Minister Kamp wil overstapdrempels zakelijke telecomgebruikers verlagen

markt_spelersOverstapdrempels belemmeren de keuzevrijheid van de telecomgebruiker. Daarom vindt minister Kamp van Economische Zaken het van groot belang dat overstapdrempels zoveel mogelijk worden weggenomen, ook om de marktwerking te bevorderen. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Kamp heeft vooral oog voor de overstapdrempels waarmee zakelijke telecom- en ict-gebruikers worden geconfronteerd.

De afgelopen jaren is er volgens de minister al veel gedaan om overstapdrempels te verminderen. Desondanks heeft dit onderwerp ook de komende tijd zijn aandacht, omdat hij nieuwe overstapdrempels signaleert in zowel de consumenten- als de zakelijke markt. Daarnaast krijgt de minister signalen dat de zakelijke gebruikers, zoals zzp’ers en kleine mkb-bedrijven, bij klachten vaak tussen wal en schip vallen. Ook de Tweede Kamer heeft tijdens het Algemeen Overleg Telecommunicatie (AO) van 21 november vorig jaar aandacht gevraagd voor de positie van de zakelijke gebruiker. Deze groep gebruikers heeft dan ook zijn speciale belangstelling.

Lange opzegtermijnen

Tijdens het Algemeen Overleg Telecommunicatie zijn vragen gesteld over de positie van de zakelijke gebruiker, met name als het gaat om overstappen. De minister heeft toen toegezegd te bekijken of er voor deze gebruiker aanvullende bescherming nodig is. Nadien heeft hij de voorwaarden bekeken van contracten die door zakelijke gebruikers worden afgesloten. Hieruit is gebleken dat deze contracten op een aantal zaken afwijken van consumentencontracten, waaronder minder gunstige opzegmogelijkheden, zoals langere opzegtermijnen. Ook is er vaker sprake van stilzwijgende verlenging van contracten.

Bescherming

Ook uit onderzoek van Dialogic in opdracht van OPTA komt de lange contractduur van het huidige contract naar voren als een veelgenoemde reden om niet over te stappen. Net als in de consumentenmarkt vindt de minister dat ook in de zakelijke markt geen onnodige drempels moeten worden opgeworpen als een klant wil overstappen naar een andere aanbieder. Ook heeft hij sympathie voor de gedachte dat de zakelijke gebruiker op bescherming moet kunnen rekenen, zeker als het gaat om zzp’ers en kleine mkb-bedrijven. Gelet op het voorgaande zal de minister met de markt verkennen hoe de positie van de zakelijke gebruiker kan worden verbeterd. Daarbij denkt hij aan meer bescherming van de zakelijke gebruiker bij stilzwijgende verlenging van contracten, vergelijkbaar met die van consumenten.

Wetswijziging

Voor consumenten geldt nu dat stilzwijgende verlenging na de initiële contractsduur alleen mag als de consument daarna het contract kosteloos kan opzeggen (met inachtneming van een opzegtermijn van één maand). Hiermee wordt voorkomen dat men telkens weer vastzit aan een contract voor één of meerdere jaren (zonder de mogelijkheid om het contract tussentijds kosteloos te kunnen opzeggen). Uitbreiding van deze bescherming naar de zakelijke gebruikers, kunnen de overstapdrempels voor deze groep gebruikers sterk doen afnemen. Daarbij sluit de minister een wetswijziging niet uit.

Overstapservice

Verder heeft de minister signalen gekregen dat er zich ook andere problemen voordoen als het gaat om overstappen in de zakelijke markt, zoals onderbreking van de dienst, of dat meer lijnen worden omgezet dan is aangevraagd. Hij vindt dat de sector zelf aan zet is om goede afspraken te maken om de meer technische overstapdrempels die zich in de zakelijke (telefonie)markt kunnen voordoen te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door zakelijke gebruikers een vergelijkbare overstapservice te bieden als reeds het geval is voor consumenten en internetdiensten. KPN heeft op dit punt in samenspraak met de ACM een stap gezet, door een oplossing te bieden voor zakelijke klanten die meerdere telefoniecontracten hebben met verschillende opzegdata. KPN biedt haar klanten de mogelijkheid om hun contracten op te zeggen met één beëindigingsmoment voor alle aansluitingen. De eerstvolgende vervaldatum kan door de zakelijke klant als beëindigingsmoment worden gekozen.

Misleiding

Ten aanzien van overstappen op de zakelijke markt speelt nog een andere kwestie waarvoor de Tweede Kamer aandacht heeft gevraagd, te weten mogelijke misleiding. In antwoorden op kamervragen over mogelijke misleidende werving van zakelijke klanten is door de toenmalige minister Verhagen toegezegd dat zal worden verkend of een speciale regeling in de Telecommunicatiewet een uitkomst kan bieden voor ondernemers die zijn overgestapt door een verkeerde voorstelling van zaken. Nadien is er door de Europese Commissie een mededeling uitgebracht om met name kleine bedrijven beter te beschermen tegen misleidende marketingpraktijken en te zorgen voor betere handhaving. Het voorstel van de Europese Commissie is om de Richtlijn inzake misleidende reclame uit te breiden, zodat niet alleen consumenten, maar ook ondernemingen worden beschermd tegen misleidende marketingspraktijken. De minister geeft er de voorkeur aan om de Europese voorstellen te volgen waarmee een generieke oplossing op termijn voorhanden is, in plaats van een specifieke regeling in de Telecommunicatiewet.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.