Column Jan van Alphen over Let’s roam the World!

Deze column verscheen op 16 december op CloudWorks.nu.

Als BTG-voorzitter en boardmember van INTUG (International Telecommunications UserGroup) heb ik het genoegen te mogen deelnemen aan een aantal beleidsdialogen op nationaal en internationaal niveau. De keuze hierin wordt mede bepaald door de strategische speerpunten, die we met en voor onze leden vaststellen. Beschikbaarheid van mobiele service en netwerken, snelheid, capaciteit, universele toegankelijkheid en marktharmonisatie, transparante en betaalbare abonnementen en tarieven zijn veelgenoemde zaken en deze vormen voor onze leden, vanuit het zakelijke consumentenperspectief sinds lange tijd een hoofdpijndossier.

Eén van de discussie aspecten betreft roaming. In verband met zowel actuele, politieke als maatschappelijke en economische ontwikkelingen binnen zowel de Europese Unie als daarbuiten betreft dit een ‘hot’ en politiekgevoelige topic, dat vanuit het consumentperspectief mede de beeldvorming bepaalt over de mate van gewenste samenwerking binnen de Europese Unie.

Zowel overheid, markt als afnemers constateren immers een toenemende ICT-afhankelijkheid bij de borging van communicatie en informatie-uitwisseling. Daarbinnen is een goedwerkende mobiele communicatie dan ook absolute randvoorwaarde geworden, mede voor de uitvoering van onze corebusiness. Bedrijfskritieke processen vormen hierbinnen een extra punt van aandacht.

Europees versus wereldwijd

Tijdens de, door de ITU in september georganiseerde, Consultation Meeting on International Mobile Roaming in Geneve werd besloten dat men gaat werken aan de ontwikkeling van strategische richtlijnen voor wereldwijde roaming. Vanuit INTUG en BTG nemen we hieraan deel.

De ITU-werkgroep richt zich op de ontwikkeling van wereldwijde richtlijnen voor roaming. Binnen Europa is deze discussie momenteel vooral gefocust op de inrichting van de Fair Use Policy-aspecten voor data en telefonie, waarbij het accent op dataverbruik ligt. Eind oktober sprak de Europese Commissie zich uit dat providers vanaf 15 juni 2017 geen kosten meer in rekening mogen brengen voor bellen, sms’en en internetten in andere EU-landen. De aanvankelijk geplande Fair Use Policy van negentig dagen, om misbruik te voorkomen, lijkt van de baan; wel kunnen telecombedrijven maatregelen treffen als ze misbruik signaleren, waarbij de aantoonbaarheidsplicht vooralsnog bij de consument komt te liggen.

Om de afschaffing mogelijk te maken, worden de roamingtarieven aangepast die de providers aan elkaar doorberekenen. Dit leidt tot veel discussie, want gevreesd wordt dat deze kosten toch nog worden doorberekend aan de consument. Daarnaast is discussie gaande over de wholesale plafondtarieven, waarbij de reguliere, zuidelijke vakantielanden nog niet dezelfde beelden hebben als de noordelijke landen. Ook hier wordt gewerkt aan het wegnemen van controverses, waardoor de transparantie in de gerealiseerde consensus steeds verder te zoeken is. De vraag is dan ook waar dit proces zal eindigen? Schieten we hiermee niet voorbij aan onze initiële doelstellingen van vrij, kostendekkend en transparant gebruik? De consument zal dit straks niet kunnen volgen en voorzichtigheid blijven betrachten. De vraag is of dit de initiële samenwerkingbevorderende gedachte zal stimuleren en in hoeverre de initiële harde afschaftoezeggingen waar worden gemaakt. De tijd zal dit ons leren, 15 juni is al dichtbij…

Toch is het geleidelijk terugbrengen en elimineren van roamingtarieven binnen en buiten Europa een nobel streven. Het tarievenstelsel en de hierop gebaseerde businessmodellen zijn ernstig verouderd, niet toekomstbestendig en dus op den duur onhoudbaar. Het belemmert onze innovatie ambities, waarbij ‘Connecting the World’ onze horizon is. Dit is in het gemeenschappelijke belang van onze overheden, marktleveranciers en consument. Een wereldwijd, door alle stakeholders vastgesteld beleid is op den duur essentieel om door ICT gefaciliteerde communicatie op verantwoorde wijze fundamenteel goed vorm te geven. Uiteindelijk willen we allemaal vrij kunnen communiceren, handelen, zakendoen en nieuwe diensten en betere service.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.