Kabinet Rutte II heeft te weinig digitale ambitie

business_trendsNederland ICT, de branchevereniging van ICT-bedrijven in Nederland, verwijt het kabinet Rutte een gebrek aan digitale ambitie. Het ziet in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota ‘te weinig concrete maatregelen die een stimulans vormen voor de digitale economie’. De club vraagt de regering te komen met ‘een brede visie op de verdienkracht van de toekomst’.

“De economische groei van de laatste decennia is voornamelijk tot stand gekomen door de inzet van ICT. Juist op het gebied van de digitale economie liggen er grote kansen”, laat Nederland ICT weten in een officiële reactie op de Miljoenennota van het kabinet Rutte II. Volgens de belangenvereniging heeft Nederland ‘vanwege de goede uitgangspositie de potentie uit te groeien tot de Digital Delta van Europa’.

Nederland ICT stelt verder dat Nederland internationaal ‘de proeftuin voor innovatie’ moet worden. “De uitgangspositie is goed, maar er moet meer samengewerkt worden om de snelheid waarmee nieuwe technologie, nieuwe diensten en nieuwe platformen worden toegepast in Nederland te verhogen. Pas dan kan Nederland zich onderscheiden van de rest van de wereld en economisch groeien door de toepassingen die hier het eerst zijn ontwikkeld wereldwijd te exporteren”, aldus de belangenclub. Ook het gebrek aan financieringsmogelijkheden zorgt ervoor dat Nederland onvoldoende profiteert van de kansen die de digitale economie biedt, stelt Nederland ICT.

“Terughoudendheid zorgt ervoor dat kansen om te groeien en te besparen worden gemist en dat administratieve lasten onvoldoende worden teruggedrongen. Bestaande wet- en regelgeving moet worden heroverwogen om innovatie niet te remmen maar juist een kans te geven”, zegt Nederland ICT. De belangenvereniging zegt tevens dat het kabinet meer aandacht moet geven aan ‘de haalbaarheid van ICT-projecten’ binnen de overheid. Nederland ICT breekt hierbij een lans voor het uitvoeren een ICT-effectrapportage bij het formuleren van nieuw beleid. Het is niet de eerste keer dat Nederland ICT dit opmerkt. Daags na Prinsjesdag 2013 kwam de vereniging al met een waarschuwing voor de uitvoeringskant van de decentralisatieplannen van de overheid. “De zorgen daarover zijn in 2014 niet weggenomen. ICT-specialisten worden doorgaans veel te laat bij de planvorming en uitvoering betrokken. Het risico van problemen met ICT-projecten is dan groot”, zo constateert de vereniging droogjes.

Nederland ICT waarschuwt ten slotte opnieuw dat de beschikbaarheid van de juiste hoog opgeleide ICT-professionals ‘een rem vormt op economische groei’. Volgens de club is er ‘nog altijd onvoldoende gevoel van urgentie waar het gaat om de mismatch op de markt van ICT-professionals’. Nederland ICT presenteert op 30 september tijdens de Avond van de Digitale Economie zijn visie op Nederland als de ‘Digital Delta van Europa’.

Reactie BTG
De BTG, de onafhankelijke Nederlandse vereniging van grote telecomafnemers in de profit- en non-profit-sectoren, is het slechts deels eens met de kritiek van de branchevereniging op de jongste kabinetsplannen.

“Nederland ICT is vooral een belangenvereniging van bedrijven die hun geld verdienen in de ICT , terwijl wij vooral de belangen behartigen van de grote afnemers van telecom- en ICT-oplossingen Voor de klanten van telecom- en IT-bedrijven, is een goed concurrentieveld van groot belang. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse telecommarkt, dan zouden wij daar meer concurrentie tussen aanbieders van vaste en draadloze telecom infrastructuur verwelkomen. Dat is dan weer niet primair het streven van een belangenvereniging als Nederland ICT”,

constateert Teus van der Plaat, woordvoerder van de BTG. In dat licht bezien, heeft hij ook goede woorden over voor het kabinetsbeleid. “

Van der Plaat meent dat Rutte II al goede stappen heeft gezet om Nederland als Digitale Delta op de kaart te zetten.

“Wij zijn van mening dat de regering bijvoorbeeld met de recente wijziging van de telecomwet daarvoor al een goede stap heeft gezet. Door die maatregel zijn bedrijven zelf beter in staat privé netwerken in te richten (middels een gedeelde Mobile Network Code, red.).”

De BTG ziet echter nog wel ruimte voor verbetering in de voortvarendheid van het kabinet als het gaat om het stimuleren van de ontwikkeling van ICT-inzet. “De overheid zou bijvoorbeeld tijdens de komende veiling van 700 MHz frequenties volledige landelijke dekking af kunnen dwingen bij de operators die het bewuste spectrum kopen.”

Daarnaast kan het kabinet ook het toetreden van een nieuw aanbieder in de telecommarkt stimuleren, aldus de BTG. “Nederland is gebaat bij zeker vijf aanbieders van landelijke draadloze infrastructuur . Vooral de dekking in landelijke gebieden is cruciaal om de economische ontwikkeling te stimuleren. Bedrijven met vele vestigingen in Nederland zijn gebaat voor hun eigen ‘branch offices’ en medewerkers dat overal in Nederland een uitstekende draadloze dekking aanwezig is , zowel buitens- als binnenshuis. Door de veilingsvoorwaarden daarop te aan te passen kan de overheid dat realiseren zonder dat er een forse aanslag op de schatkist wordt gepleegd.”

BTG-woordvoerder Van der Plaat wijst hierbij naar het voorbeeld dat elders in Europa is gegeven.

“Het kabinet kan hierbij kijken naar een land als Zweden, waar de competitie intens is en de tarieven tot een factor tien lager zijn dan in Nederland. Telecomproviders zullen er veel voor over hebben om de nieuwe lage frequentie banden te bemachtigen. Het toevoegen van niet gebruikte frequenties, zoals de 2,6 Ghz die nog bij Ziggo en Upc ligt, aan de vrije banden als ‘guard band’ en wifi is ook voor bedrijven cruciaal om tegen lage kosten op 4G-technologie gebaseerde bedrijfsnetwerken aan te leggen.”

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.