Nieuw frequentiebeleid staat in het teken van flexibilisering

Op 15 maart aanstaande treedt de Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid in werking. Op dezelfde dag treedt ook het nieuwe Frequentiebesluit 2013 en een aantal uitvoeringsregelingen in werking. Deze wet, het Frequentiebesluit en de regelingen zijn nu gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant.

Flexibilisering is de rode draad van de nieuwe wet: door het opheffen of zoveel mogelijk terugdringen van regels en versnelling en vereenvoudiging van procedures, wordt het mogelijk sneller en beter aan te sluiten op de snel veranderende omstandigheden en technologische ontwikkelingen op de markt voor elektronische communicatie. Daarmee wordt voorzien in verdere liberalisering en bijgedragen aan economische groei en innovatie.

Hoofdpunten

Bijgaand een overzicht van de hoofdpunten van de nieuwe wet:

 • De Minister van EZ krijgt een centrale rol bij het frequentiebeleid en bij het wijzigen en vaststellen van het Frequentieplan.
 • Het Nationaal Frequentieplan (NFP) krijgt een meer prominente positie in de Telecommunicatiewet. In het NFP wordt geregeld welke bestemmingen de verschillende frequentiebanden krijgen, hoe de frequentieruimte wordt verdeeld, welke banden voor de zogenoemde publieke taken (defensie, hulpverlening en dergelijke) bestemd zijn en waar medegebruik is toegestaan. In aanvulling op het NFP wordt een elektronische databank voor de beschikbaarheid van frequentieruimte ingericht: het frequentieregister.
 • De toewijzing van frequentieruimte voor publieke taken (defensie, hulpverlening, politie enzovoorts) wordt transparanter en beter gewaarborgd dan thans het geval is. Toewijzing is slechts mogelijk na indiening van een zogenoemd Behoeftenonderbouwingsplan (BOP).
 • Er komt een wettelijke experimenteerregeling, gericht op het bevorderen van innovatieve toepassingen.
 • Invoering van de verdeling op afroep (VOA), een nieuw, eenvoudig en transparant verdelingsinstrument, waarbij het moment van verdeling niet door de overheid maar vanuit de markt zelf wordt bepaald.
 • De wet voorziet in een meer genuanceerde regeling voor vergoedingen voor het medegebruik op de markt voor omroeptransmissie. Daardoor kunnen de kosten voor het zogenoemd afhankelijk medegebruik door de betrokken partijen  slechts worden doorberekend voor zover die kosten redelijk zijn.
 • Tot slot is geregeld dat de te betalen redelijke vergoeding bij medegebruik van hoge opstelpunten efficiënt, transparant en niet-discriminatoir moet zijn, en de kosten van de werkelijk afgenomen capaciteit moet weerspiegelen.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.