Compensatie bij telecomstoringen geldt ook voor zakelijke klanten

markt_spelersTelecom providers worden verplicht bij storingen van telefonie en internet hun klanten te compenseren. Er komen in de wet minimale eisen te staan waaraan een compensatieregeling moet voldoen. Deze eisen gaan voor zowel mobiele als vaste telefonie en internet gelden. Ook zakelijke telecomgebruikers worden bij storingen gecompenseerd. Dit schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Compensatie wordt verplicht bij een storing die langer dan 12 uur duurt. De vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. Bij een storing tussen 12 en 24 uur heeft de klant recht op ten minste 1/30 van de maandelijkse abonnementskosten. Een storing tussen 24 en 48 uur geeft recht op een compensatie van 2/30 van de maandelijkse abonnementskosten enzovoorts.

Met deze minimale regeling houden telecomproviders volgens de minister voldoende ruimte zich te onderscheiden van hun concurrenten. De compensatieregeling gaat ook gelden voor de zakelijke klanten van providers. Begin 2014 stuurt minister Kamp een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer.

Minister Henk Kamp, Economische Zaken:

'Je betaalt als klant om te kunnen bellen en internetten. 'Als die dienst langer dan 12 uur uitvalt, is het heel redelijk dat je daar voor wordt gecompenseerd.'

Het oorspronkelijke uitgangspunt van de minister was een wettelijke bepaling voor een compensatieregeling zonder dat daar minimumeisen aan werden gesteld. Daarbij zou enkel worden opgenomen dat de compensatieregeling van de aanbieders gerelateerd moest zijn aan de duur en omvang van de storing.

Concurrentie

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg Telecommunicatie van 21 november 2012 over dit onderwerp heeft de minister bekeken welke voordelen er zijn als er wel minimumeisen aan de wettelijke verplichting worden gesteld. Als belangrijk voordeel ziet de minister dat er een minimumbeschermingsniveau is voor de consument. De consument weet waarop hij ten minste recht heeft indien zich een storing voordoet. Daarnaast is het van belang dat ook bij een minimum aanbieders voldoende ruimte houden om zich van hun concurrenten te onderscheiden.

Eisen

Vervolgens heeft de minister bekeken wat die minimumeisen zouden kunnen inhouden. Daarbij is gekeken naar de duur van de storing en de hoogte van de vergoeding. Uitgangspunt daarbij was dat er reële bescherming aan de consument wordt geboden en er geen disproportionele belasting voor de aanbieders is. Dit heeft geresulteerd in de volgende set eisen die de minister wil gaan stellen:

 • bij een storing die langer dan 12 uur duurt is compensatie verplicht. Een storing tussen 12 en 24 uur wordt beschouwd als een storing van 1 dag. Dit geldt ook voor elke dag dat de storing voortduurt. Deze duur is gebaseerd op gemiddelde van enkele bestaande, dan wel voorgenomen compensatieregelingen van telecomaanbieders. Een storing van 12 uur of langer is dermate ingrijpend voor de consument, dat een compensatie volgens de minister gerechtvaardigd is.
 • de vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. Hiermee wordt de consument gecompenseerd voor het ontbreken van een tegenprestatie voor de betaalde abonnementskosten. Concreet betekent dit dat bij een storing tussen 12 tot 24 uur de klant recht heeft op ten minste 1/30 van de maandelijkse abonnementskosten.

In natura

De vorm waarin de consument wordt gecompenseerd laat de minister over aan de aanbieder. De compensatie kan financieel zijn, bijvoorbeeld een teruggave van een deel van het abonnementsgeld. Ook een compensatie in natura behoort tot de mogelijkheden, indien de economische waarde hiervan voor de consument helder en gelijkwaardig is. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van extra beltegoed. Het recht op compensatie zal ook gelden voor de zakelijke gebruiker. Hiermee zet de minister volgens eigen zeggen alvast één stap in de richting van meer bescherming van de zakelijke gebruiker.

Zakelijke gebruikers

Zoals eerder aangekondigd zal de minister met de markt verkennen hoe de positie van de zakelijke gebruiker verder kan worden verbeterd. De verplichting tot compensatie zal worden opgenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet, waarin ook andere onderwerpen worden meegenomen. Dit wetsvoorstel zal binnenkort worden geconsulteerd. De minimumeisen zullen worden opgenomen in lagere regelgeving (AMvB) hangende onder het wetsartikel met betrekking tot compensatie.

Opmerkelijk is dat in het door minister Kamp aangekondigde wetsvoorstel ook zakelijke gebruikers worden gecompenseerd bij grote telecomstoringen. Tot dusverre werd algemeen verondersteld dat zakelijke telecomgebruikers mans genoeg waren om hun eigen boontjes te doppen middels waterdichte service level agreements. Hoewel de meeste grootzakelijke telecomgebruikers vaak niet zitten te wachten op een relatief geringe vergoeding in geld, gaat er volgens belangenvereniging BTG wel een belangrijke symboolwerking van het aangekondigde wetsvoorstel uit. BTG is dan ook verheugd om te constateren dat de minister erg zijn best doet om de indruk te wekken dat hij niet alleen voor consumenten in de bres springt, maar wel degelijk ook de klein- en grootzakelijke gebruikers serieus neemt en bereid is ook hen te beschermen tegen al te machtige providers.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.