ACM en KPN steggelen over ‘excessieve boete’ van 30 miljoen euro

markt_spelersDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan KPN een boete van bijna 30 miljoen euro opgelegd. KPN heeft volgens de toezichthouder in 2010 een overtreding begaan bij de aanbestedingsprocedure van vaste telefonie voor diverse overheidsorganisaties (OT2010). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft nu bepaald dat ACM het besluit en daarmee de boete openbaar mag maken.

KPN is verplicht om haar concurrenten onder gelijke voorwaarden als zichzelf toegang te verlenen tot haar netwerk voor vaste telefonie. Wijzigingen van de voorwaarden voor deze toegang, zoals tariefinformatie, moeten tijdig en volledig worden aangekondigd. ACM heeft geconstateerd dat KPN op een cruciaal moment in de aanbestedingsprocedure tariefinformatie achterhield die zij verplicht was met haar concurrenten te delen. Door haar concurrenten niet te informeren over een door KPN doorgevoerde kortingsregeling kwamen deze concurrenten op achterstand te staan tijdens het aanbestedingsproces. Zij konden deze lagere tarieven niet meer verwerken in hun aanbod.

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM:

‘KPN heeft met deze overtreding de concurrentie op ernstige wijze benadeeld’, Dit is niet de eerste keer dat KPN een dergelijke overtreding begaat. Daarom hebben we KPN niet alleen een boete opgelegd maar destijds ook onder verscherpt toezicht gesteld.’

Verloop procedure

De boete werd opgelegd op 21 december 2011, maar bekendmaking ervan heeft KPN tot heden via de rechter tegen kunnen houden. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft nu bepaald dat ACM het besluit en daarmee de boete openbaar mag maken. Op 24 oktober 2013 heeft de Rechtbank Rotterdam het oordeel van ACM bevestigd dat KPN een overtreding heeft begaan. Openbaarmaking van dit besluit was door de rechter op verzoek van KPN opgeschort. KPN heeft bij het CBb hoger beroep aangetekend tegen het boetebesluit.

KPN vindt de door ACM opgelegde boete in het kader van de aanbesteding Overheidstelecom 2010 (OT2010) veel te hoog. De telecomaanbieder heeft tegen het boetebesluit dat ACM op 21 december 2011 heeft genomen, eerst bezwaar gemaakt bij ACM, en toen ACM dat bezwaar afwees per direct beroep ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. De rechtbank heeft in oktober 2013 het boetebedrag enigszins verlaagd. Ook tegen deze uitspraak is KPN in beroep gegaan bij het CBb.

Reputatieschade

KPN vindt dat ACM noch de Rechtbank bij het vaststellen van hun besluiten en de hoogte van het boetebedrag voldoende rekening hebben gehouden met de enorme negatieve impact die deze zaak al voor KPN heeft gehad. ACM dwong KPN destijds de aanbesteding in te trekken, waardoor Tele2 de opdracht voor OT2010 kreeg ten koste van KPN. Het CBb heeft daarover reeds geoordeeld dat ACM dat niet had mogen doen. En ook de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de overheid de inschrijving van KPN ten onrechte terzijde heeft geschoven. Als gevolg van deze kwestie heeft KPN dus reeds in het verleden zowel financiële schade als ernstige reputatieschade geleden.

KPN verzet zich inhoudelijk tegen het boetebesluit van ACM. Het CBb heeft weliswaar bepaald dat KPN de non-discriminatieverplichting in de Telecomwet heeft overtreden, maar naar de mening van KPN rechtvaardigt dat niet een dergelijke hoge boete, omdat de norm waarop deze overtreding is gebaseerd op voorhand niet duidelijk was. De bewuste norm is pas na de overtreding door ACM en de rechter ingevuld. Aanvankelijk schreef de norm namelijk niet voor dat het informeren van wholesale-afnemers steeds “gelijktijdig” en “op dezelfde wijze” moet geschieden. Dit is wel de uitleg waarop de vastgestelde overtreding is gebaseerd.

Ook zou KPN volgens ACM niet aan de transparantieverplichting in de Telecomwet hebben voldaan omdat externe afnemers niet tijdig over de volledige voorwaarden van een kortingsactie waren geïnformeerd. Maar volgens KPN is de bewuste kortingsactie wel tijdig en volledig aangekondigd en is daarmee voldaan aan de transparantieverplichting. Al deze factoren dragen eraan bij dat de hoogte van de opgelegde boete in de ogen van KPN excessief is.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.