Rijksoverheid start aanbesteding vaste datacomdiensten onder de naam ON2013

markt_spelersDe Rijksoverheid is gestart met de voorbereidingen voor een aanbesteding van vaste datacommuncatiediensten onder de naam ON2013. Na publicatie in mei 2013 van de verwervingsstrategie, die beschikbaar is op de website, inventariseerde het projectteam ON2013 de behoefte aan datacommunicatiediensten bij deelnemers aan de aanbesteding. Deze inventarisatie is inmiddels zover gevorderd dat een deel van de resultaten, in de vorm van een Algemene Functionele Beschrijving (AFB), beschikbaar is voor marktpartijen en deelnemers via een te downloaden PDF.

Sinds enkele jaren maakt een groot aantal overheidsorganisaties gebruik van gezamenlijk aanbestede overeenkomsten op het gebied van tele- en datacommunicatie. Een van deze overeenkomsten betreft de overeenkomst voor vaste dataverbindingen, bekend onder de naam OT2006-Vaste Data. De raamovereenkomst loopt in oktober 2013 af. Om zorg te dragen voor opvolging voor deze aflopende overeenkomst en om nieuwe initiatieven op het gebied van datacommunicatie mogelijk te maken, is het project ON2013 opgestart.

ON2013, staat voor 'OverheidsNetwerken 2013'. Overheden die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze aanbesteding en marktpartijen die mee willen dingen naar de te vergeven overeenkomst vinden zodra beschikbaar meer informatie op een speciale website.

Commodities

ON2013 werkt aan het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Het beeld hierbij is dat de diensten die verworven gaan worden commodities zijn en door de markt in concurrentie geleverd kunnen worden. Het projectteam probeert namens de deelnemers een goede balans te vinden tussen de eisen vanuit de deelnemers en de diensten die de markt kan leveren. De deelnemers verwachten passende kwaliteit voor een scherpe prijs. Het projectteam verwacht op basis hiervan standaarddiensten. Graag nodigt het projectteam marktpartijen uit te reageren op de voorlopige inzichten inzake de behoefte die op de website geplaatst wordt.  Het projectteam kan de markt geen garanties bieden over verwerking van geplaatste voorlopige inzichten noch van reacties daarop in de aanbestedingsdocumenten. Alle reacties zullen evenwel zorgvuldig worden behandeld.

Eisen

Het document bevat een globaal overzicht van een deel van de eisen die het projectteam ON2013 in het kader van de aanbesteding ON2013 voornemens is op te nemen in het beschrijvend document. Dit document heeft als doel de deelnemers en de potentiële marktpartijen op een vroeg tijdstip te informeren over delen van de inhoud van de aanbesteding. Hierdoor kunnen de deelnemers en de marktpartijen nog voor de officiële publicatie van de aanbesteding feedback geven op onderdelen van de gevraagde dienstverlening. Betrokkenen worden dan ook van harte uitgenodigd hun feedback door te geven via een speciaal postbusadres. Het projectteam zal vervolgens een zorgvuldige afweging maken of de feedback aanleiding is om eisen aan te passen. Hiermee wordt tevens duidelijk dat alle in het document opgenomen informatie uitsluitend moet worden beschouwd als een momentopname en daarmee vatbaar is voor iedere denkbare wijziging. Aan de inhoud van het AFB kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Het projectteam zal nieuwe versies van het document publiceren op de website als daar als gevolg van gewijzigde of nieuwe inzichten aanleiding voor is.

Koers

Tot slot wordt nog vermeld dat het AFB is samengesteld uit verschillende losse onderdelen van het huidige concept beschrijvend document. Het is mogelijk dat hierdoor gelijksoortige eisen in de verschillende percelen nog enigszins verschillend zijn gespecificeerd, of dat er verwijzingen zijn opgenomen die naar niet in het AFB opgenomen besteksdelen verwijzen. Dit is echter geen belemmering voor het verkrijgen van een algemeen beeld van de koers die het projectteam met deze aanbesteding voor ogen heeft.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.