Even een kopietje maken naar de cloud

business_trendsEen derde van de medewerkers slaat zakelijke data op in de cloud, terwijl een meerderheid weet dat dit niet veilig is. Dit blijkt uit het it-tevredenheidsonderzoek van Fujitsu, uitgevoerd onder 500 Nederlandse werknemers uit verschillende beroepsgroepen.

Hoewel veel bedrijven wel oog hebben voor nieuwe technologie en de connected society van nu, worden risico’s volgens de onderzoekers niet goed ingeschat. Belangrijkste veroorzaker van de onveilige situaties is bring your own device (BYOD), een concept dat steeds meer bedrijven doorvoeren.

Google Drive

Online diensten, zoals Google Drive en Dropbox worden steeds populairder. Door de BYOD-trend, slaan steeds meer werknemers zakelijke data op in de cloud. De werknemers zijn zich echter vaak niet bewust van de risico’s die dat met zich kan meebrengen. Bij kleine bedrijven (1-50 medewerkers) bestempelt veertig procent van de medewerkers het gebruik dit soort online diensten als veilig. Medewerkers van grote bedrijven zijn zich bewuster van de gevaren van online diensten. Minder dan een kwart bestempelt het gebruik van clouddiensten als veilig.

Peter van ’t Verlaat, solutions director bij Fujitsu:

‘Online clouddiensten zijn ontzettend handig en worden veel gebruikt. Voor bedrijven ligt daarom nu de uitdaging om een goede manier te vinden om het gebruik ervan in te passen in hun manier van werken of er eigen – veilige – oplossingen voor te bieden.

Onwetendheid

Opvallend volgens de onderzoekers is dat oudere medewerkers veel beter weten wat er met hun in de cloud opgeslagen data gebeurt. Van de twintigers in het onderzoek weet 21 procent niet waar data wordt opgeslagen. Dit percentage loopt af naarmate de respondenten ouder worden; bij vijftigplussers is dit nog maar 12 procent. Ook hebben jonge mensen (20-30 jaar) veel vaker vertrouwen in online diensten dan oudere werknemers (> 50 jaar). ‘Jongeren zijn opgegroeid met het idee dat alles wel veilig opgeslagen kan worden online. Dat is natuurlijk niet het geval, zeker met gevoelige informatie moet je oppassen online’, zo waarschuwen de onderzoekers.

BYOD

De opkomst van BYOD is verantwoordelijk voor het veelvuldig opslaan van zakelijke data in de cloud. Zeventig procent van de respondenten geeft aan hun privédevices ook te gebruiken voor zakelijke doeleinden. Hoewel bedrijven steeds vaker een social mediabeleid hebben vastgesteld, ontbreekt het vaak aan duidelijke richtlijnen of beleid aangaande het gebruik van diensten als Dropbox. Bedrijven doen er verstandig aan om duidelijker te communiceren wat wel en niet mag met gegevens van het bedrijf.

App van de zaak

Door de komst van het nieuwe werken moeten bedrijven meer en meer gaan nadenken over hoe zij hun mobiele medewerkers toegang verlenen tot bedrijfsinformatie. Een applicatie voor gebruik op tablet of smartphone is een handige manier om data altijd binnen handbereik te hebben. Een eigen applicatie, ontwikkeld door het bedrijf zelf (of een maatwerkapplicatie in opdracht ontwikkeld door een derde partij) levert veel mogelijkheden op om dit op een veilige, gecontroleerde manier te doen. Bijna een kwart van de deelnemers in het onderzoek heeft te maken met zo’n bedrijfsapp.

Eigen bijdrage

De laptop is het device dat werknemers het vaakst van hun werkgever krijgen om op te werken. Maar liefst 68 procent heeft een laptop van de baas, terwijl dit percentage vorig jaar op 57 procent lag. Ook de smartphone is vaak van de zaak, iets meer dan de helft van de werknemers heeft er een gekregen op kosten van de baas, waarvan 12 procent wel een eigen bijdrage heeft betaald. Hoe groot het aandeel is dat de baas heeft betaald is niet gevraagd in het onderzoek. Ondanks de grote populariteit van de tablet (driekwart heeft er een of meer in bezit) zijn er relatief weinig respondenten (bijna één op de vijf) die er een van de baas heeft gekregen. Hieruit valt te concluderen dat werknemers massaal hun privétablet inzetten voor zakelijke doeleinden bij de werkgever. En dit past weer in de trend van BYOD. Als een onderscheid gemaakt wordt naar functie blijkt dat voornamelijk het strategisch en topmanagement een tablet heeft van de baas (46 procent). Bij het tactisch en middenniveau (15 procent) en operationeel en uitvoerend niveau (10 procent) ligt dit beduidend lager. Hetzelfde geldt voor een smartphone, daar liggen de percentages respectievelijk op 62 procent, 54 procent en 32 procent.

Leeftijd

Het algemene beeld dat oprijst is dat laptops en desktops gemiddeld langer in gebruik blijven dan een jaar eerder. Dit kan te maken hebben met de huidige economische omstandigheden. Bedrijven kiezen ervoor om investeringen in hardware langer uit te stellen en smeren het afschrijven uit over een langere periode. Dit geldt overigens niet voor elk functieniveau. Medewerkers op operationeel niveau en in het middenmanagement hebben minder vaak een laptop van maximaal twee jaar oud (respectievelijk 51 procent en 60 procent) dan hun collega’s in het topmanagement (75 procent). Wat opvalt bij het gebruik van mobiele telefoons op functieniveau is dat 38 procent van het topmanagement een mobiele telefoon heeft die nul tot zes maanden oud is. Bij het tactisch en middenniveau is dit 12 procent en bij het operationeel en uitvoerend niveau ligt dit op 21 procent.

Performance

De Nederlandse werknemer is behoorlijk tevreden met zijn of haar laptop/desktop. Een heel grote meerderheid (85 procent) beoordeelt de performance van zijn of haar desktop/laptop met minimaal een voldoende. En zeker zes op de tien geeft zelfs het oordeel goed. Slechts een kleine meerderheid (15 procent) van de ondervraagden geeft het oordeel van matig of onvoldoende. Verder valt volgens de onderzoekers op dat medewerkers bij bedrijven met meer dan 751 medewerkers in dienst wat vaker (21 procent) ontevreden zijn over de performance van hun laptop/desktop dan bedrijven met minder mensen in dienst. Bij bedrijven met minder dan vijftig mensen in dienst ligt dit op 12 procent. De meeste respondenten zijn dus zeer te spreken over de performance van hun laptop/desktop. Desondanks werken mensen graag op hun privédevice bij de baas. Het past in de trend van BYOD. Werkgevers zouden hierop kunnen inspelen door dit beleid actief te ondersteunen.

Ergernissen

Er is volgens de onderzoekers niets waar Nederlanders zich zo vaak aan storen dan aan een gebrek aan snelheid. Een computer die te langzaam werkt (door 36 procent van de respondenten genoemd) of een applicatie die niet lekker ‘loopt’ (39 procent) zijn de twee grootste ergernissen. Netwerkproblemen waardoor internet het niet doet (13 procent) of crashende devices (8 procent) zijn weliswaar hinderlijker, maar vormen een veel minder grote bron van ergernis. Overigens was het bij deze vraag mogelijk meerdere antwoorden te geven. Een vrij grote groep (37 procent) geeft aan helemaal geen ergernissen te hebben.

Trage software

Onder respondenten die invulden ‘anders, namelijk...’ kwamen tal van klachten boven drijven, waarvan een deel zich wel onder een van de andere categorieën zouden  laten scharen (‘device werkt niet goed’, ‘trage software’). Een deel van de respondenten greep deze vraag aan om ongenoegen te uiten over de algemene performance van hun it of beleid van hun organisatie. Een conservatieve houding van hun organisatie aangaande it bijvoorbeeld, of een achterblijvende functionaliteit ten opzichte van de bedrijfsbehoefte. Het werken met verouderde programma’s en apparatuur zorgt hier en daar voor de nodige ergernissen. Deze bedrijven die de ontwikkeling van de techniek om interne of budgettaire redenen niet kunnen volgen, zouden kunnen kijken naar mogelijkheden om medewerkers meer mogelijkheden te geven hun (vaak modernere) privédevices in te zetten op de werkvloer.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.