KPMG richt investeringsfonds voor big data op

business_trendsKPMG gaat volgens eigen zeggen bedrijven wereldwijd helpen om big data efficiënter in te zetten in de bedrijfsvoering. Hiertoe heeft het advieskantoor het investeringsfonds KPMG Capital opgericht dat zal investeren in oplossingen die helpen de groeiende hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde gegevens om te zetten in toegevoegde waarde voor ondernemingen.

Uit internationaal onderzoek van KPMG blijkt dat bijna 70 procent van de onderzochte bedrijven weliswaar overtuigd is van het strategische belang van data-analyse, maar dat zij op dit moment onvoldoende in staat zijn om dit soort analyses effectief uit te voeren.

Analyseren

Volgens de onderzoekers beschouwen ondernemingen niet zozeer het volume van de data als een mogelijk obstakel, maar veeleer de mogelijkheid om de informatie te kunnen analyseren en hierop real time te kunnen acteren. En soms belemmeren de gebrekkige datakwaliteit, wet- en regelgeving en de consistentie van de verkregen data in hun ogen een volledige benutting van het potentieel. In een aantal gevallen staat bovendien de organisatie van de onderneming het beter benutten van de verkregen data in de weg.

Edo Roos Lindgreen, partner bij KPMG:

‘Veel ondernemingen, zowel nationaal als internationaal, worstelen met de steeds groter wordende hoeveelheid klantinformatie waarover zij kunnen beschikken. Als gevolg van het groeiende gebruik van sociale netwerken en multimedia door de consument krijgen de bedrijven steeds meer gegevens binnen van hun klanten. Hoewel deze informatie voor het grootste deel ongestructureerd is, bieden de gegevens de bedrijven de mogelijkheid de bedrijfsvoering aanzienlijk te verbeteren en een belangrijk concurrentievoordeel te realiseren. Veel bedrijven slagen daar echter niet in.'

Overnames

Het beschikbare kapitaal in het investeringsfonds zal met name worden gebruikt om te investeren in en samen te werken met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het analyseren van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Zonodig zullen ook ondernemingen met dit soort expertise worden overgenomen. Hun deskundigheid gevoegd bij de kennis die KPMG zelf in huis heeft, maakt het volgens het advieskantoor mogelijk om big data op een strategische manier in te zetten bij de bedrijfsvoering van ondernemingen.

Telecommunicatiesector

Roos Lindgreen verwacht dat het fonds met name zal worden ingezet bij ondernemingen in een aantal specifieke sectoren, zoals de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening, de energie- en de telecommunicatiesector. Vooral in deze sectoren zijn er volgens hem grote voordelen te behalen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een beter gebruik van online en social media, in meer aandacht voor fraudebestrijding en beter reputatiemanagement. Organisaties die erin slagen big data goed te managen, presteren dan ook in de regel beter.

Chaos

Binnen de bestuurskamers van veel grote ondernemingen groeit volgens de onderzoekers dan ook langzaam het besef dat managers veel meer kunnen halen uit de gegevens die zij links en rechts, gevraagd en ongevraagd, binnenkrijgen van hun klanten. Probleem is echter dat die sporen vaak her en der verspreid binnen de verschillende computersystemen van het bedrijf terechtkomen. De bedrijven die orde weten te scheppen in deze chaos, zetten volgens de onderzoekers een belangrijke stap. In het optimaliseren van de kosten, in verbeterde klantenservice, in productinnovatie, in risicoanalyse en vooral ook in verbeterde marketing.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.