Nederland ICT waarschuwt voor chronisch tekort aan ict'ers

business_trendsDe ict-sector verwacht de komende jaren een blijvend groeiende vraag naar ict-professionals. Ook bij geen of geringe groei van de economie zal dat het geval zijn. Met name softwarebedrijven zullen de komende jaren tegen onvervulbare vacatures aanlopen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT Marktmonitor van Nederland ICT.

Het segment telecom en internet groeide in 2012 met 0,9 procent licht. Ook in 2013 zal er naar verwachting een zeer geringe groei zijn in telecom- en internetbestedingen. Net als in voorgaande jaren werd het deelsegment vaste telefonie ook in 2012 gekenmerkt door krimp. In 2012 besteedden afnemers 4,0 procent minder aan deze diensten dan een jaar eerder en ook in 2013 zullen de bestedingen naar verwachting met eenzelfde percentage afnemen.

ICT-bestedingen in Nederland: groeicijfers 2012 en verwachting 2013

ICT-bestedingen in Nederland: groeicijfers 2012 en verwachting 2013

De gespreksvolumes in dit deelsegment dalen fors. Het aantal aansluitingen blijft redelijk stabiel. De verwachte bestedingen aan telecom en internet stijgen in 2013 naar 16,3 miljard euro. De totale verwachte bestedingen aan ict bedragen in 2013 29,6 miljard euro. Dat is circa 5 procent van het bruto binnenlands product.

Hoewel de Nederlandse ict-bestedingen in 2012 licht daalden (0,6 procent) en deze naar verwachting in 2013 gelijk zullen blijven, groeit de softwaresector (2,5 procent) en in het bijzonder het segment applicatiesoftware (4,0 procent) volgens de onderzoekers stevig door.

De onderzoekers voorspellen een tekort van ruim 6.800 ict'ers in 2017. Als de economie aantrekt, kan dit tekort zelfs oplopen tot 12.000 ict'ers. Het groeiende belang van ict-oplossingen zal de arbeidsmarkt in de sector verder onder druk zetten. Ook nu al is er een moeilijk vervulbare vraag naar gespecialiseerde programmeurs en ontwikkelaars van software. Dit terwijl de vraag naar bèta-afgestudeerden stijgt.

Innovatiekracht

In de afgelopen jaren is er een licht groeiende instroom waar te nemen in het ict-onderwijs. Dit is volgens de onderzoekers echter onvoldoende om de voorspelde tekorten op te lossen. Deze tekorten dreigen een rem te zetten op de innovatiekracht van Nederland. Dit terwijl er bijvoorbeeld in de zorgsector een groeiende behoefte is aan slimme ict-oplossingen om het verwachte tekort aan zorgpersoneel op te vangen.

Nederland ICT

ICT Marktmonitor 2013

Harry van Dorenmalen, voorzitter Nederland ICT:

‘Nederland kan alleen profiteren van ict als we voldoende goed gekwalificeerde mensen hebben. Nederland ICT is daarom blij met de focus op technologie in het Techniekpact, waarin regering, werkgevers en werknemers afspraken maken over de aanpak van het dreigende tekort aan technici. De dynamiek van de ict-branche komt tot uitdrukking in de verschillen tussen de sectoren. Als geheel maken we in 2013 pas op de plaats. Er zijn tal van mkb-bedrijven die ook in de huidige markt hun kansen pakken. De sector presteert opnieuw beter dan de economie als geheel. Ict is een differentiator voor zowel bedrijfsleven als overheid. Daar zijn steeds meer beslissers van overtuigd. Dat maakt optimistisch.’

Cloud computing

De bestedingen aan software zullen in 2013 naar verwachting groeien met 2,5 procent. Het deelsegment applicatiesoftware is hierin met een groei van 4,0 procent een uitblinker. De bestedingen aan hardware & kantoortechnologie zullen in 2013 naar verwachting met 4,1 procent dalen. Vooral pc's en printers worden minder verkocht. De bestedingen aan dienstverlening zullen naar verwachting met 2,7 procent krimpen volgend jaar. Niet alleen de economische vooruitzichten spelen hierbij een rol, maar ook de groeiende populariteit van cloud computing heeft invloed op de bestedingen aan professionele dienstverlening. De vraag naar meer traditionele beheerstaken neemt af.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.