Telecom providers nemen dekking over bij grote storingen

markt_spelersTelecom providers gaan elkaars sms- en telefoonverkeer overnemen bij langdurige storingen. KPN, Vodafone en T-Mobile hebben hierover onderling afspraken gemaakt. Dat maakt minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag bekend tijdens de Europadag in Den Haag. BTG-directeur Richard den Uijl heeft zich naar aanleiding van de Vodafone-brand in Rotterdam een jaar geleden al sterk gemaakt voor een dergelijk mobiel noodnet. De aankondiging van minister Kamp geldt dan ook als een belangrijke mijlpaal voor het lobbywerk dat belangenbehartiger BTG heeft verricht voor zijn leden.

De drie providers KPN, T-Mobile en Vodafone gaan in de zomer van dit jaar de zogeheten regionale roaming testen. Naar verwachting kan er vanaf het eind van het jaar bij storingen gebruik gemaakt worden van elkaars netwerk. Voorlopig geldt het alleen voor sms- en telefonieverkeer. Het ministerie van Economische Zaken gaat samen met de providers onderzoeken of het mogelijk en nodig is om ook elkaars dataverkeer over te nemen bij een grootschalige netwerkstoring.

Minister Kamp, Economische Zaken:

'Nederland is een van de weinige landen met een dergelijke voorziening. Ik ben blij dat de aanbieders van mobiele telefonie deze afspraken hebben gemaakt waardoor consumenten bij een langdurige storing kunnen blijven bellen en sms’en. Gebruikmaken van elkaars netwerken kan wanneer meer dan 500.000 klanten van één provider in één specifieke regio worden getroffen door een storing. Bovendien moet de storing naar verwachting langer dan drie dagen gaan duren.’

Overstapdrempels

Tijdens het Algemeen Overleg Telecommunicatie op 21 november 2012 had de minister al toegezegd de Tweede Kamer te zullen informeren over de manier waarop de drie aanbieders (KPN, T-Mobile en Vodafone) het telefoon- en sms-verkeer van elkaar overnemen bij een storing. In een brief aan de Tweede Kamer informeert de minister nu over de behaalde resultaten op dit punt. Daarnaast informeert hij in de brief over een aantal andere onderwerpen in de telecommarkt. Dit naar aanleiding van zijn eerdere toezeggingen over onder andere compensatie bij storingen, de transparantie van de kosten van mobiel datagebruik, het bel-me-niet-register en het verzoek van Kamerlid Gesthuizen 23 april 2013 over de stand van zaken betreffende de regelgeving inzake Pretium. Ook stelt hij de Tweede Kamer op de hoogte van een aantal nieuwe onderwerpen in de telecommarkt. Het gaat dan om overstapdrempels in zowel de consumenten- als de zakelijke markt. Ten slotte krijgt de positie van de zakelijke gebruiker, zoals in het genoemde algemeen overleg aan de orde kwam, in de brief aandacht.

Regionale roaming

Naar aanleiding van de grootschalige storing in het mobiele telefonienetwerk van Vodafone in april vorig jaar, hebben de drie mobiele operators, KPN, T-Mobile en Vodafone, gezamenlijk onderzocht in hoeverre het mogelijk is om in geval van een grootschalige storing tijdelijk het spraak- en sms-verkeer voor elkaars klanten te kunnen overnemen. De drie operators zijn tot de conclusie gekomen dat die mogelijkheden er zijn en hebben afspraken met elkaar gemaakt die voorzien in het tijdelijk overnemen van elkaars klanten voor spraak- en sms-verkeer. De afspraken treden in werking op het moment dat meer dan 500.000 klanten van een netwerkoperator zijn getroffen, het de verwachting is dat de storing langer dan drie dagen zal duren en het een specifieke regio betreft.

Capaciteit

De maximaal beschikbare capaciteit zal worden ingezet om de dienstverlening voor alle getroffen klanten te kunnen overnemen op het moment dat regionale roaming in werking treedt. Daarbij is volgens de minister een kleine kans aanwezig dat, gelet op de beschikbare capaciteit van de bestaande netwerken en de grootte van de storing, niet gegarandeerd kan worden dat de dienstverlening voor alle getroffen klanten kan worden overgenomen.

De verwachting is dat aan het einde van het jaar de mogelijkheid van zogeheten regional roaming operationeel zal zijn. Komende maanden zullen hiervoor de nodige technische voorzieningen worden getroffen die uitgebreid zullen worden getest. De minister benadrukt dat hij verheugd is met de afspraken die de operators hebben gemaakt over regional roaming. Indien er een grootschalige uitval van het mobiele telefonienetwerk plaatsvindt in Nederland, is voor het overnemen van spraak- en sms-verkeer een gedegen alternatief voorhanden voor een significant aantal getroffen klanten. Nederland zal straks als een van de weinige landen in de wereld een dergelijke voorziening hebben.

M2M

Naast het overnemen van spraakverkeer en sms, zal ook nog onderzocht worden of in geval van een grootschalige netwerkstoring het overnemen van elkaars dataverkeer mogelijk is. Bepaalde mobiele vitale diensten (bijvoorbeeld machine-to- machine toepassingen) zijn namelijk sterk afhankelijk van dataverkeer. In nauwe afstemming met de mobiele operators zal de minister  onderzoek laten verrichten naar de omvang, aard en betekenis van het dataverkeer in relatie tot de beschikbare alternatieven en maatregelen ter borging van de continuïteit.

Op basis van dit onderzoek kan binnen de technische mogelijkheden worden beoordeeld of en in welke mate uitbreiding van de afspraken die operators hebben gemaakt, noodzakelijk dan wel haalbaar is. Dit is complex, omdat het overnemen van dataverkeer veel meer capaciteit vraagt van het mobiele netwerk van de operator die de klanten overneemt. De kans op uitval van het gehele mobiele communicatienetwerk van die operator wordt hierdoor groter waarmee de oplossing een averechtse werking kan hebben. Daar komt bij dat voor dataverkeer de beschikbaarheid van Wi-Fi in toenemende mate een alternatief vormt. De minister verwacht de Tweede Kamer  over de uitkomsten van het onderzoek in het vierde kwartaal te berichten.

Tijdens de ‘Europadag’ spreken ondernemers met minister Kamp en Eurocommissaris Kroes over wat Nederland moet doen om voorop te blijven te lopen op ict-gebied en wat Europa hierin kan betekenen. De Europadag wordt jaarlijks in iedere lidstaat van de Europese Unie georganiseerd.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.