OPTA doet onderzoek naar tariefdifferentiatie door KPN

Het college van OPTA verzoekt marktpartijen om uiterlijk 21 februari 2013 hun eventuele zienswijze te geven op zeven voorstellen tot tariefdifferentiatie die KPN bij het college heeft ingediend.

Op 28 december 2012 heeft het college van OPTA twee marktanalysebesluiten gepubliceerd waarin aan KPN verplichtingen worden opgelegd. Dit zijn de besluiten:

 1. Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken (ODF-access (FttO);
 2. Hoge kwaliteit wholesale breedbandtoegang en wholesale huurlijnen (HKWBT/HL).

Een aantal van deze aan KPN opgelegde verplichtingen vergt een nadere uitwerking of operationalisering, waarvoor het college nu een vijftal implementatietrajecten start. Een van deze implementatietrajecten betreft tariefdifferentiatie. Ten behoeve van tariefdifferentiatie heeft KPN bij OPTA op 31 januari 2013 om goedkeuring gevraagd voor zeven reeds bestaande vormen van tariefdifferentiatie. In een brief aan marktpartijen wordt nu gevraagd om een schriftelijke zienswijze op deze zeven voorstellen van KPN te geven.

Verbod

Op basis van het verbod op tariefdifferentiatie is het KPN in beginsel verboden om zijn tarieven (al dan niet met kortingen of toeslagen) te differentiëren voor hoge kwaliteit WBT of huurlijnen. Indien KPN desondanks zijn tarieven wil differentiëren, zal het per geval toestemming moeten vragen aan het
college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Het college verleent deze toestemming alleen indien het van oordeel is dat de betreffende tariefdifferentiatie niet tot doel of effect heeft de mededinging te beperken. Deze regel volgt uit het Besluit marktanalyse hoge
kwaliteit wholesale breedbandtoegang en wholesale huurlijnen (HKWBT/HL) en het marktanalysebesluit ODF-access (FttO). Deze besluiten moeten per 1 mei 2013 door KPN geïmplementeerd zijn. Dat heeft als gevolg dat KPN ook zijn huidige kortingen, toeslagen en andere vormen van tariefdifferentiatie alleen kan continueren als het daarvoor de goedkeuring heeft van het college.

Zeven vormen

Op 31 januari jl. heeft KPN daarom bij OPTA om goedkeuring gevraagd voor zeven reeds bestaande
vormen van tariefdifferentiatie:

 • Voorstel 12: ILL V-Trunk
 • Voorstel 13: Premium 2e EVC in WEAS met korting
 • Voorstel 14: ILL SDH – korting op access
 • Voorstel 15: Tarief 2e en volgende PVC in WBA ZM ATM
 • Voorstel 16: Dark fiber ILL - termijnkorting
 • Voorstel 17: ODF Access FttO - termijnkorting
 • Voorstel 18: WEAS Shadow EVC

KPN heeft voor ieder van deze bovengenoemde voorstellen een onderbouwing gegeven, waarom het van mening is dat de betreffende vorm van tariefdifferentiatie geen mededingingsbeperkend doel dan wel effect heeft. KPN heeft deze onderbouwingen ook openbaar gemaakt via zijn website.

Zienswijze

Het college verzoekt marktpartijen om uiterlijk 21 februari 2013 hun eventuele zienswijze op bovengenoemde zeven voorstellen tot tariefdifferentiatie per e-mail bij het college in te dienen. Bij het geven van een schriftelijke zienswijze verzoekt het college de bovenstaande nummering aan te houden en aan te geven welke passages marktpartijen als vertrouwelijk willen aanmerken. Tevens vraagt het college om in de eventuele zienswijze de volgende vragen te beantwoorden:

 1. In voorstel 13, 14 en 15 wordt een kortingstarief voorgesteld voor de afname van een (premium) 2e EVC/PVC/ILL-access. Is dit naar uw weten een gebruikelijke manier waarop deze diensten worden aangeboden door wholesale aanbieders?
 2.  Onderschrijft u de analyse van KPN dat afnemers zich doorgaans niet laten leiden door dergelijke kortingen?
 3. Is een dergelijk aanbod ook bij alternatieve wholesale aanbieders afneembaar?

 

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.