BTG schat Miljoenennota op ICT-waarde

ANP-34140600-Dijsselbloem

Foto ANP / Martijn Beekman

De Nederlandse economie toont duidelijke tekenen van herstel na een jarenlange crisis, constateert het kabinet Rutte II in de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. De regering ziet onder meer daardoor aanleiding voor een pakket maatregelen waarin lastenverlichting een belangrijke rol speelt. Tevens heeft het kabinet in de Miljoenennota en de bijbehorende begrotingen expliciet ruimte ingebouwd voor thema’s als cybercrime, verbetering van de zorg door de inzet van ICT en onderwijsvernieuwing. De accentuering van deze onderwerpen sluit aan op thema’s die ook de aandacht hebben van een belangrijk deel van onze leden, afnemers en leveranciers uit het groot- en middenzakelijk segment, stelt Jan van Alphen, voorzitter van de Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG).

Arbeid, zorg, onderwijs, innovatie en cybercrime: het kabinet Rutte II wil de komende jaren stevig inzetten op deze deelgebieden. De werkloosheid moet allereerst omlaag. Daarvoor heeft de regering een reeks lastenverlichtende maatregelen voor ogen. Als het gaat om de zorg, komt ICT om de hoek kijken als middel voor het verhogen van de kwaliteit in de dienstverlening. Hetzelfde geldt voor het onderwijs, waarbij er door Rutte II ook wordt gehamerd op een betere afstemming van de theorie en de behoeften van het bedrijfsleven. Om Nederland verder op te stuwen in de diverse innovatie-ranglijsten, komt de regering in november dit jaar met een Nationale Wetenschapsagenda, zo heeft koning Willem Alexander aangekondigd in de gisteren uitgesproken Troonrede. Die agenda wordt opgesteld met ‘topwetenschappers en vooraanstaande ondernemers’. Koning Willem Alexander: “Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te bouwen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel van instellingen. Dit geeft niet alleen een impuls aan de internationale positie van onze universiteiten, maar ook aan de innovatie- en concurrentiekracht van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren.”

De Nederlandse grootzakelijke gebruikers van IT- en telecomdiensten, verenigd in de Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers, ziet positieve punten in de gepresenteerde Miljoenennota. Jan van Alphen, voorzitter BTG: “Wij zijn als werkgevers én afnemers van IT en telecommunicatie wel erg benieuwd naar de aandacht en ruimte die het kabinet reserveert voor de invulling en ontwikkeling van ICT-functies. Er is immers nog steeds een groot tekort aan specifieke ICT’ers in Nederland en met ontwikkelingen in de maatschappij, economie en ICT verandert ook de vraag naar de invulling van ICT-functies. Een belangrijk accent hierbij is dat ICT in deze maatschappij een essentiële levensbehoefte is geworden, waardoor we nog beter moeten anticiperen op de borging van de ICT-randvoorwaarden, vooral in relatie tot onze kritische processen en algemene veiligheid. Dit veranderende leef- en arbeidsklimaat biedt genoeg aanknopingspunten om ICT-functies hierop te laten aansluiten. Hierbij moeten we ons niet alleen focussen op de jonge professionals en start-ups, maar ook op een relevante scholing en inzet van werklozen, met specifieke aandacht voor 50-plus. Wij zijn uiteraard bereid om daarin met de regering constructief mee te denken.”

Van Alphen ziet daarnaast mogelijkheden om ICT in te zetten als middel voor de flexibilisering van arbeid en het verhogen van de door het kabinet beoogde sociale cohesie, waarin de balans van privé en werk een steeds belangrijkere graadmeter wordt voor de kwaliteit van onze samenleving: “Denk aan het al geruime tijd bestaande Nieuwe Werken-thema: het flexibel combineren van werk en privé, waardoor er effectievere ruimte ontstaat voor zowel de werkzaamheden als de persoonlijke omstandigheden van werknemers. ICT maakt dit in belangrijke mate mogelijk.”

BTG-voorzitter Van Alphen juicht de komst van een Nationale Wetenschapsagenda toe, maar zet wel enige vraagtekens: “Het is goed dat de regering aandacht heeft voor innovatie en de topwetenschap verbindt met ondernemers. Wij vragen ons echter wel af op welke wijze ICT in de Nationale Wetenschapsagenda zal worden verankerd. Juist in de ICT is innovatie een constante factor: denk aan zaken als big data/data-analyse, borging van informatieveiligheid, Internet of Things, smart gridvraagstukken en robotisering. Het laatste onderwerp brengt ook ethische dillema’s met zich mee. Want wat betekent dit bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, ontwikkeling van functies, de door de overheid beoogde sociale cohesie en de arbeidsethos in de toekomst? Als bedrijven kunnen we hierin een belangrijke rol vervullen, en de BTG kan hierin als intermediair de dialoog voeren.”

Van Alphen vervolgt: “De nieuw ontstane ICT-mogelijkheden bieden ons nog meer flexibiliteit, waardoor we nog steeds meer ruimte krijgen om ons leven en werk anders in te richten. Kennis, informatie en communicatie is immers overal, altijd en steeds breder beschikbaar. In dit verband zullen we ook anders moeten kijken naar het thema ‘werkgelegenheid’ en onze sociale verantwoordelijkheid in relatie tot de samenleving. Zo worden er al robots ingezet in bejaardeninstellingen als middel tegen eenzaamheid, Korsakov en dementie. Dus is het mede een ethische vraag in hoeverre we de beperkingen van onze maatschappij, waarin tekorten aan personeel in de zorg, moeten worden gecompenseerd met dit type oplossingen. Daarnaast moeten we ons kritisch afvragen wat de feitelijke meerwaarde van deze mogelijkheden is in relatie tot wat we zelf kunnen en willen? Op basis van alle dataopbouw, data-analyse en de snelheid waarmee dit kan, zullen gerobotiseerde systemen vele malen sneller en exacter kunnen analyseren. Dit zou weer kunnen leiden tot effectievere communicatie en effectiever handelen dan mogelijk is voor gewone stervelingen zoals wij. Het kan ook leiden tot de komst van nieuwe beroepen. Het zijn zaken waarover wij graag met de overheid, markt en leden in dialoog willen gaan.”

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.