Minister Kamp (EZ) wil verruiming regelgeving voor IoT

VlaggenDe Nederlandse overheid heeft zich inmiddels eveneens gerealiseerd dat de opkomst van The Internet of Things de nodige maatschappelijke en economische implicaties heeft. Dat valt tenminste op te maken uit de Kamerbrief die minister Henk Kamp (Economische Zaken) op 20 juli dit jaar naar het parlement heeft gestuurd. Zowel de ICT-sector zelf als de afnemers van ICT-oplossingen hebben vooralsnog positief gereageerd op het initiatief.

In de Kamerbrief (met als onderwerp ‘Ruimte voor vernieuwing door toekomstbestendige wet- en regelgeving’) schrijft minister Kamp onder andere:

'Door geavanceerde ICT-technologieën komen er steeds meer slimme apparaten beschikbaar zoals drones en zelfrijdende auto’s. Deze apparaten kenmerken zich door het feit dat dat ze nieuwe functies en toepassingen introduceren waar voorheen geen technologische oplossingen voor bestonden. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, zal bestaande wet- en regelgeving moeten worden herzien of zal in sommige gevallen zelfs nieuwe regelgeving zijn.'

Op het gebied van het commercieel gebruik van drones is er sinds begin juli 2015 al nieuwe wetgeving. Ook voor de zelfrijdende auto heeft de Nederlandse overheid al ruim een half jaar geleden wettelijke ruimte gemaakt. Minister Kamp wil daarnaast ook het aspect van intellectuele eigendomsrechten (belangrijk voor onder andere de 3D-printing markt) tegen het technologisch licht houden. Volgens hem zal verder nog scherp worden gekeken naar de huidige privacy wetgeving. Kamp meent dat die ‘door veel bedrijven als complex worden ervaren en hen ervan weerhouden de kansen die innovatief gebruik van data biedt te benutten’. Hij gaat daarom een expertgroep ‘Big Data en privacy’ benoemen die nog voor eind 2015 met meer duidelijkheid moet komen over ‘de relatie van data voor de ontwikkeling van innovatieve datagedreven producten en diensten’.

Het initiatief van de minister kan in ieder geval op steun van de ICT-sector zelf rekenen. Al mag hij - wat hen betreft – daarbij wel wat haast maken. Zo zegt de ICT-branchevereniging in een officiële reactie op de Kamerbrief:

'Nederland ICT benadrukt dat er tempo moet worden gemaakt. Het aanpassen van wet- en regelgeving vergt vaak veel tijd. Door slagvaardig te zijn kan Nederland een voorsprong nemen en de internationale ICT-proeftuin worden, zoals beschreven in de Digital Delta visie.'

Nederland ICT-directeur Lotte de Bruijn gooit er nog een schepje boven op:

'Laten we ervoor zorgen dat de zelfrijdende auto als eerste grootschalig in Nederland rijdt. De kansen moeten voorop staan en niet langer de mitsen en maren.'

BTG
Aan de kant van de afnemers van ICT-diensten en –producten is eveneens een positieve houding ten opzichte van het ministerieel initiatief te vinden, zo blijkt uit de reactie van Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG). Jan van Alphen, voorzitter BTG, zegt van mening te zijn dat het goed is dat de overheid zakelijke afnemers uit het groot en midden zakelijke segment beschermt door de randvoorwaarden te borgen die product- en procesinnovatie binnen bedrijven mogelijk maakt:

Jan van Alphen'In dit verband gaat het dus niet alleen om ICT-bedrijven, maar om alle Nederlandse bedrijven die vorm willen geven aan de innovatieve mogelijkheden die deze nieuwe technologieën ons bieden.  Hierbij dient de overheid ook rekening te houden met de benodigde doorlooptijden, die bedrijven nodig hebben om deze ontwikkelingen tot volwassenheid te brengen. Daarnaast heeft de overheid hierin een informerende, kennisopbouwende taak. Goed overigens dat de overheid hier redelijk snel mogelijke risico’s en knelpunten onderkent en werkt aan bijsturing op de randvoorwaarden.'

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.