Top bedrijfsleven loopt nog niet warm voor cloud computing

Nederlandse bedrijven hebben de grootste moeite om de juiste strategische keuzes te maken. Dit komt met name omdat zij geen duidelijk beeld van de toekomst hebben. Mede daardoor houden zij zich vast aan het bekende en kiezen niet voor een nieuwe koers. Cloud computing bijvoorbeeld wordt nog lang niet ten volste omarmd. Dat blijkt uit het Berenschot Strategy Trends Onderzoek 2013 waaraan 331 ondernemers, bestuurders en (top)managers uit het Nederlandse bedrijfsleven deelnamen.

Het grootste struikelblok bij het bepalen van de strategie is (net als in 2012) de aanhoudende onzekerheid: 32 procent van de ondervraagden heeft hier last van. Met als gevolg dat in de boardrooms in onvoldoende mate wezenlijke keuzes worden gemaakt (25 procent) en dat bedrijven vasthouden aan het bekende (31 procent).

Hendrik Jan Kaal, senior managing consultant bij Berenschot: ‘Het zoeken naar nieuwe businessmodellen is nu al drie jaar de belangrijkste uitdaging voor bedrijven. De ene keer concentreren zij zich op bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering. De andere keer op het fenomeen klantfocus. Men wisselt dus regelmatig van invalshoek en aanpak. Mede daardoor komen veel bedrijven er niet uit. Dat gaat ze alleen lukken als er radicaler geïnnoveerd wordt. Wat dat betreft is het opmerkelijk dat innovatie dit jaar als prioriteit lager scoort dan in 2012.’

Berenschot

Commodity trap

Bij het uitvoeren van hun strategie hebben bedrijven ook moeite om de steven te wenden. Het omzetten van de strategische keuze(s) in concrete actie(s) blijkt voor 27 procent van de bedrijven lastig te zijn. En in 38 procent van de gevallen gooit operationele drukte roet in het eten. Nederlandse bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met prijsconcurrentie. De oplossing wordt niet gezocht in het bieden van de laagste prijs (3 procent), maar juist in betere kwaliteit (45 procent) en service (35 procent). Bedrijven gebruiken datgene waar zij grip op hebben om zich naar de klant of eindgebruiker toe te onderscheiden Daarbij gaat het om de zichtbare kwaliteit van het product of de dienstverlening. Maar of dat voldoende is om de zogenoemde commodity trap te vermijden is volgens de onderzoekers nog maar de vraag. Positief is dat bedrijven klantgerichter worden. Meer bedrijven dan vorig jaar willen zich onderscheiden door een focus op klantsegment(en), het leveren van maatwerk en co-design en co-production. Kijkend naar 2013 verwachten veel bedrijven (54 procent) die actief zijn op de Nederlandse markt een goed resultaat. Voor de ondernemingen die buiten Nederland opereren ligt dat percentage op 70 procent. Europa wordt verreweg het meest genoemd als regio om groei te realiseren, naast China, Zuid-Amerika en Azië/Australië.

Sociale netwerken

Sociale netwerken hebben volgens de onderzoekers de grootste invloed op de formulering en uitvoering van strategie. Cloud computing staat ondertussen nog niet echt op het netvlies. Ook verwachten Nederlandse ondernemers dat digitale technologie slechts in beperkte mate de strategie van hun onderneming zal versnellen. Op de vraag welke aspecten van digitalisering de grootste invloed op de formulering en de uitvoering van hun strategie hebben, antwoordt bijna de helft van de deelnemers: sociale netwerken. De opkomst van onder andere Facebook is lang genegeerd door ondernemers en vervolgens met argusogen bekeken, maar inmiddels wordt het ook steeds vaker als kans gezien door ondernemers om zo het eigen strategieproces te verbeteren. Zo heeft het niet langer enkel de aandacht bij negatieve publiciteit, maar wordt het ook ingezet voor crowdsourcing-achtige strategievorming. De top 3 wordt gecomplementeerd door connectiviteit/mobiele toestellen, zoals de ontwikkeling van apps en digitalisering van documenten. Beide hebben sterk te maken met informatie en de manier waarop deze kan worden ontsloten, wat aangeeft dat de waarde van toegankelijke informatie binnen het strategieproces hoog is. Bedrijven maken hiervan ook steeds meer gebruik om hun klanten te bedienen, denk aan betaald parkeren en bankieren via de mobiele telefoon. Daarnaast constateren de onderzoekers dat steeds meer bedrijven in de richting van een paperless office bewegen. Waar onder de kleine bedrijven de meerderheid een belangrijke rol weggelegd ziet voor sociale netwerken (61 procent), gaat de aandacht van grotere bedrijven uit naar andere ontwikkelingen. Bij middelgrote bedrijven (250-1.000 medewerkers) focust meer dan de helft zich op digitalisering van documenten (52 procent), terwijl onder de hele grote bedrijven (meer dan 5.000 medewerkers) ongeveer de helft zich richt op connectiviteit/mobiele toestellen (49 procent).

Nieuwe distributiekanalen

Verder valt op dat aspecten die te maken hebben met nieuwe distributiekanalen relatief laag scoren. Onder andere online winkelen/handelen en elektronische betalingen scoren relatief laag, alleen online selfservice wordt door een kwart van de bedrijven als belangrijk aangeduid. De klant mag dan wel meer in het vizier zijn dan de afgelopen jaren, ondernemers lijken nog maar in beperkte mate gebruik te maken van nieuwe manieren om het product of de dienst bij die klant te krijgen. Mogelijk dat de nog altijd voortdurende zoektocht naar nieuwe businessmodellen hierbij uitkomst kan bieden. Verder valt op dat cloud computing door slechts 16 procent van de ondernemers wordt genoemd. Cloud computing wordt nog niet ten volste omarmd. De impact van big data wordt hoger ingeschat. Helemaal onderaan de lijst zien de onderzoekers dat de digitalisering van tenders slechts een beperkte invloed heeft op het strategieproces; alleen in de energiesector is dit voor één op de vijf ondernemingen relevant. Gezien alle media-aandacht voor digitale technologie is het interessant om te kijken in welke mate digitale technologie het strategieproces kan versnellen. Maar liefst twee op de vijf ondernemers geven aan dat dit in grote mate of (vrijwel) volledig het geval is. Van de overige 60 procent zegt een derde dat de impact van digitale technologie op het strategieproces gering is (20 procent).

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.