuwe groeikansen. E-Plus zal zich richten op groei van marktaandeel in regio’s waar het nog niet sterk is vertegenwoordigd, door een combinatie van een kwaliteitsnetwerk, uitbreiding van distributiecapaciteit, marketing en aantrekkelijke aanbiedingen voor klanten. Deze strategie zal naar verwachting leiden tot groei van de dienstenomzet en outperformance van de markt, gecombineerd met lagere marges op de korte termijn, waarna deze weer zullen verbeteren op de lange termijn.

België

De Belgische mobiele markt onderging in 2012 een verandering. Net als in Duitsland, vormt het geüpgraded netwerk van KPN Group Belgium de basis voor de volgende fase in de challenger-strategie. In België richt KPN zich op groei door het aanbieden van het snelste netwerk dat tegen lage kosten zal worden uitgerold gebaseerd op innovatieve partnerships. Het is de verwachting dat aan het eind van 2014 LTE beschikbaar zal zijn voor de meerderheid van de bevolking. Dit wordt gecombineerd met een sterke commerciële focus middels aantrekkelijke diensten en het betreden van regio’s waarin KPN nog niet sterk vertegenwoordigd is. Tevens ziet KPN Groep België mogelijkheden om de markt voor communicatie via de vaste lijn te betreden. Deze strategie zal naar verwachting leiden tot groei van de dienstenomzet en market outperformance, in combinatie met lagere marges.

Financiële resultaten

‘De financiële resultaten van KPN over 2012 zijn grotendeels conform de ranges van onze outlook, maar voldeden niet volledig aan onze verwachtingen’, aldus Blok. De EBITDA en vrije kasstroom zijn aan de onderkant van de range uitgekomen voornamelijk vanwege de concurrentiedruk die KPN heeft ervaren in alle mobiele markten. De investeringen kwamen uit aan de bovenkant van de range door de continue investeringen in KPN’s marktposities in Nederland en de uitrol van mobiele breedbandnetwerken in Duitsland en België. De omzet en de overige opbrengsten van KPN daalden in 2012 met 3,5 procent tot 12,708 miljard euro, door de verkoop van Getronics International en daling van de omzet in Nederland. De omzet van Mobile International steeg in 2012 met 3,9 procent. De lagere omzet en de gemengde resultaten in de diverse segmenten hadden in 2012 een negatief effect op de winstgevendheid van KPN. De EBITDA, exclusief herstructureringskosten, is met 11 procent gedaald naar 4,701 miljard euro. De nettowinst van KPN kwam 55 procent lager uit op 693 miljoen euro. De nettowinst is negatief beïnvloed door een aantal factoren, waaronder een lagere operationele winst, een eenmalig belastingvoordeel in 2011, hogere herstructureringskosten. De vrije kasstroom van KPN is in 2012 uitgekomen op 1,652 miljard euro.

Investeringen

Met totale investeringen van 2,209 miljard euro, heeft KPN in 2012 7,9 procent meer geïnvesteerd dan in 2011. KPN investeerde meer in de uitrol van mobiele breedbandnetwerken in Duitsland en België, upgrades van het Nederlandse mobiele netwerk en in klantapparatuur in Nederland. Het banenreductieprogramma van 4.000-5.000 fte in Nederland ligt op schema en is naar verwachting eind 2013 afgerond. Het reductieprogramma heeft tot op heden geresulteerd in een afname van ongeveer 1.900 fte. KPN sloot in het vierde kwartaal 44.000 nieuwe glasvezelklanten aan en heeft nu 368.000 glasvezelklanten, wat resulteert in een FttH-penetratie in KPN’s glasvezelgebieden van 30 procent. Deze klanten nemen in de regel meerdere diensten af, met interactieve televisie als een belangrijke stimulans achter de groei.

Zakelijk segment

In de zakelijke markt was in het vierde kwartaal, in lijn met voorgaande kwartalen, sprake van een verminderde vraag naar traditionele diensten, dalende verkeersvolumes en prijsdruk. Ook bij KPN Corporate Market was sprake van prijsdruk als gevolg van overcapaciteit in de markt. Per 1 januari 2013 zijn delen van KPN Corporate Market samengevoegd met de Zakelijke Markt en is een nieuwe  business-to-business organisatie gevormd. Deze integratie bevestigt de koers van KPN zoals deze in mei 2011 is aangekondigd om de klanten in de zakelijke markt beter te kunnen bedienen, optimaal gebruik makend van de competenties in zowel het telco als het IT-domein. KPN Corporate Market is per 1 januari 2013 omgevormd tot IT Solutions en is verantwoordelijk voor de dienstverlening van KPN naar klanten voor het IT-portfolio als datacenters, consulting en werkplekbeheer in combinatie met innovatieve oplossingen.

Vooruitzichten

De Nederlandse markt zal naar verwachting stabiliseren richting 2014. De volgende fase in de strategie van KPN in Duitsland zal naar verwachting leiden tot groei van de dienstenomzet, bij lagere marges, met name in 2013. De investeringen van KPN zullen in 2013 onder de 2,3 miljard euro uitkomen. De totale investeringen in de periode 2013-2015 zullen niet boven 7 miljard euro uitkomen, inclusief investeringen die horen bij een eventuele consolidatie van Reggefiber die niet voor de tweede helft van 2014 wordt verwacht. KPN verwacht een dividend per aandeel van 0,03 euro in 2013 en 2014. Daarna wordt weer groei van het dividend per aandeel verwacht, afhankelijk van de operationele prestaties en de financiële positie.

KPN wil zijn zogenoemde ‘investment grade’ kredietprofiel behouden en gelooft dat de claimemissie dit zal ondersteunen. De kapitaalverwerving moet nog wel worden goedgekeurd tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op 19 maart 2013. Het is in dit verband onbekend hoe América Móvil tegen een verwatering van de aandelen aan kijkt. De Mexicanen hebben sinds de verwerving van hun belang van 27,7 procent in KPN al flink verloren op hun deelneming. KPN zou afhankelijk van marktomstandigheden kunnen overwegen of een gedeelte van het op te halen bedrag van 4 miljard euro vermogen als alternatief door middel van eigen vermogen gerelateerde of andere kapitaalsinstrumenten kan worden opgehaald. Een geslaagde claimemissie is misschien slecht nieuws voor aandeelhouders, maar zou hoe dan ook goed nieuws zijn voor BTG-leden, omdat KPN hierdoor in staat wordt gesteld om strategisch te investeren in klanten, in service, en in netwerken zoals spectrum en glasvezel.

 

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.