ACM legt KPN last onder dwangsom op

markt_spelersACM legt KPN een last onder dwangsom op om het telecombedrijf te dwingen uiterlijk 5 november 2013 aan andere aanbieders aan te kondigen welke glasvezeldiensten zij aanbiedt op circa 380.000 adressen. Het telecombedrijf riskeert een dwangsom van 50.000 euro per dag met een maximum van 500.000 euro. Tegen deze last onder dwangsom kan KPN een voorlopige voorziening indienen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

ACM constateert dat KPN op haar website wholesale-afnemers hoge kwaliteit wholesale-breedbandtoegang en wholesale-huurlijnen (HKWBT/HL) aanbiedt voor circa 380.000 adressen die nog geen glasvezelaansluiting hebben. Het betreft adressen waarnaar KPN haar netwerk vrijwillig wenst uit te rollen en waarvoor zij dus reeds intern de uitrolbeslissing heeft genomen. Deze wholesale-proposities zijn daadwerkelijk afneembaar doordat wholesale-afnemers voor één of meerdere van de adressen HKWBT/HL-diensten kunnen bestellen waarna KPN de aansluitlijnen zonder voorbehoud aanlegt. Daarnaast doet KPN ook retailproposities aan afnemers voor glasvezeldiensten op nog te ontwikkelen aansluitlijnen.

KPN levert met haar glasvezelnetwerken telecomdiensten aan wholesale-bedrijven onder het motto fiber to the office, oftewel FttO. Via die glasvezelnetwerken kunnen aanbieders diensten aanbieden. KPN Wholesale heeft in januari dit jaar een lijst gecomponeerd met circa 380.000 adressen waar zij hoge kwaliteit breedband en huurlijnen wil leveren aan zakelijke wederverkopers als bijvoorbeeld Breedband in Bedrijf, SIGnet, RouteIT et cetera en onder de nearnet-verplichting glasvezel leverde. Sinds juli 2013, na het schorsen door de rechter in juni 2013 van de 'graafplicht' (officieel nearnet-verplichting), levert zij op die adressen geen glasvezeltoegangsdienst (ODF Access FTTO) meer aan bijvoorbeeld Tele2.

Aankondigingstermijn

Om bedrijven de mogelijkheid te geven te kiezen uit meerdere aanbieders op het glasvezelnetwerk van KPN, verplicht de Autoriteit Consument & Markt KPN om op de netwerken toegang te verlenen aan haar concurrenten. ACM verplicht KPN daarbij om aan de andere aanbieders op haar netwerk op tijd aan te kondigen dat er nieuwe glasvezelaansluitnetwerken en -diensten worden geïntroduceerd. KPN mag tijdens die aankondigingstermijn klanten niet zelf al een aanbod doen. Op die manier staan alle aanbieders gelijk aan de start om te concurreren om nieuwe klanten.

KPN biedt aan ongeveer 380.000 adressen die nog geen glasvezelaansluiting hebben, diensten aan. De nieuwe glasvezelaansluitingen werden echter pas aan andere aanbieders bekendgemaakt nadat KPN al contracten met de klanten heeft gesloten. ACM constateert dat er in die gevallen geen ruimte was voor concurrentie van andere aanbieders.

In het marktanalysebesluit Ontbundelde toegang tot zakelijke glasvezelnetwerken, ODF-access (FttO), is voor KPN de verplichting opgenomen om nieuwe of gewijzigde wholesalediensten minimaal twee maanden voor implementatie aan te kondigen en er zorg voor te dragen dat de aangekondigde wholesale-dienst ook daadwerkelijk afneembaar is aan het einde van de aankondingingstermijn.

Nearnet-verplichting

Volgens KPN heeft de verplichte aankondigingstermijn geen betrekking op de aanleg van individuele aansluitlijnen. De onderneming bestrijdt dat er een nieuwe dienst wordt geïntroduceerd indien er een aansluitlijn wordt aangelegd. Verder is volgens KPN de verplichte aankondigingstermijn voor nog te ontwikkelen aansluitnetwerken niet van toepassing op de aanleg van individuele aansluitlijnen, maar ziet deze verplichting in het bijzonder op vraagbundelingstrajecten op bedrijventerreinen.

Daarnaast is KPN van oordeel dat de schorsing van de nearnet-verplichting ook geldt voor de transparantie- en non-discriminatieverplichting waardoor de verplichte aankondigingstermijn niet van toepassing is op nieuwe aansluitlijnen. KPN bestrijdt in haar pleitnota van 9 oktober 2013 dat er voor aanbiedingen op nog te ontwikkelen infrastructuur, zoals een nieuwe aansluitlijn, sprake is van een interne levering van FttO-diensten en dat hiervoor de non-discriminatieverplichting zou gelden. Volgens het bedrijf dwingt ACM haar met het toepassen van de aankondigingstermijn op individuele aansluitlijnen om een landelijk dekkend aanbod voor nearnet-adressen te doen. Naar het oordeel van KPN doet dit geen recht aan de schorsing van de nearnet-verplichting.

Uitrolplannen

Volgens ACM staat het KPN vrij om – gedurende de schorsing van de nearnet-verplichting – al naar gelang haar uitrolplannen te wijzigen, het aangekondigde adressenbestand voor FttO-diensten te verruimen of in te perken. KPN is dus niet verplicht om een landelijk dekkend aanbod te doen voor FttO-diensten. Alleen daar waar zij vrijwillig FttO-diensten introduceert, dient dit transparant en non-discriminatoir te worden aangekondigd.

Besluit

Ter beëindiging van de voortdurende overtredingen legt ACM op grond van artikel 15.1 jo. artikel 15.2 Telecommunicatiewet aan KPN dus een last onder dwangsom op die inhoudt dat zij uiterlijk 5 november 2013 FttO-diensten aankondigt voor de circa 380.000 adressen, waarvoor zij zonder voorbehoud aansluitlijnen aanlegt zoals aangegeven op haar website (met het bestand: ‘nearnet-onnet-pc6hsnr_11_januari_2013’, werkblad ‘PC6hsnr-neanr-onnet-geen voorbeh’). Op het afgeschermde deel van de website van KPN Wholesale is een  lijst gepubliceerd met alle 515.000 adressen (ruim 900.000 bedrijven) waar het Nearnet- en Onnet-tarief geldt.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.