BTG in werkgroep wereldwijde aanpak roaming-beleid

BTG-voorzitter Jan van Alphen neemt, vanuit zijn rol als INTUG-board member, deel aan de ITU-werkgroep die gaat werken aan de ontwikkeling van strategische richtlijnen voor wereldwijde roaming. Dit is vorige week besloten bij de door de International Telecommunication Union (ITU) georganiseerde Consultation Meeting on International Mobile Roaming in Genève.

roaming

Internationale roaming

Bij de consultatie, getiteld Let’s Roam the World, werden de visies van internationale vertegenwoordigers van beleidsontwikkelende autoriteiten, consumentenorganisaties en de private sector verenigd. Samen moeten zij de bouwstenen van het wereldwijde mobiele roaming definiëren.

Europese roaming vs. wereldwijde

De Europese Commissie, onder leiding van voorzitter Jean-Claude Juncker, heeft in het kader van de in ontwikkeling zijnde Fair Use Policy onlangs nogmaals bevestigd dat per 15 juni 2017 de roamingtarieven verdwijnen binnen de Europese Unie. Welke definitieve vorm de Fair Use Policy zal krijgen, is nog niet volledig duidelijk. Het doel hiervan is een balans in kosten en opbrengsten te realiseren, op basis van gemiddeld gebruik.

Tevens moet consumentenmisbruik – consumenten die in een ander land een goedkoop abonnement nemen – worden voorkomen. Het voorgestelde 90-dagen-plan voor telefonie en 30-dagenplan voor data is echter gesneuveld, mede op basis van hevige protesten van consumentenorganisaties, zoals The European Consumer organisiation (BEUL). Deze week zal de Europese Commissie met een nieuw voorstel komen. Gezien het feit dat EC-voorzitter Juncker vorige week nog verklaarde dat er aan het huidige ingetrokken voorstel technisch gezien niets mankeert, mogen de verwachtingen op ingrijpende wijzigingen niet al te hooggespannen zijn.

[userquote user="906"]“De uitwerking van de Fair Use Policy binnen Europa moet in een breder verband worden bezien dan een definiëring op basis van een gemiddeld consumentengebruik in dagen. De initiële doelstelling 'Roaming like home’ kan echt veel beter worden vertaald. De heer Juncker heeft aangegeven dat de Europese Commissie woord zal houden, waardoor de datum van 15 juni 2017 lijkt vast te staan, maar het is nog afwachten hoeveel daadkracht hiermee is gemoeid. Aan de andere kant is het politieke klimaat ten aanzien van de Europese Unie in Europa dermate in disbalans, dat het niet nakomen van deze toezeggingen wederom negatieve gevolgen zal hebben voor de verdere ontwikkeling van de beeldvorming over de Europese Unie.”[/userquote]

itu-roaming-jan-van-alphen

Volledig verdwijnen roamingtarieven

INTUG is van mening dat een algehele eliminatie van roamingtarieven de einddoelstelling moet zijn, omdat dit tarievenstelsel niet toekomstbestendig en daarom op den duur onhoudbaar is. Het belemmert de in gang zijnde ‘Connecting the World’-ontwikkeling, waarin wordt gestreefd naar een wereld zonder grenzen, waarbij iedereen en alles met elkaar in verbinding is.

[userquote user="906"]“De huidige businessmodellen zijn ernstig verouderd. Gezamenlijk met alle stakeholders – van overheid, ICT/Telecommunicatie-leveranciers, waaronder de MNO’s tot aan consumenten – moeten nieuwe modellen worden ontwikkeld, die beter op de veranderende vraag- en aanbodverhouding aansluiten. Dit is uiteindelijk in het voordeel van alle belanghebbenden in dit proces.”[/userquote]

Wereldwijde roaming

Hierbij moet dus ook buiten de EU-grenzen worden getreden, waarvoor wereldwijde wholesale afspraken zijn benodigd. Een wereldwijd beleid is op den duur essentieel om door ICT gefaciliteerde communicatie op verantwoorde wijze fundamenteel goed vorm te geven. De hoge internationale roamingkosten en de verschillen hierin, leiden niet alleen tot grote economische schade. Vanuit het perspectief van sociale cohesie is de borging van betaalbare tarieven en de transparantie hierin een sociale verantwoording geworden. Ook in het licht van de vele nieuwe ICT-technologische ontwikkelingen zoals Internet of Things, M2M en connecting the world zal harmonisatie stimulerend werken. Uiteindelijk willen we allemaal vrij kunnen communiceren, handelen, zakendoen en nieuwe diensten en betere service.

[userquote user="906"]“Uiteraard begrijpen ook wij dat de invulling van dit proces complex is, mede omdat het om een internationaal gedragen commitment gaat. Meer transparantie in kosten en tarieven en betaalbaarheid zijn goede eerste stappen om dit proces vorm te geven. Daarnaast moet worden gewerkt aan een internationale harmonisatie van kosten en tarieven en markt- en concurrentiebalans, die mede randvoorwaarden vormen voor succes. Dit pad zal bovendien ‘voorspelbaar’ moeten worden vormgegeven, waardoor het voor alle stakeholders helder is welk implementatieproces hiervoor wordt doorlopen.”[/userquote]

Roadmap

Tijdens de conferentie hebben internationale vertegenwoordigers van beleidsontwikkelende autoriteiten, consumentenorganisaties en de private sector gemeenschappelijke doelen geformuleerd. Deze worden vervolgens vertaald naar concrete roadmaps, die gefaseerd worden ingevuld. Het traject start met een assessment-rapport, dat aan het einde van het jaar gereed moet zijn. Het streven is om in kwartaal drie van 2017 een, mede politiek gedragen, beleid te hebben ontwikkeld. Het Telecommunicatie ontwikkelingsbureau (BDT) van de ITU zal dit proces coördineren en faciliteren. Vanuit de zakelijke consumenten brancheorganisaties zal INTUG participeren in dit traject.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.