Bedrijven kunnen met WVA aanzienlijk besparen op opleidingskosten

De overheid heeft diverse interessante fiscale stimuleringsmaatregelingen in het leven geroepen om de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren en onderwijs en onderzoek te bevorderen. Een van de populaire regelingen is de zogenoemde Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Volgens Dorrie Heemskerk, een van de initiatiefnemers van de Total Performance Academy, laten bedrijven en instellingen kansen aan zich voorbijgaan. De besparingen liggen voor het oprapen.

Werkgevers kunnen maximaal vier jaar lang 50 tot 100 procent besparen op hun opleidingsuitgaven. De WVA per deelnemer bedraagt 2.753 euro per jaar. Het totaal te besparen bedrag kan voor grote ondernemingen daardoor oplopen tot enkele miljoenen euro’s.

Op basis van de WVA, die al sinds 1996 van kracht is in Nederland, worden beroepsopleidingen in de zogenoemde leer-werkvariant uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs financieel ondersteund. De bedrijven sluiten een overeenkomst met een onderwijsinstelling voor een leer-werktraject voor de werknemers. Een erkende onderwijsinstelling moet het scholingsprogramma wel toetsen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Werkgevers kunnen op grond van de WVA minder belasting en premies betalen voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die zij maken. Zij betalen dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing.

Voor wat de WVA betreft, kan een organisatie als de Total Performance Academy bedrijven en instellingen volledig ontzorgen, van de eerste aanvraag tot en met de administratieve afhandeling. Organisaties worden geholpen met aanzienlijke besparingen op de bestaande interne opleidingen. Bestaande programma's en activiteiten worden vertaald naar erkende mbo en hbo-opleidingen waardoor een organisatie aanspraak kan maken op de WVA.

Werknemers

Een werkgever kan de afdrachtverminderingen alleen toepassen voor werknemers. Voor de afdrachtvermindering onderwijs geldt een uitzondering: deze kan hij ook toepassen voor bepaalde niet-werknemers, bijvoorbeeld stagiairs. Bovendien kan hij de afdrachtvermindering onderwijs sinds 1 januari 2012 onder voorwaarden ook toepassen voor werknemers die in een ander EU- of EER-land een opleiding volgen. Voor de afdrachtverminderingen is het begrip 'werknemer' beperkter dan voor de loonheffingen. Onder een werknemer voor de afdrachtverminderingen verstaat de Belastingdienst werknemers die bij de werkgever in echte dienstbetrekking zijn en de volgende werknemers met een fictieve dienstbetrekking:

 • agenten en subagenten;
 • meewerkende kinderen;
 • bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur;
 • thuiswerkers en hun hulpen;
 • uitzendkrachten;
 • gelijkgestelden.

De werkgever kan de afdrachtverminderingen alleen toepassen voor bovenstaande werknemers. Hij kan de afdrachtverminderingen echter wel verrekenen met de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor andere werknemers.

Acht categorieën

Er zijn acht categorieën werknemers en leerlingen voor wie werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs kunnen toepassen. Werkgevers hebben onder voorwaarden recht op de afdrachtvermindering onderwijs voor:

 1. een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg;
 2. een werknemer die is aangesteld als assistent in opleiding (aio) of als promovendus bij een universiteit, of is aangesteld als onderzoeker in opleiding (oio) bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen of bij een onderzoeksinstelling die onder een van deze twee instellingen valt;
 3. een werknemer die is aangesteld bij een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO;
 4. een werknemer die bij hem werkt in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo);
 5. een werknemer die eerder werkloos was en aangewezen scholing volgt om startkwalificatieniveau te komen;
 6. een leerling die een leer-werktraject volgt in het 3e of 4e leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De leerling hoeft niet in dienstbetrekking te zijn;
 7. een stagiair die minstens twee maanden lang een stage volgt voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2. De stagiair hoeft niet in dienstbetrekking te zijn;
 8. een werknemer die een procedure Erkenning verworven competentie (EVC-procedure) volgt bij een erkende EVC-aanbieder.

Europese Unie

Sinds 1 januari 2012 geldt de afdrachtvermindering onderwijs onder voorwaarden ook voor werknemers die in een ander EU- of EER-land een opleiding volgen. De werkgever mag de afdrachtvermindering onderwijs voor deze werknemers pas toepassen als ze een verklaring hebben van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In deze verklaring moet staan dat de buitenlandse opleiding wat betreft niveau en kwaliteit vergelijkbaar is met de Nederlandse opleidingen.

Administratieve verplichtingen

Voor elke werknemer moet de werkgever per aangifte loonheffingen bijhouden hoeveel afdrachtvermindering hij heeft toegepast. Deze gegevens bewaart hij bij zijn loonadministratie. Daarnaast bewaart hij de verklaring en de onderwijsovereenkomst die bij de opleiding of stageovereenkomst hoort, bij de loonadministratie.

Het BTG bureau onderzoekt in het kader van de projectgroep Competenties en talentontwikkeling momenteel de mogelijkheden voor het opzetten van een eigen academie. De volgende vraag staat hierbij centraal: wat zijn essentiële vaardigheden in het bedrijfscommunicatievak? Onder professionele begeleiding zal in deze projectgroep onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is te komen tot een keurmerk op basis van persoonscertificering: ‘BTG-gecertificeerd in Communicatietechnologie’. Startpunt is het formuleren van functieprofielen. In een later stadium komen ook de beloning, carrièremogelijkheden en vakopleidingen aan de orde.

Meld je aan voor de projectgroep Competenties en talentontwikkeling.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.