Europese Commissie wil bureaucratie rond uitrol breedband aanpakken

Onder het motto ‘Minder graafwerk is goedkoper breedband’ heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om de kosten voor het uitrollen van snel internet met 30 procent terug te dringen. Bouwwerkzaamheden, zoals het opbreken van straten om glasvezel te leggen, maken tot 80 procent uit van de kosten voor de aanleg van snelle netwerken. Het voorstel van de Europese Commissie kan volgens onderzoek bedrijven een besparing van 40 tot 60 miljard euro opleveren.

Snel breedband is essentieel voor de interne markt voor telecom en digitale dienstverlening die de Europese Commissie tot stand wil brengen. Het uitrollen daarvan wordt op dit moment nog belemmerd door een wirwar aan regels en administratieve procedures op nationaal en subnationaal niveau. Op de meeste plekken zijn de regels momenteel schadelijk voor het concurrentievermogen van Europa, aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes.

De ontwerpwetgeving die nu is voorgesteld, bouwt voort op beste praktijken die worden toegepast in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, maar geeft wat betreft de organisatie grotendeels vrije hand aan de lidstaten. Zodra het Europees Parlement en de Raad het ermee eens zijn, worden de regels rechtstreeks van toepassing in de hele EU.

Eurocommissaris Neelie Kroes:

‘Iedereen verdient snel breedband. Ik wil de bureaucratische rompslomp wegwerken die dat in de weg staat. De Europese Commissie wil dat breedband sneller en goedkoper beschikbaar wordt.’

Acties

De Commissie wil concreet:

 • ervoor zorgen dat nieuwe of gerenoveerde gebouwen voorbereid zijn voor snelle breedband;
 • infrastructuur tegen billijke en redelijke voorwaarden, onder andere wat de prijzen betreft, openstellen (hieronder vallen bestaande buizen, leidingen, mangaten, kasten, palen, masten, antenne-installaties, torens en andere ondersteunende constructies);
 • een einde maken aan de gebrekkige coördinatie van civiele werken door alle netwerkexploitanten de mogelijkheid te geven overeenkomsten te sluiten met andere infrastructuuraanbieders;
 • ingewikkelde en tijdrovende vergunningsprocedures vereenvoudigen, met name voor masten en antennes, door ervoor te zorgen dat vergunningen altijd binnen zes maanden worden verleend of afgewezen en door alle aanvragen via één aanspreekpunt te laten afhandelen.

Fysieke infrastructuur

Het is momenteel niet altijd duidelijk in hoeverre bestaande fysieke infrastructuur geschikt is voor het uitrollen van breedband. Evenmin zijn er in de EU geschikte, algemeen toegepaste regels voor de aanleg van breedband. Er is ook geen markt waarop handel mogelijk is in fysieke infrastructuur of het gebruik van infrastructuur die van andere nutsbedrijven is. In sommige lidstaten bestaan er zelfs voorschriften die tegengaan dat nutsbedrijven samenwerken met telecomexploitanten.

Tienpuntenplan

Het initiatief van de Europese Commissie om de regels voor het aanleggen van breedband terug te dringen maakt deel uit van het tienpuntenplan om een impuls aan het uitrollen van breedband te geven dat is gepresenteerd ter gelegenheid van de tussentijdse evaluatie van de Digitale Agenda voor Europa.

Deze digitale agenda, zoals onder meer toegelicht in een memo over de impact voor burgers en een memo over de belangrijkste initiatieven, is gericht op groei en werkgelegenheid op basis van snelle communicatienetwerken. Wat de aanleg van netwerken betreft moet er nog veel werk worden verzet om de ambitieuze doelstellingen te behalen die in de digitale agenda voor breedband zijn vastgelegd.

Nog dit jaar moeten alle Europeanen 'basisbreedband' hebben. In 2020 moeten alle Europeanen toegang hebben tot snelheden boven de 30 Mbps. In 2020 dient minstens 50 procent van alle Europese huishoudens een internetabonnement met een snelheid van meer dan 100 Mbps te hebben. Deze doelen kunnen volgens de Europese Commissie alleen worden bereikt als de kosten voor de aanleg van infrastructuur in de hele EU worden teruggedrongen.

Kosten beperken

De nu voorgestelde ontwerpwetgeving komt niet uit de lucht vallen. Al in 2010 heeft de Europese Commissie in de zogenoemde mededeling Breedband in Europa: investeren in digitale groei plannen aangekondigd om de kostenbeperkingspraktijken nader te bekijken en daarover in 2012 te rapporteren.

De Europese Raad van 1 en 2 maart 2012 heeft de Europese Unie opgeroepen tot actie om te zorgen voor een betere breedbanddekking, onder meer door de kosten van de hogesnelheidsbreedbandinfrastructuur te verlagen. In de mededeling Akte voor de interne markt II: Samen voor nieuwe groei is het verminderen van de kosten voor het uitrollen van breedband genoemd als een van de twaalf kernacties die het stimuleren van groei, werkgelegenheid en vertrouwen in de eengemaakte markt beogen, alsmede het op het terrein teweegbrengen van reële effecten.

De Europese Raad van 13 en 14 december 2012 heeft de Commissie opgeroepen alle cruciale voorstellen uiterlijk in het voorjaar van 2013 in te dienen.

Crowdsourcing

Als onderdeel van deze plannen heeft er in 2012 een openbare raadpleging plaatsgevonden over een EU-initiatief om de kosten voor het uitrollen van snelle communicatie-infrastructuur in Europa te verminderen. Uit de reacties daarop is gebleken dat het de moeite waard is om gevolg te geven aan de plannen van de commissie om de kosten voor bouwwerkzaamheden in het kader van het uitrollen van breedband op de eengemaakte markt terug te dringen.

De meerderheid van de respondenten heeft aangegeven dat er inefficiënt wordt gewerkt, dat er knelpunten zijn en dat er mogelijkheden zijn om de kosten te verlagen. Behalve de openbare raadpleging heeft de Europese Commissie op internet een discussieplatform over crowdsourcing opgezet om ideeën over het terugdringen van de kosten van breedband uit te wisselen.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.