Nederlandse bestuurders ontberen visie op big data

Ruim de helft van de bestuurders van Nederlandse bedrijven heeft geen duidelijke visie op het belang van big data en de analyse ervan voor de strategische agenda van de onderneming. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder financieel bestuurders van bijna tweehonderd Nederlandse bedrijven.

Nog geen 25 procent van de bedrijven is momenteel actief bezig om hun managementinformatie aan te vullen met analyse van grote dataverzamelingen. Nederlandse bedrijven hebben volgens de onderzoekers grote moeite om aan te haken bij de ontwikkelingen. Hoewel de meeste ondernemingen verwachten dat het gebruik en de invloed op de bedrijfsvoering aanzienlijk zal zijn en de concurrentiepositie ingrijpend zal veranderen, speelt big data een beperkte rol bij strategische beslissingen die door besturen worden genomen. Ruim de helft van de bestuurders heeft geen duidelijke visie op het belang van big data en de analyse voor de strategische agenda van de onderneming.

Onderzoeker Sander Klous van KPMG Management Consulting:

'Deze cijfers staan in schril contrast met de waarde die door de bedrijven wordt toegedicht aan big data. Een meerderheid van de bestuurders verwacht dat het gebruik van big data met name zal leiden tot een betere sturing van het bedrijf en een betere strategische besluitvorming.'

Financiële functie

Het blijkt dat bij de meeste bedrijven de verantwoordelijkheid voor het gebruik van big data op dit moment ligt bij de financiële functie en in mindere mate bij de it-functie. Volgens de onderzoekers is dat een goed teken. Het geeft aan dat ondernemingen zich realiseren dat big data en de analyse ervan over meer gaan dan technologie alleen. Bijna de helft van de bedrijven verwacht ook dat het belang van de financiële functie als gevolg van het gebruik van big data aanzienlijk zal toenemen. De financiële tak van organisaties zal binnen twee jaar de regie voeren bij het analyseren en interpreteren van de grote hoeveelheid gegevens. De onderzoekers verwachten dat deze in toenemende mate leidend zal zijn bij het bepalen van de strategie van ondernemingen.

Randvoorwaarden

Bijna 70 procent van de bedrijven verwacht dat de it-functie op termijn slechts verantwoordelijk zal zijn voor de randvoorwaarden om alle data te kunnen interpreteren. Het kunnen profiteren van alle nieuwe inzichten die uit deze data voortvloeien staat of valt overigens niet alleen met de beschikbaarheid van de juiste technologie. Er moet ook aandacht zijn voor de juridische, organisatorische, strategische en technologische aspecten om een grote dataverzameling waarde te laten toevoegen aan een onderneming. Organisaties die erin slagen om dit complexe speelveld goed te managen, gaan aantoonbaar beter presteren. Vooral als ze op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden in het big data-ecosysteem.

Data-explosie

Bedrijven worstelen volgens de onderzoekers duidelijk met de explosie van data, die in allerlei vormen op ze afkomt. Binnen de bestuurskamers van grote Nederlandse ondernemingen groeit weliswaar het besef dat ze veel meer kunnen halen uit de gegevens die zij links en rechts, gevraagd en ongevraagd, binnenkrijgen. De huidige gebrekkige strategische aandacht voor big data en het feit dat de bedrijven aangeven de noodzakelijke capaciteit te ontberen baren echter zorgen. De onderzoekers zien op dit moment dat in de Verenigde Staten al een enorm tekort is ontstaan aan zogenaamde data scientists die in staat zijn data om te zetten in strategische informatie. Ook in Nederland zullen wij zeer binnenkort tegen deze barrière oplopen.

Game changers

Bedrijven die erin slagen orde te scheppen in de chaos zetten een belangrijke stap in het optimaliseren van de kosten, in verbeterde klantenservice, in productinnovatie, in risicoanalyse en vooral ook in verbeterde marketing. De echte winnaars van morgen zijn de zogenaamde game changers, bedrijven die hun businessmodel opnieuw weten uit te vinden om zo optimaal te profiteren van hun data-gedreven organisatie.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.