Hoe staat het met de investeringsbereidheid van de telecomsector?

markt_spelers‘Meer concurrentie leidt tot meer investeringen in de telecomsector. Dit geldt voor alle onderdelen in de waardeketen. Om in de wereldtop op telecomgebied te blijven horen, moet er in Nederland fors geïnvesteerd worden in de sector.’ Dit zijn twee stellingen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) poneert in een zogenoemde digitale consultatie. Tot 15 maart gaat ACM aan de hand van vragen en stellingen online de dialoog aan met bedrijven en consumenten. Een van de thema’s is de investeringsbereidheid in telecom- en energienetwerken. Het is de eerste keer dat ACM op deze manier communiceert met haar stakeholders.

Er zijn volgens de ACM ontwikkelingen gaande die steeds meer eisen van telecom- en energienetwerken. Denk aan de explosieve groei van nieuwe internettoepassingen en de overgang naar duurzame energie. Er zijn volgens de waakhond overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen tussen de markten voor energie en telecommunicatie.

Feyo Sickinghe, Bird & Bird:

'Regulering maakt geen investeringen, maar kan die wel breken. Regulering dient zich te richten op het wegnemen van investeringsdrempels en het langetermijnklantperspectief.'

De toezichthouder wil dat er optimaal geïnvesteerd wordt in telecom- en energienetwerken. Bij de regulering van de telecommarkt wil ACM de uitrol van netwerken verder stimuleren. Op de energiemarkt verplicht ACM netbeheerders om te zorgen voor een betrouwbaar energienetwerk tegen een betaalbare prijs. Het ingrijpen van ACM heeft volgens eigen zeggen invloed op de investeringsbeslissingen van telecombedrijven en netbeheerders.

Zes thema’s

De ACM richt zich in het kader van de Agenda 2014-2015 de komende twee jaar in het bijzonder op zes thema’s:

 • de online consument;
 • investeringsbereidheid in energie- en telecomnetwerken;
 • publieke aanbestedingen;
 • consument in de zorg;
 • overstapdrempels voor de consument (met name bij zorgverzekeringen en energie);
 • toetreding in de bancaire sector.

Deze thema’s zijn gekozen op basis van klachten bij ConsuWijzer, gesprekken met bedrijven en consumentenorganisaties, signalen uit de media en eigen onderzoek. ACM zet de consument centraal bij de keuze voor deze thema’s. Consumenten moeten wat te kiezen hebben en durven kiezen. Daarvoor is van belang dat bedrijven duidelijk zijn over wat zij aanbieden. En consumenten weten wat hun rechten zijn. Hier ligt volgens de ACM de sleutel voor goed werkende markten.

Digitale economie

Telecommunicatie is volgens de ACM de ruggengraat van de digitale economie. De digitale economie is een belangrijke bron van economische groei. Daarvoor is een belangrijke voorwaarde dat de telecommunicatienetwerken voldoen aan de eisen die de digitale economie stelt. Het gaat dan om een infrastructuur die geschikt is om te voorzien in een snel stijgende bandbreedtebehoefte, die een hoog kwaliteitsniveau heeft en die overal bereik biedt. Deze eisen zorgen ervoor dat het komend decennium omvangrijke investeringen nodig zijn voor uitrol of upgrade van netwerken. Het gaat dan met name om de uitrol van 4G-netwerken en glasvezelnetwerken en het upgraden van bestaande koper- en kabelnetwerken.

Capex KPN

Capex KPN

Europese context

De noodzaak om meer te investeren in de telecomsector geldt volgens de toezichthouder niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. De vraag hoe de juiste investeringen gestimuleerd kunnen worden, speelt dus zowel op nationaal als op Europees niveau. De ACM neemt aan beide debatten deel, onder andere omdat het stimuleren van de interne markt een van de doelen van ACM is. De digitale consultatie van de ACM spitst zich in eerste instantie toe op de vraag hoe ACM investeringen in Nederland kan stimuleren.

Machtsposities

ACM heeft als doelstelling om concurrentie, innovatie en investeringen te bevorderen. Een belangrijk instrument zijn de marktanalyses. In de marktanalyses onderzoekt de toezichthouder of er sprake is van machtsposities op de telecommarkten. Als ACM een machtspositie constateert kan zij deze wegnemen door het reguleren van de partij met een machtspositie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zo’n partij alternatieve aanbieders toegang moet verlenen tot zijn netwerk. Dankzij de regulering van ACM ontstaat er zo meer concurrentie. Deze concurrentie zou partijen moeten stimuleren om producten aan te gaan bieden die bijvoorbeeld qua prijs of kwaliteit verschillend zijn van de producten die hun concurrenten aanbieden. Concurrentie leidt op deze manier dus tot meer investeringen in producten en diensten. Dit leidt tot meer keuzemogelijkheden en een betere prijs-kwaliteitverhouding voor consumenten en bedrijven.

Regulering

De ACM realiseert zich dat er zitten grenzen zitten aan regulering. Gereguleerde partijen moeten immers voldoende kapitaal overhouden om investeringen te kunnen doen in de (gereguleerde) netwerken. ACM moet er dan ook voor zorgen dat de regulering niet ten koste gaat van deze investeringen. De komst van nieuwe (glas)netwerken en de upgrade van koper- en kabelnetwerken vraagt dat de toezichthouder hier nauwkeurig op let. In haar regulering zoekt ACM volgens eigen zeggen de balans tussen het bieden van kansen aan aanbieders die (nog) niet of slechts deels over een eigen netwerk beschikken en de mogelijkheden van aanbieders die investeren in het upgraden van bestaande netwerk en het aanleggen van nieuwe netwerken. De centrale vraag voor ACM is: wanneer leidt regulering van netwerken tot meer investeringen?

Gang naar de rechter

Om de benodigde investeringen te kunnen doen, hebben partijen een bepaalde mate van zekerheid nodig. ACM vindt het belangrijk om bij te dragen aan een stabiel en goed investeringsklimaat door zoveel mogelijk zekerheid te bieden over de bestaande en toekomstige regulering. Dit kan ACM niet alleen. De telecomregulering is voor het grootste deel gebaseerd op Europese wet- en regelgeving. Het blijft voor ACM een uitdaging om ervoor te zorgen dat zij maatwerk en zekerheid biedt binnen de ruimte die zij in het Europese kader heeft. Een ander aspect van reguleringszekerheid is dat vrijwel ieder besluit van ACM wordt aangevochten voor de rechter. Dit schept aanvullende onzekerheid. ACM vindt dat de gang naar de rechter het goed recht van belanghebbenden is, maar wil graag gezamenlijk met de betrokken partijen het debat voeren of de huidige praktijk wel optimaal is. Zijn er bijvoorbeeld alternatieve werkwijzen mogelijk?

Ook BTG-leden kunnen tot 15 maart 2014 met ACM meedenken via een digitale consultatie. Lees vooral ook de reacties. BTG vindt het een goed initiatief dat de Autoriteit Consument & Markt via een modern medium als een digitale consultatie meningen probeert te peilen en discussies probeert aan te zwengelen bij haar belangrijkste stakeholders. Als het gaat om de investeringsbereidheid van de telecomsector, dan is de praktijk echter weerbarstig en de macht van toezichthouders om investeringen direct af te dwingen ontbreekt. Zo kondigde KPN bijvoorbeeld bij de presentatie van de financiële resultaten over 2013 aan juist de investeringen terug te schroeven. Investeerde KPN in 2013 nog 1,6 miljard euro in netwerken, producten en klanten (+2,6 procent ten opzichte van 2012), in 2014 blijven de investeringen steken op minder dan 1,4 miljard euro en worden investeringen in de uitrol van glasvezelnetwerken getemporiseerd. Dat heeft enerzijds te maken met de nog steeds precaire financiële situatie van het telecomconcern, anderzijds zijn sommige investeringsprojecten domweg afgerond.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.