Zakelijke markt heeft behoefte aan nuance in netneutraliteit

Vorige week stemde de Eerste Kamer in met een aanpassing van de Telecommunicatiewet, waarbij Nederland voor de regels omtrent de netneutraliteit een strikter gelijkheidsbeginsel van gebruik en verbruik hanteert dan de EU. T-Mobile kondigde direct een stap naar de rechter aan. Ook BTG zet zijn vraagtekens bij het Nederlandse beleid en ziet in de zakenwereld tevens een sterke behoefte naar bewegingsruimte voor bedrijfskritieke ICT/telecom-toepassingen, waarbij een hoge kwaliteit, capaciteit en beschikbaarheid is vereist.

netwerk-netneutraliteit

Nederland voorvechter netneutraliteit

De Nederlandse overheid heeft het vrijheidsprincipe hoog in het vaandel staan en is voorvechter van algehele gelijkheid. Elke dienst moet onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zijn. De wetten op internet moeten voor iedereen hetzelfde zijn en de wetgeving moet zo neutraal mogelijk zijn. Op Europees niveau is er iets meer nuancering voor bepaalde toepassingen. De vraag is in hoeverre deze wetgeving haalbaar is, in het licht van de huidige sociaal, economische ontwikkelingen, waarbij ICT een toenemend randvoorwaarde is.

(Positieve) prijsdiscriminatie

Prijsdiscriminatie is een goed voorbeeld: in Nederland is het absoluut verboden, terwijl de Europese wetgeving alleen negatieve prijsdiscriminatie uitsluit. Extra geld vragen voor bepaalde diensten mag niet, het tegenovergestelde is geen punt. Op consumentenniveau vertaalt zich dat bijvoorbeeld naar T-Mobile’s plannen om klanten muziek te laten streamen buiten de bundel om. Volgens de EU mag het, volgens Nederland niet.

"De Nederlandse regering acht de opvatting dat iedere vorm van prijsdiscriminatie op grond van de verordening niet is toegestaan zowel in het belang van het Nederlandse bedrijfsleven als in het belang van de consument’, aldus Henk Kamp in het officiële overheidsdocument. ‘Een verbod op prijsdiscriminatie voorkomt dat nieuwe innovatieve spelers niet tot de markt kunnen toetreden omdat diensten van (grote) bestaande spelers goedkoper of gratis via het internet worden verspreid. Ook wordt door het verbod op prijsdiscriminatie voorkomen dat aanbieders van de internettoegangsdienst hun macht over de infrastructuur gebruiken om de keuze van de eindgebruiker met betrekking tot de diensten die deze via het internet wenst af te nemen te beïnvloeden en in die zin de keuzevrijheid te beperken."

Beperkingen

Netneutraliteit betekent dus dat aanbieders de toegang tot content of applicaties niet mogen blokkeren. Dit verbod kent een aantal uitzonderingen, zo beschrijft ACM, de Autoriteit Consumenten & Markt. Aanbieders mogen bijvoorbeeld internetverkeer belemmeren om te voorkomen dat het netwerk vol loopt.

Bedrijfskritieke communicatie of dataverkeer

Voor de zakelijke afnemers zijn deze beperkingen, op bijvoorbeeld snelheid en kwaliteit van het netwerk, cruciaal. Neem als voorbeeld videoconferenties: als artsen verspreid over de hele wereld digitaal willen vergaderen, dan willen zij de best mogelijke kwaliteit om bijvoorbeeld röntgenfoto’s en mri-scans uit te wisselen of zelfs of mee te kijken bij een operatie die gaande is. Of denk aan staatsbeveiliging, calamiteiten, vliegvelden of grote evenementen – bij dergelijke bedrijfskritische communicatie betalen bedrijven graag extra voor bovengemiddelde kwaliteit en beveiliging.

[userquote user="906"]"Als BTG onderschrijven we als zakelijke afnemers de dringende noodzaak om voor bepaalde vormen van bedrijfskritieke dienstverlening garanties te verkrijgen voor een hoge beschikbaarheid, kwaliteit, snelheid en informatiebeveiliging. In de wet- en regelgeving zou hiervoor ruimte moeten worden geboden. Veel bedrijven zullen gebaat zijn bij de garantie van een verhoogde servicegraad, ook als dit leidt tot hogere kosten. Uiteraard moeten deze wel binnen proporties blijven. Dus enerzijds onderschrijf ik het nobele overheidsstreven om met deze vorm van regulering een gezond concurrentieklimaat na te streven. Anderzijds zou meer ruimte moeten worden geboden aan de borging van de benodigde zakelijke specials. Binnen dit perspectief biedt de Europese regelgeving hiervoor meer de benodigde ruimte. Daarnaast is het de vraag of deze Nederlandse wet- en regelgeving in dit licht bezien op termijn voldoende houdbaar is."[/userquote]

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.