Bestuurders moeten uit hun comfort zone worden getrokken

business_trends'Er ontstaat een maatschappij waarin klanten extreme verwachtingen hebben. Je moet keer op keer de wow-factor op hun gezicht zien te toveren.' Dit stelde Onno Franken, director bij KPMG Advisory tijdens een perslunch georganiseerd door Pink Elephant en KPMG in de Koninklijke Industrieele Groote Club aan de Dam in Amsterdam. Vanuit zijn ervaring vertelde Franken wat bedrijven kunnen leren van concepten als agile en lean om sneller te kunnen inspelen op marktontwikkelingen en -kansen, maar ook hoe zij hun it-kosten kunnen verlagen en tegelijk de time-to-market van nieuwe producten kunnen verkorten.

Franken ging in zijn presentatie in op de vraag hoe organisaties op oorlogssterkte gebracht kunnen worden op het gebied van strategieontwikkeling en innovatie. Het is daarbij vooral van belang dat de bestuurders uit hun comfort zone worden getrokken. Volgens Franken begeven managers die hun onderneming willen transformeren zich op een glibberig pad. Toch had hij nog wel een aantal tips. Valideer, leer en maak sprongen. Falen hoeft volgens Franken geen probleem te zijn, als je het maar snel doet: 'misluk snel', zo luidt dan ook zijn op het eerste gezicht merkwaardige advies. In Silicon Valley gaan sommige ondernemers wel negen keer op hun gezicht voordat ze uiteindelijk met een tiende innovatie definitief doorbreken en viraal gaan, zo wist hij te vertellen.

Mind reading

Piet van Vugt ging vanuit zijn achtergrond als ondernemer en ceo van Pink Elephant vooral in op de bedrijfstransformatie die zijn organisatie de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt. Aan de hand van voorbeelden schetste hij hoe zijn bedrijf van traditionele it-dienstverlener evolueerde naar een kennis- en adviesorganisatie. Hoe komen gevestigde organisaties los van hun technologische en organisatorische legacy en wat kunnen zij leren van jonge innovatieve start-ups? 'Data is the new oil', 'the human body is the controller' en 'big data is powering the next industrial revolution', zo debiteerde Van Vugt enkele populaire oneliners. Nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en de cognitieve wetenschap zullen volgens Van Vugt een hoge vlucht nemen en drone-piloten en data scientists zijn de beroepen van de toekomst. Nieuwe producten zoals Google Glass en digitale horloges die met het internet zijn verbonden zijn misschien nog spannend en sexy, brain interfaces en de mogelijkheid tot mind reading zullen de meeste mensen op het eerste gezicht vooral een eng idee vinden. Meer down-to-earth is de nieuwe methodiek voor businessprojecten die Pink Elephant onlangs introduceerde.

Agile

Het zogenoemde Pink Agile Framework is een nieuwe projectmethodiek voor organisaties die efficiënte samenwerking en snelle innovatie mogelijk maakt. 'Wij gebruiken die zelf organisatiebreed, maar ook in samenwerking met klanten om snel tot concrete bedrijfsresultaten te komen. Pink Elephant heeft grote ambities en gaat naast traditionele methodes als Scrum, DSDM, ITIL en PRINCE2 ook steeds meer resultaatgerichte, eigen methodes introduceren', zo kondigde Van Vugt aan. Hoewel agile binnen steeds meer organisaties wordt toegepast, betreft dit vaak alleen softwareontwikkeling. Volgens Van Vugt zit de kracht van agile echter in een geïntegreerde aanpak, die organisatiebreed wordt gedragen.

'Het nieuwe raamwerk gaat uit van de business en ondersteunt in de manier waarop je samenwerkt binnen de hele organisatie. Bedrijfsresultaten zijn weliswaar het einddoel, maar in essentie gaat het om de menselijke kant van innovatie en hoe it daar optimaal bij kan ondersteunen.' In een whitepaper worden de principes van agile uitgelegd. De meeste grote it-intensieve bedrijven, zoals banken en elektronicafabrikanten, hebben de afgelopen jaren de omslag gemaakt naar agile. Veel middelgrote bedrijven verkeren vaak nog in de planningsfase, omdat het een ingrijpende cultuurverandering met zich mee brengt. Maar wat is agile nu precies en welke meerwaarde kan het bieden aan organisaties?

Watervalmethode

De traditionele manier van software ontwikkelen wordt ook wel de watervalmethode genoemd. Eenvoudig gesteld bestaat een dergelijk project uit een lang traject van planning en voorbereiding, gevolgd door de ontwikkelfase, waarna uiteindelijk in één keer het volledige eindproduct wordt opgeleverd. De praktijk leert echter dat de opgeleverde oplossing vaak totaal niet biedt wat de organisatie daadwerkelijk nodig heeft.

Uit onderzoek van Gartner blijkt bijvoorbeeld dat gemiddeld 31 procent van it-projecten volledig mislukt. Van de projecten die wél slagen, blijkt dat 47 procent van de opgeleverde functionaliteit in de praktijk niet wordt gebruikt en dat 29 procent van de gewenste functionaliteit nooit wordt opgeleverd. De belangrijkste reden hiervoor is dat in een watervalproject alle wensen van de organisatie in de planningsfase worden verzameld en zonder prioritering worden opgenomen in het gewenste eindproduct. Het it-project wordt hierdoor een doel op zichzelf, waarbij niet wordt uitgegaan van concrete bedrijfsdoelstellingen. Eindgebruikers spelen vaak geen enkele rol in een dergelijk ontwikkelproces, waardoor het uiteindelijk opgeleverde product niet tegemoet komt aan de wensen van de organisatie.

Tijdens het proces zijn bovendien geen momenten ingebouwd om te toetsen of de doelstellingen ook gehaald worden, waardoor al deze tekortkomingen pas duidelijk worden als het al veel te laat is.

Ten slotte worden de requirements en de kosten van it-projecten in een watervalomgeving volledig vooraf gepland. Projectmanagers vermijden hierbij onzekerheden en plannen daardoor behoudend, waardoor de kosten vrijwel altijd hoger uitvallen dan gepland. Daarnaast kunnen er allerlei politieke agenda’s spelen die in combinatie met een hiërarchische besluitvorming zeer vertragend kunnen werken bij het nemen van beslissingen.

Opkomst van Agile

Het officiële begin van het agile-gedachtengoed ligt in februari van 2001, als het Agile Manifesto wordt opgesteld door zeventien softwareontwikkelaars tijdens een conferentie in de Amerikaanse staat Utah. Onder hen bevinden zich onder andere Scrum-oprichter Jeff Sutherland en de Nederlander Arie van Bennekum, die ook een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van het Pink Agile Framework. Voor die tijd zijn er al diverse agile-achtige methodieken in opkomst die een op een nieuwe manier naar softwareontwikkeling kijken, waaronder Lean, RAD (Rapid Application Development) DSDM (Dynamic Systems Development Method) en Scrum.

Wat deze nieuwe methodes verenigt, is de nadruk op innovatie door het delen van kennis en best practices. Het doel van het Agile Manifest is dan ook om de principes vast te leggen die deze methodes gemeen hebben. Tijdens deze belangrijke bijeenkomst in 2001 worden de twaalf principes en de overkoepelende term agile bedacht.

Twaalf principes

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door snel en regelmatig waardevolle software op te leveren.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile-processen gebruiken verandering om de klant een concurrentievoordeel te geven.
 3. Lever met regelmaat werkende software op. Het liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de werkomgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 7. Werkende software is de belangrijkste maatstaf om voortgang te meten.
 8. Agile-processen bevorderen duurzame ontwikkeling. Opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers zouden altijd een constant ontwikkeltempo moeten kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht hebben voor een hoge technische kwaliteit en goed ontwerp versterkt de agility.
 10. Eenvoud, ofwel de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Op vaste tijden onderzoekt het team hoe het effectiever kan werken en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

Voordelen

 • Inspelen op verandering. Een van de belangrijkste voordelen van agile is dat het bedrijven wendbaarder maakt. Tegenwoordig moeten organisaties steeds sneller kunnen anticiperen op de veranderende markt en inspelen op de wensen van hun klanten. Agile is een reactie op de wens van organisaties om te veranderen, meer te innoveren en dichter bij hun business met it bezig te zijn. Door agile te ontwikkelen veranderen it-projecten in businessprojecten.
 • Mensgedreven zakendoen. Door agile te werken kun je beter gebruikmaken van de motivatie, kennis, ervaring en creativiteit van de medewerkers van een organisatie. Je breekt deels los van hiërarchische machtsverhoudingen en een budgetgedreven strategie en vervangt die door een holistische aanpak, waarbij de verschillende bedrijfsonderdelen op een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn. Deze sociale, mensgedreven manier van zakendoen, vereist in veel gevallen een ingrijpende interne cultuurverandering voor bedrijven.
 • Online ontsluiten dienstverlening. Organisaties die hun traditionele ‘offline’ bedrijfsmodel naar het internet willen brengen, kunnen eigenlijk niet meer om agile heen. Voor vrijwel elke ontwikkelaar of it-dienstverlener die adviseert over het optimaal gebruiken van het online kanaal voor klanten is dit praktisch de standaard werkwijze geworden. In de online wereld werk je namelijk altijd op snijvlak van proces, informatie en organisatie. Dit is de meest effectieve manier om klanten beter te bereiken, bedienen en te behouden.
 • Optimaliseren interne organisatie. Agile heeft niet alleen nut voor bedrijven die zich met softwareontwikkeling bezighouden. Overal waar op basis van projecten wordt gewerkt en functionaliteit, producten of andere zaken worden opgeleverd, zorgt agile voor de benodigde middelen om deze processen in goede banen te leiden en in korte sprints snel tot resultaten te komen. Door agile te werken laat je traditionele manier van planning, besluitvorming en projectbeheer los en worden zelfsturende teams verantwoordelijk voor projecten die zijn ingericht om snel waarde toe te voegen aan de organisatie.

Drone

De Europese schadespecialist CED tekende onlangs een vijfjarig contract met Pink Elephant voor de volledige outsourcing van de it-infrastructuur en het beheer. Dit betekent concreet dat de volledige it-infrastructuur van CED door Pink Elephant in beheer wordt genomen, inclusief de bedrijfsdesktops van 800 werknemers. De dienstverlener zal de bestaande desktops eerst migreren naar een private cloud, waarna een nieuw platform opgebouwd zal worden, waarmee werknemers overal en vanaf elk apparaat hun bedrijfsapplicaties kunnen benaderen.

Jochem Davids, manager claims solutions bij CED, mocht tijdens de perslunch uit de doeken doen hoe zijn organisatie in 2013 het roer drastisch omgooide. CED levert diensten rond schadeprocesmanagement, waaronder het vaststellen van schade voor verzekeraars, zoals bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden. CED bouwde samen met Pink Elephant in recordtijd een nieuw Mendix-applicatieplatform bovenop de verouderde it-infrastructuur en begon organisatiebreed agile-werkwijzen door te voeren. Deze radicale verandering leverde volgens Davids een toekomstvast fundament op, zowel op technologisch als organisatorisch vlak, waarmee binnen één jaar al twee nieuwe producten werden opgeleverd.

Automatische schadeafhandeling heeft volgens Davids de toekomst. Tevens richtte CED een nieuwe onderneming op: MultiHerstel, een onderneming die herstel in natura coördineert en faciliteert. Met een landelijk en onafhankelijk herstelnetwerk selecteert en contracteert het nieuwe bedrijf alleen de beste herstelbedrijven. Tevens zorgt het voor continue controle van nota's, structurele auditing en effectief klachtenmanagement.

Google Glass

CED is begin dit jaar ook een pilot gestart met de inzet van Google Glass inclusief de zogenoemde FLEXSys-applicatie. Een technologie die volgens Davids grote mogelijkheden biedt om schades nog beter, sneller en efficiënter af te handelen. Klanten van CED zien het voordeel dat het gebruik van Google Glass hen op kan leveren. Het inzetten van Google Glass bij fysieke expertise betekent dat de expert overal en altijd toegang heeft tot een enorme hoeveelheid informatie. De koppelingen die Google Glass maakt met interne en externe systemen zorgen ervoor dat de expert op ieder gewenst moment de juiste combinatie van gegevens tot zijn beschikking heeft. Een waardevolle aanvulling op de deskundigheid van de expert, die hierdoor een schade efficiënter kan afhandelen. En dat levert direct voordeel op voor de betreffende klant van CED.

'Wij maken al jaren gebruik van vooruitstrevende technologieën waarmee we de afhandeling van claims voor onze klanten zo optimaal mogelijk laten verlopen. Met Google Glass voegt CED hier een nieuwe dimensie aan toe. Digitale technologieën gaan de wereld van de schade-expertise volledig veranderen. CED neemt hierbij het initiatief en onderzoekt samen met haar klanten hoe een nieuwe technologie als Google Glass de klantbeleving kan versterken, claimprocessen efficiënter in kan richten en financiële prestaties kan verbeteren. En daar profiteren onze klanten van', aldus Davids.

Jochem Davids

Jochem Davids

 

Als het om innovatie gaat staan we pas aan het begin, zo luidde de algehele consensus tijdens de geslaagde perslunch. CED schroomt niet om bij schade aan kerktorens drones in te zetten. Ook bij een brand waar de brandweer vanwege veiligheidsredenen de afgebrande ruimte hermetisch heeft afgesloten en mensen expliciet heeft verboden de ruimte te betreden, kunnen drones hun diensten bewijzen en de taak van de schade-expert van vlees en bloed overnemen. Dat dit soort innovaties gevolgen heeft voor het traditionele beroep van schade-expert, tot onrust leidt en wellicht ook werkgelegenheid kost, valt volgens Davids niet te ontkennen. Toch is dit geen reden om dan maar te stoppen met innoveren. Want ook Davids heeft de literatuur bestudeerd en is bekend met het Innovators Dilemma en het fenomeen disruptie. 'Als je zelf niet innoveert, zoals bijvoorbeeld Kodak, dan doen anderen het wel voor je. Bovendien zullen er in onze branche altijd nog mensen nodig blijven om de meer ingewikkelde claims op hun merites te beoordelen. Bedrijven die zich echter lineair ontwikkelen komen vroeg of laat in problemen. Start-ups zorgen voor een ontwrichting van de gevestigde orde. Daarom is Instagram springlevend en ging Kodak failliet.'

Bonnen schrijven

Jan-Willem Middelburg van Pink Elephant Education vertegenwoordigde tijdens de perslunch vooral de generatie van jonge ondernemers met een moderne visie op organisaties en medewerkers. 'Het handmatig uitschrijven van bonnen door politieagenten en parkeerwachters is echt niet meer van deze tijd', zo stelde hij. Hij vertelde over de zin en onzin van traditionele methoden voor projectmanagement en it-servicemanagement,  maar gaf ook zijn visie op moderne organisatievormen. Bedrijfscultuur en nieuwe manieren waarop medewerkers met elkaar kunnen samenwerken en kennisdelen zijn volgens hem onlosmakelijk verbonden met het vermogen van bedrijven om zichzelf opnieuw uit te vinden. Een klant als CED is daar volgens hem een schoolvoorbeeld van.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.