‘Nederlandse privacy-wetgeving hindert innovatie’

VlaggenDe huidige privacyregelgeving belemmert de economische vooruitgang van Nederland. Dat stelt althans Diana Janssen, directeur van brancheorganisatie Data Driven Marketing Association (DDMA) en voorzitter van de Europese FEDMA, bij de start van de Amsterdam Privacy Week. Zij doet een oproep aan de overheid om de wetgeving te vereenvoudigen. De Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers ziet eveneens de noodzaak voor wijzigingen in de regelgeving, zij het met de kanttekening dat het niet ten koste mag gaan van de burger.

Vanaf afgelopen vrijdag, 23 oktober jongstleden, is Amsterdam een week lang ‘privacy capital of the world’. Volgens Diana Janssen, directeur van brancheorganisatie DDMA (de Nederlandse belangenclub voor organisaties die zich bezighouden met data driven marketing) is vooral de balans tussen privacy en innovatie belangrijk:

'Op dit moment zit Nederland in een spagaat. Enerzijds creëert de overheid een positief klimaat voor startups en staat innovatie terecht hoog op de politieke agenda. Tegelijkertijd bemoeilijken onze ingewikkelde privacyregels innovatie, terwijl ze de consument niet beter beschermen. Het continu moeten vragen om toestemming is niet de oplossing; het creëert schijnveiligheid en roept vooral irritatie op. Bedrijven moeten open zijn over wat ze met de gegevens van consumenten doen en waar ze die voor nodig hebben. Op basis daarvan kunnen mensen zelf bepalen of ze hun gegevens af willen staan.'

De DDMA-directeur noemt vereenvoudiging van de privacyregels én de handhaving daarvan goed voor de Nederlandse concurrentiepositie.

'Data is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in onze economie. Startende bedrijven - en natuurlijk ook het MKB - moeten consumentendata kunnen gebruiken om hun producten onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Zij kunnen op die manier concurreren met bestaande bedrijven die al een grote klantdatabase hebben, maar ook met bedrijven in de Verenigde Staten of de BRIC-landen. En als Amerikaanse of Chinese bedrijven de Nederlandse markt op willen, moeten ze zich aan de Nederlandse regels houden. Een eerlijk speelveld dus.'

BTG: samenwerking overheid en markt noodzakelijk

Jan van Alphen

Jan van Alphen - Voorzitter BTG

De Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers onderschrijft, bij monde van voorzitter Jan van Alphen, de stelling dat de Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy enige bijsturing vereist.

'De bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang, laat ik dat voorop stellen. Wij zien voor de overheid met name een rol als het gaat om het scheppen van duidelijkere kaders. Het innovatieproces wordt mede beperkt omdat er nog veel juridische onduidelijkheden zijn over het eigenaarschap van gegevens, de relevante jurisprudentie is nog niet volledig. De overheid kan hierin mede duidelijkheid geven. Ik heb onlangs een door het ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerd symposium bijgewoond dat als thema 'Regie op Gegevens' had. Tijdens het evenement voerde de overheid dialoog met vertegenwoordigers uit de diverse branches over dit thema. Tijdens deze bijeenkomsten werden pilots en proefprojecten voorgesteld, werd gepleit voor tijdelijke lastenverlichting, zodat de benodigde innovatie meer ontwikkelruimte zou krijgen. Dit had met name betrekking op de aanbestedingsregels. De overheid gaf daar aan samen met de markt nieuwe oplossingen te willen ontwikkelen in een vrije proefomgeving om op die manier innovatie te stimuleren. Daarbinnen zou ook de juridische verkenning kunnen plaatsvinden, daar waar de jurisprudentie de gaten in de, nu soms onduidelijke, complexe wet- en regelgeving moet opvullen. Op deze wijze kunnen overheid, afnemers en marktpartijen gezamenlijk de benodigde verduidelijking van de privacyregelgeving definiëren en zal er vanuit deze context minder remming zijn op de dringend benodigde innovatie. En nogmaals: zonder dat het ten koste gaat van het belang van de burger, patiënt of consument.'

Gezien het internationale karakter van datastromen - veel Nederlandse bedrijven slaan hun data op in de cloud - is het volgens Janssen ook cruciaal dat de Europese Unie en de Verenigde Staten snel een oplossing vinden voor het datagebruik door de Amerikaanse overheid.

'Het Hof van Justitie van de EU heeft de Safe Harbor-regeling vernietigd omdat de Amerikaanse overheid op grote schaal data van Europese burgers verzamelt. Het bedrijfsleven mag van dat overheidsoptreden niet de dupe worden.'

Zij is hoopvol gestemd over de nieuwe Europese privacywet, waarover nu wordt onderhandeld. In het proces is een belangrijke rol voor Nederland weggelegd, als het in januari het voorzitterschap van de EU overneemt.

'Een jas die ons als polderkampioen natuurlijk als gegoten zit. Het resultaat is hopelijk een wetgeving die een gebalanceerde afweging maakt tussen het privacybelang van burgers en innovatie, én praktisch toepasbaar is.'

Ook volgens BTG-voorzitter Van Alphen is een eventuele aanpassing van de Nederlandse wetgeving niet voldoende:

'BTG wil hierover op internationaal niveau, via de internationale zusterorganisatie INTUG, verder in dialoog komen met de Europese Commissie. Daar ontplooien wij de nodige initiatieven voor. Zo organiseren wij 26 november aanstaande een bijeenkomst in Noordwijk waarbij INTUG-delegaties naar Nederland komen om onder andere daar over te praten. Het privacy-vraagstuk staat hoog op de strategische agenda van BTG.'

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.