Kwart grote telecomaanbieders had nog geen continuïteitsplan tijdens nulmeting

business_trendsIn de tweede helft van 2012 zijn er 23 meldingen van grote telecomstoringen geweest. Dit heeft tot overlast geleid voor personen en bedrijven. Dit meldt Agentschap Telecom in een nulmeting. Desondanks gaf 76 procent van de telecom- en netwerkaanbieders aan, op het moment van de nulmeting, enkele weken voor de inwerkingtreding van het Besluit continuïteit, niét te beschikken over een vastgesteld continuïteitsplan. De grote aanbieders met een omzet van 20 miljoen euro of meer, zijn beter voorbereid op calamiteiten: 77 procent van de grote netwerkaanbieders beschikte op het moment van de enquête over een vastgesteld continuïteitsplan.

Volgens Agentschap Telecom, dat het Loket Meldplicht Telecomwet beheert, is het van belang dat bedrijven maatregelen om de continuïteit te verbeteren, hoger op de agenda zetten. Door de storingen kunnen klanten geruime tijd niet (mobiel)bellen of internetten.

Sinds juni 2012 zijn aanbieders van openbare communicatiediensten en -netwerken verplicht hun grotere storingen te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet. Het gaat daarbij om storingen waarbij overlast is voor veel klanten, een vitale dienst of sector wordt getroffen of het alarmnummer 1-1-2 uitvalt.

In totaal heeft Agentschap Telecom 632 aanbieders aangeschreven en hebben 563 (89 procent) de vragenlijst ingevuld geretourneerd binnen de daarvoor gestelde termijnen. De overige 69 aanbieders (11 procent) zijn om diverse redenen niet bij dit onderzoek meegenomen. Uiteindelijk hebben 500 aanbieders een valide set antwoorden aangeleverd die zijn meegenomen in het onderzoek.

Maatschappelijke en economische impact van incidenten

Maatschappelijke en economische impact van incidenten

Alternatieven

De storingen zijn veelal veroorzaakt door stroomuitval en ict-fouten. De 23 meldingen van grote telefoon- of internetstoringen maken volgens Agentschap Telecom duidelijk dat de maatschappij ook moet nadenken over alternatieven bij uitval. Bij een omvangrijke storing kunnen veel bedrijven en personen hun werk niet doen en ontstaat er economische of maatschappelijke schade.

Continuïteitsplan

Sinds 1 januari 2013 zijn aanbieders van openbare communicatiediensten en -netwerken wettelijk verplicht de maatregelen die zij hebben genomen ter voorkoming van verstoringen, vast te leggen in een continuïteitsplan. Agentschap Telecom heeft in oktober 2012 onderzocht hoe ver ze met het opstellen van deze plannen zijn. Van de 500 onderzochte aanbieders beschikte 74 procent op het moment van onderzoek, niet over een continuïteitsplan. Van de grootste aanbieders gold dit voor 23 procent, oftewel 15 telecomaanbieders. Hiervan geeft ongeveer de helft aan er wel mee bezig te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat continuïteit van netwerken of diensten onvoldoende aandacht heeft van de directies. Ook heeft de helft van de aanbieders in hun continuïteitsplan geen rekening gehouden met ernstige calamiteiten zoals grootschalige uitval van elektriciteit en/of ict. Hierdoor kunnen storingen bij deze bedrijven langer duren en loopt de beschikbaarheid van hun (mobiele) telefonie- en internetdienstverlening een risico. De klanten kunnen daar last van ondervinden.

Kwaliteit

Opmerkelijk is verder dat bij meer dan een derde en op sommige punten bij meer dan de helft van de aanbieders de kwaliteit van het continuïteitsplan in relatie met het beschrijven van de meest relevante continuïteitsprocessen nog onder het gewenste kwaliteitsniveau ligt.

Hersteltijd

Bij 31 procent van de aanbieders is de maximum toelaatbare hersteltijd na storing vastgesteld en beschreven in het continuïteitsplan, bij 29 procent van de aanbieders niet, bij 33 procent van de aanbieders is men bezig met de voorbereiding hiervan. Bij 7 procent van de aanbieders is de maximum toelaatbare hersteltijd na storing gedeeltelijk vastgesteld en beschreven in het continuïteitsplan. Bij 29 procent van de aanbieders is de maximum toelaatbare hersteltijd na storing niet vastgesteld en beschreven in het continuïteitsplan.

Verouderde infrastructuur

Bij 13 procent van de aanbieders is in het continuïteitsplan omschreven welk deel van de infrastructuur op korte termijn aan vervanging toe is. Bij 54 procent van de aanbieders niet, bij 29 procent van de aanbieders is men bezig met de voorbereiding hiervan en bij 4 procent van de aanbieders is in het continuïteitsplan gedeeltelijk omschreven welk deel van de infrastructuur op korte termijn aan vervanging toe is.

Bij 37 procent van de aanbieders zijn er met betrekking tot verouderde onderdelen van de infrastructuur, naast spare part management, additionele passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde de continuïteit over dit verouderde gedeelte te kunnen garanderen. Bij 41 procent van de aanbieders niet en bij 22 procent van de aanbieders is men bezig met de voorbereiding hiervan.

Elektriciteitsuitval

Bij 52 procent van de aanbieders heeft men, bij het beschrijven van de risico’s in het continuïteitsplan, geen rekening gehouden met grootschalige uitval van elektriciteit en/of ict. Bij 46 procent van de aanbieders heeft men, in geval van grootschalige uitval van elektriciteit en/of ict, de dan in werking tredende kritieke processen en activiteiten niet in het continuïteitsplan beschreven.

Toezicht

Agentschap Telecom vindt het ongewenst dat telecomaanbieders nog onvoldoende in beeld hebben hoe ze de continuïteit van hun netwerken en diensten waarborgen. Het agentschap verwacht dat aanbieders op korte termijn deze plannen gaan opstellen en effectueren, zodat de klanten minder overlast van storingen ervaren. Hier gaat het agentschap op toezien. Agentschap Telecom bezoekt de aanbieders waar zich de grootste risico’s bevinden. Daarnaast zet het agentschap erop in dat alle aanbieders zo snel mogelijk beschikken over een vastgesteld continuïteitsplan. Het agentschap heeft de mogelijkheid sanctionerend op te treden tegen partijen die niet voldoen. Sanctioneren is overigens maar één onderdeel van het arsenaal aan bevoegdheden van het agentschap die ingezet (zullen) worden voor overtredingen.

Zakelijke klanten mogen van telecom- en netwerkaanbieders verwachten dat ze, vanuit een vanzelfsprekende maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid, op adequate wijze zorg dragen voor de continuïteit van netwerken en/of diensten. Het is schokkend dat zo weinig aanbieders ten tijde van de nulmeting beschikten over een vastgesteld continuïteitsplan dat aan alle kwaliteitseisen voldoet. Belangenorganisatie BTG juicht het dan ook toe dat Agentschap Telecom zijn toezichthoudende taak serieus neemt en bedrijven gaat wijzen op hun wettelijke verplichtingen. 

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.