BTG zet vraagtekens bij effectiviteit van frequentieveiling

Bij het samenstellen van de nieuwe nota Frequentiebeleid, heeft Economische Zaken BTG gevraagd om voor het onderdeel ‘kritische communicatie’, samen met enkele andere partijen, de visie van (groot)zakelijke gebruikers te vertegenwoordigen. BTG roept met name op om de kwestie in internationaal oogpunt te bekijken en zet zijn vraagtekens bij de effectiviteit van een frequentieveiling.

zendmast frequentiebeleid

Frequentieveiling

In het totale telecommunicatiebeleid van de Nederlandse overheid neemt de verdeling van frequentieruimte een belangrijke rol in. De toewijzing van frequenties aan overheidsinstanties en marktpartijen zorgt voor duidelijkheid en vermindert de kans op storingen. Tevens is er sprake van marktordening, zoals het geval was bij de veiling van frequenties voor mobiele data en telefonie (UMTS, 3G en 4G). Verder zal de groeiende behoefte aan mobiele bandbreedte een plek in de nota krijgen, zo laat het ministerie van Economische Zaken weten. Los van de ‘frequentiehonger’ van de bestaande 3G- en 4G-netwerken, is dat eveneens van belang voor opkomende technologische ontwikkelingen zoals The Internet of Things en cloud computing diensten.

Mobiele kritische communicatie

De nieuwe nota Frequentiebeleid moet al deze elementen in zich gaan verenigen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenoemde ‘mobiele kritische communicatie’ (MKC). Denk aan communicatie bij calamiteiten of communicatie binnen bepaalde zakelijke omgevingen zoals ziekenhuizen, spoorwegen, haven-transport/logisitiek en luchthavens. En ook op andere vlakken wordt de rol, en de afhankelijkheid, van mobiele communicatie groter. Met al deze zaken dient de Nederlandse overheid rekening te houden bij het formuleren van een nieuwe nota Frequentiebeleid. Naast het economische aspect dient ook het maatschappelijke belang van de beschikbaarheid, capaciteit en continuïteit van mobiele communicatie te worden gewaarborgd.

Frequentiebeleid

Voor het samenstellen van de nieuwe nota verzamelt het onder de vlag ‘Nationaal FrequentiebeleidsOverleg’ (NFO) de gedachten hierover van marktpartijen en zakelijke gebruikers. Voor het onderdeel ‘kritische communicatie’ levert BTG, samen met enkele andere partijen, de visie van (groot)zakelijke gebruikers. BTG is door het ministerie van EZ gevraagd om in dat kader de vraagbundeling te verzorgen én om de dialoog met de vier grote operators in Nederland op zich te nemen.

Verder heeft BTG het initiatief genomen voor de oprichting van een speciale werkgroep die input moet geven aan het ministerie van EZ: de Kritische Mobiele Breedband Gebruikers Nederland (KMBG NL). BTG-leden zoals Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universitair Medisch Centrum, KLM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht hebben eveneens zitting in de KMBG NL-werkgroep. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu fungeren hierbij als ‘toehoorders’.

[userquote user="906"]“Wij juichen het toe dat de overheid er zich van bewust is dat mobiele communicatie van ‘nice to have’ naar ‘need to have’ is gegaan. De vraag is echter of de overheid voldoende stappen neemt om deze functie van nutsvoorziening te borgen. Een veiling is bijvoorbeeld naar onze mening niet het optimale en enige instrument om dat te vorm geven. Al begrijpen wij dat er een spanningsveld is tussen het economisch belang, de invulling van het spectrum en de schaarste op frequentiegebied.”[/userquote]

Internationale blik

BTG juicht de manier toe waarop de Nederlandse overheid de diverse belanghebbenden consulteert voorafgaand aan de definitieve opstelling van een nieuwe nota Frequentiebeleid. Wel is BTG van mening dat er bij het onderdeel mobiele kritische communicatie ook moet worden gekeken naar de manier waarop het elders in Europa wordt vormgegeven. De overheid in Duitsland, Italië en Frankrijk heeft bijvoorbeeld besloten om een aparte netwerkinfrastructuur met bijbehorende frequentieruimte voor MKC in het leven te roepen. Deze infrastructuur (‘PPDR’ geheten) mag door geselecteerde overheidsinstanties, hulpdiensten en grootzakelijke gebruikers worden toegepast. Hierdoor wordt een hoge mate van beschikbaarheid en continuïteit voor deze mobiele communicatie gegarandeerd. Ook is er op internationaal niveau een dialoog tussen de International Telecommunications User Group (INTUG), operators en overheden.

 

[userquote user="906"]

“Nederland staat niet op zichzelf in deze kwesties. Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid scherp kijkt naar hoe andere landen het vraagstuk van de mobiele kritische communicatie benaderen. Sowieso uit efficiency-oogmerk, maar ook omdat MKC grensoverschrijdend kan zijn. En dan zijn internationale afspraken van cruciaal belang.

In plaats van een veiling, zou de overheid de rol van het Agentschap Telecom kunnen uitbreiden met toezicht op efficiënt frequentiegebruik, frequentietoewijzing en -coördinatie. Een andere optie is om die taken bij een nieuwe, externe en onafhankelijke, organisatie neer te leggen. In een dergelijke organisatie zouden de diverse stakeholders een zitting kunnen nemen. BTG heeft al aangegeven dat zij met haar achterban van grootzakelijke gebruikers daar zeker een rol in wil spelen.”

[/userquote]

 

Formele reactie BTG op conceptnota Frequentiebeleid

Inmiddels heeft BTG de mening van de leden verzameld, en gebundeld in een formele reactie op de conceptnota Frequentiebeleid.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.